Terug

Salderingsregeling voor zonnepanelen verlengd

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Dat hebben minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) besloten. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk voor huishoudens, gemeenschapsgebouwen en mkb-bedrijven om te investeren in zonnepanelen.

Goed nieuws dus, voor buurt- en dorpshuizen, sportverenigingen die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, of op het punt staan om dat te gaan doen.

Huidige regeling loopt door tot 1 januari 2023

De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je met zonnepanelen opwekt en terug levert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik. Eigenaren van zonnepanelen kunnen drie jaar langer salderen dan was voorzien in het Regeerakkoord. Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft.

Geen 'terugleversubsidie'

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat meldde de Tweede Kamer afgelopen januari nog dat de salderingsregeling gehandhaafd zou blijven tot ten minste 1 januari 2021. Op die datum zou een nieuwe regeling – de terugleversubsidie – van start moeten gaan. Afgelopen januari meldde de minister echter dat diverse partijen hem hadden gewezen op substantiële bezwaren tegen de invoering van de terugleversubsidie.

Goede regeling voor dorpshuizen

Het gezamenlijk overleg van provinciale steunpunten voor dorpshuizen - dorpshuizen.nl - is blij met de verlenging van de salderingsregeling tot 2023 maar blijft aandacht vragen voor, ook op de langere termijn, een goede regeling voor buurt- en dorpshuizen.

Lees de Kamerbrief over omvorming salderen