Afgerond: 14 oktober 2022 In Monnickendam.

 

nhpp2022-header

Informatie over en PROGRAMMA.

 

 

Gemeenschapskracht, bewoners aan het stuur in Goed voor elkaar Dorpen

Wat is het? Wat is daarvoor nodig? Wat bereiken buurten en dorpen met gemeenschapskracht? Waar schuurt en knelt het?

Citaat: "Gemeenschapskracht komt tot bloei als bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen én krijgen voor de leefbaarheid en sociale cohesie van buurt, dorp of wijk. Maar ... gemeenschapskracht kan niet zonder open blik en ontvankelijke overheid."

Meer over gemeenschapskracht in: Goed voor elkaar dorpen (LVKK, 2022).
Met concrete tips voor initiatiefnemers en voor gemeente(raden). Kijk in deel 2, pagina's 52 en 53.

In deel 1 portretten van elf dorpen in Nederland die werken vanuit gemeenschapskracht.

Goed-voor-elkaar-dorpen

 

NHPP2022, voor wie?

Het Noord-Hollands Plattelandsparlement, NHPP2022 staat open voor:

  • dorpsraden
  • besturen van buurt- en dorpshuizen
  • andere vormen van burger- en bewonersinitiatief
  • leden gemeenteraden
  • leden provinciale staten
  • gemeentebesturen
  • waterschappen
  • vertegenwoordigers maatschappelijke organisaties

 

Contact   

Projectleiding Anita Blijdorp.

Mail: nhpp2022@dorpswerknh.nl

mob. 06 1330 5403.

 

 

Vorige editie, NHPP2018  

Bekijk programma van editie NHPP2018 HIER.

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn