Terug

UPDATE - Financiële positie buurt- en dorpshuizen door corona ernstig verslechterd

 

De financiële positie van dorps- en buurthuizen is in de afgelopen twee jaar ernstig verslechterd.

Door de opeenvolgende coronamaatregelen hebben veel besturen ingeteerd op hun vermogen en noodzakelijke investeringen uitgesteld.

Dit blijkt uit een onlangs gehouden landelijke enquête onder buurt- en dorpshuizen. Door deze ontwikkeling dreigen buurt- en dorpshuizen hun belangrijke functie als sociale ontmoetingsplaats kwijt te raken.

21 maart online bijeenkomst 

Dorpswerk organiseert op 21 maart een online webinar over de uitkomsten. Voor buurt- en dorpshuizen en relaties.

 

Grote respons

De online vragenlijst van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) is door twee derde van alle 850 aangeschreven buurt- en dorpshuizen ingevuld.

Van de ruim 500 respondenten geeft 73% aan in 2021 een verlies te hebben geleden. Van al deze gevallen blijkt dat 63% dit onder meer heeft opgelost door eigen reserves aan te spreken, in slechts 44% werd gebruik gemaakt van steunregelingen.

Door in te teren op de reserves wordt in 60% van de gevallen groot onderhoud en/of duurzame investeringen uitgesteld. Van de ondervraagde dorpshuizen geeft ruim 40% aan over een jaar al op het randje van een faillissement te balanceren.


Tekst loopt door onder de afbeelding. 

73-procent-infographic-FinSituatieDHnaCorona


Ontmoetingsplek  

Klaske Piebenga (bestuurssecretaris van de LVKK) over deze zorgwekkende cijfers: ”We ontvingen de laatste tijd al verontrustende signalen uit het veld. Helaas bevestigt dit onderzoek ons vermoeden over de kwetsbare positie van dorps- en gemeenschapshuizen.

En dat in een maatschappelijk context van vereenzaming en verharding, waarin dorpshuizen een belangrijke rol spelen als sociale ontmoetingsplaats. Dorps- en buurthuizen vervullen een cruciale functie voor het in stand houden van het verenigingsleven en het stimuleren van vrijwilligerswerk.”


Compensatie 

Het onderzoek toont aan dat buurt- en dorpshuizen ruimhartig gecompenseerd moeten worden uit de beschikbare corona-compensatiemaatregelen, van zowel het Rijk als de provincies en gemeenten.

Bovendien zal het helpen als overheden met aanvullende subsidiemaatregelen komen, met name ten behoeve van duurzaamheids-investeringen. De LVKK en de bij deze organisatie aangesloten provinciale koepelverenigingen - waaronder Dorpswerk Noord-Holland -  zullen zich hier in de komende periode hard voor maken.


Infographic Financiële situatie buurt- en dorpshuizen na corona, in pdf.


Contact

Vragen over de enquête, Klaske Piebenga / LVKK.
E-mail: kpiebenga@lvkk.nl

Dorpswerk Noord-Holland,
Adviseur dorpshuizen Martijn Mewe

mob. 06 5021 5282
E-mail: adviseur@dorpswerknh.nl

Tekst loopt door onder de afbeelding.

40-procent-rand-failissement-eind2022

 

Aandacht in de pers  

NHD, editie Waterland en Zaanstreek, 16 maart 2022.

NHD-16MRT2022-Zaanstreek1-dorpshuizen-in-de-knel

NHD-16MRT2022-Zaanstreek2-dorpshuizen

 

Westfries Dagblad, 8 maart 2022.

NHD-WestFriesDgb-09MRT2022-Crisis-in-de-dorpshuizen

NHD-WestFriesDgb2-09MRT2022-Crisis-in-de-dorpshuizen

 

Artikel geplaatst op 7 maart 2022.  

Geactualiseerd op 17 maart 2022.

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn