Verwacht: Noord-Hollands PlattelandsParlement

14 oktober 2022

In Monnickendam.

 

nhpp2022-header

Save the date: vrijdag 14 oktober 2022   

Noord-Hollands Plattelands Parlement.

Locatie: gemeentehuis te Monnickendam.

 

Programma, tijden

Ochtend 10.30 - 12.00 uur - excursies naar o.a. Broek in Waterland en Marken. Gemeenschapskracht in de praktijk.

* Ontvangst door Eilandraad Marken (convenant Toerisme) en in Broek in Waterland door de dorpsraad (plan ondertunneling N247).
Vanuit gemeenschapskracht nemen om een probleem aan te pakken.

Middag 13 - 16.30 uur  - workshops in het gemeentehuis te Monnickendam

 

Thema: Gemeenschapskracht, bewoners aan het stuur

Gemeenschapskracht komt tot bloei als bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen én krijgen voor de leefbaarheid en sociale cohesie van buurt, dorp of wijk. In sommige dorpen lukt dat goed, in andere dorpen komt het minder of niet van de grond.

Op 14 oktober zetten we het licht op Gemeenschapskracht. Wat is het? Wat is nodig om gemeenschappen tot bloei te brengen? Wat bereiken buurten en dorpen met gemeenschapskracht? Waar schuurt en knelt het?

Gemeenschapskracht kan niet zonder open blik en ontvankelijke overheid. Hoe kunnen gemeente, provincie, waterschap vertrouwen, ruimte en faciliteiten geven aan gemeenschappen?

Het programma is een mix van informatie, uitwisseling, netwerken en debat. 

Tips voor gemeenschappen én voor gemeente(raden)

Leestip: brochure Goed voor elkaar dorpen (LVKK, 2022), de tips staan in deel 2, pagina's 52 en 53.

In deel 1 portretten van elf dorpen in Nederland die werken vanuit gemeenschapskracht.

Goed-voor-elkaar-dorpen

 

NHPP2022, voor wie?

Het Noord-Hollands Plattelandsparlement (NHPP) 2022 staat open voor:

  • dorpsraden
  • besturen van buurt- en dorpshuizen
  • andere vormen van burger- en bewonersinitiatief
  • leden gemeenteraden
  • leden provinciale staten
  • gemeentebesturen
  • waterschappen
  • vertegenwoordigers maatschappelijke organisaties

 

Contact   

Projectleiding Anita Blijdorp.

Mail: nhpp2022@dorpswerknh.nl

mob. 06 1330 5403.

 

 

Vorige editie, NHPP2018  

Bekijk programma van editie NHPP2018 HIER.

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn