Terug

17 juni: Wonen voor starters, jongeren, senioren. Wat is de rol van de dorpsraad?


De behoefte aan betaalbare woningen in dorpen is groot. Welke suggesties heeft u voor vlottrekken van de woningmarkt?


 

Thema: Hoe stimuleer je woningbouw in dorpen en kleine kernen? Wat is je rol als dorpsraad?

Datum: donderdag 17 juni 2021

Tijd: 19.30 - 21.00 uur

Aanmelden kan HIER
Aanmelden kan tot en met 17 juni, 19 uur.

 

THEMA Wonen in dorpen    

Voldoende woningen, ook voor jonge mensen, dit vraagstuk houdt veel dorpsbewoners en dorpsraden bezig.

Uit onze enquête onder dorpsraden (december 2020) bleek: meer betaalbare en geschikte woningen staan bovenaan jullie verlanglijst. 

De zorgen zijn groot. Jongeren die in het dorp willen blijven maar geen huis kunnen vinden, te dure woningen, ouderen die kleiner willen wonen, gesprekken met de gemeente die op niets uitlopen.

Dorpsraden waarschuwen: zonder jonge mensen komen vroeger of later voorzieningen in het dorp in de knel. Denk aan de verenigingen, de school, het dorpshuis, een winkel, wonen met welzijns- en zorgdiensten, etc. 

 

Programma 17 juni 2021  

19.30 uur Welkom          

 • door Nico Bijman, voorzitter Dorpswerk Noord-Holland

Renske Keur, adviseur dorpsraden, introduceert de gasten en licht het programma verder toe.

19.40 uur Bouwen in landelijk gebied, randvoorwaarden 

 • door Arjan Slaakweg (gevraagd), provincie Noord-Holland schetst de randvoorwaarden voor bouwen in het landelijk gebied.


19.50 uur  Initiatief CPO starterswoningen Schagerbrug 

 • Atina Kruijer vertelt. 14 Jongeren (tussen 22 en 30 jaar) hebben een vereniging voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) opgericht. Doel is woningbouw op het voormalige B-veld van voetbalvereniging Vesdo.


20.00 uur  Filmpje CPO Spoetnikstraat Dirkshorn 


20.05 uur  initiatief Knarrenhof

 • Edgar Nooter vertelt over het initiatief Knarrenhof Hollands Kroon


korte pauze, 5 minuten


20.15 uur  Wat kun je doen als dorpsraad? 

Aftrap van het gesprek.

- Theo Groot, voorzitter dorpsraad Schagerbrug, is al jaren bezig met een nieuwbouwproject Buitenvaert met 40 woningen en weet als geen ander welke obstakels je daarbij tegen komt. Meer over Dorpsraad Schagerbrug.

- Cees van Altena, voorzitter Eilandraad Marken. De Eilandraad ijvert al jaren voor zorgwoningen. Haar ervaring is: laat de gemeente echt de regie nemen bij de realisatie van nieuwe woningen. Want de valkuil als dorpsraad is dat je te veel zelf gaat doen. Maak een dorpsvisie, een plan voor de middellange termijn, wat willen dorpsbewoners? Dat helpt in het gesprek met de gemeente. Naar Eilandraad Marken > woningbouw.

- Gemeente Koggenland. Rosalien van Dolder, wethouder Huisvesting. Gemeente Koggenland loopt aan tegen de regel dat alleen binnenstedelijk bouwen mogelijk is. De kansen in de dorpen liggen op dit moment vooral bij CPO op grond die eigendom is van de gemeente zelf.

Reacties en vragen van deelnemers.

 

20.50 uur  Hoe gaan we verder?

 • Nico Bijman inventariseert: Wat levert deze avond op? Hoe gaan we verder? Wat verwacht u van Dorpswerk Noord-Holland?

 

21.00 uur  Einde programma   

 

 

tekst loopt  door onder de afbeelding

Dirkshorn_Spoetnikstraat_verkleind

Copyright Dirk Jan van Dijk, 2019. CPO Spoetnikstraat Dirkshorn


Meld een wooninitiatief   

Is jullie dorpsraad, direct of indirect, betrokken bij een concreet wooninitiatief? Bent u in gesprek met gemeentebestuur en gemeenteraad over uitbreiden van het woningbestand? Of kent u een wooninitiatief dat bijdraagt aan een betaalbare woningvoorraad in uw dorp?

Laat het ons weten!

Dorpswerk brengt de komende maanden acties van dorpsraden én concrete wooninitiatieven in dorpen en kleine kernen in Noord-Holland in kaart.


Mail uw voorbeeld(en) naar: renskekeur@dorpswerknh.nl

Geef een naam en korte omschrijving van het initiatief of project; naam van de initiatiefnemer; en wat is de rol van uw dorpsraad in dit woningbouwproject?

Of omschrijf wat uw dorpsraad doet om woningbouw hoger op de agenda van de politiek te krijgen.
Denk bij rollen dorpsraad aan: aanjager, initiatiefnemer; uitvoerder; gesprekspartner namens dorp met de gemeente; enz. Meerdere rollen zijn mogelijk.  

 

Aanmelden  


Aanmelden voor 17 juni kan HIER.  

Bouwkavel-verkleind-YJonkman

Copyright Yvonne Jonkman.

 

 
Oorzaken 


Voor de vastgelopen woningmarkt zijn meerdere oorzaken aan te wijzen.

 • (Provinciale) regels en restricties voor bouwen in het landelijk gebied.
 • Landelijk beleid om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.
 • Gemeentelijk beleid waarin het bouwen vooral aan commerciële ontwikkelaars wordt overgelaten.
 • Gebrek aan gemeentegrond.
 • Stijging van bouwkosten.
 • Eisen aan nieuwbouw vanwege doelen van het klimaatbeleid.
 • Lage rentestand waardoor (tweede) woningen een beleggingsobject zijn geworden. 
 • Enzovoort. Enzovoort.

Artikel geplaatst op 24 mei 2021. Aangepast op 31 mei en 11 juni en 27 juli 2021.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube