Bepaal zelf de toekomst van jullie dorp, maak een plan!

 

Wij denken mee 


Ons project Toekomstplan voor dorp en dorpshuis, klaar voor de Omgevingswet loopt tussen 2020 en 2022.

Het gaat om advies en begeleidingsuren voor georganiseerde bewoners die zelf een toekomstvisie of -plan willen ontwikkelen.

Zowel leden als niet-leden van Dorpswerk Noord-Holland kunnen meedoen.

Boom_wortels_Omgevingsplan


Wees proactief, ga aan de slag  

De Omgevingswet, die ingaat op 1 juli 2022, bepaalt dat gemeenten een omgevingsvisie moeten opstellen. Hierin legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de openbare ruimte vast voor de lange termijn. Participatie vormt hierbij een belangrijk onderdeel.

De wet benadrukt de proactieve rol die zowel bewoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven kunnen spelen als initiatiefnemers van projecten in de openbare ruimte.
Dit biedt kansen voor dorpsraden en ander bewonersinitiatief om zelf met plannen te komen en zo zelf meer invulling te geven aan de toekomst van dorp, buurt, streek.

Lees meer over de datum inwerkingtreding Omgevingswet.


Aan de slag   

Wacht niet af tot de gemeente start met het maken van een omgevingsvisie maar neem zelf actie voor de toekomst van jullie dorpsgemeenschap, buurt of streek. Bedenk samen met de bewoners wat jullie belangrijk vinden en laat dit de gemeente weten.

Herkennen jullie deze vragen?

-          hoe betrek je iedereen in het dorp en buitengebied?

-          Hoe weet je zeker dat je namens je dorpsgenoten, buurt of streek spreekt?

-          Hoe werken we als gezamenlijke dorpen in één gemeente goed samen?

-          Hoe leggen we wensen en ideeën vast in een (dorpen- of gebieds)plan? Een plan dat voor de gemeente ook goed bruikbaar is? 


Renske Keur gaat graag met jullie aan de slag. 

 

Deze dorpen doen al mee

  • Kolhorn
  • Spanbroek-Opmeer
  • Zwaagdijk-West
  • Abbenes
  • Middelie
  • Opperdoes
  • Spaarndam 

 

LEES OOK: 5 tips bij maken van een leefbaarheidsplan of dorpsplan.

 

Dorpswerk denkt mee

Dit aanbod loopt door tot eind 2022. Renske Keur kan tot eind 2022 in totaal 25 dorpsraden en/of dorpshuizen ondersteunen.

Zowel leden als niet-leden van Vereniging Dorpswerk Noord-Holland kunnen meedoen.

Na aanmelding maken we telefonisch kennis en een eerste afspraak bij jullie in het dorp.


Zelfwerkzaamheid

Wij verwachten zelfwerkzaamheid en tijd van jullie bij activiteiten als: consulteren van bewoners, organiseren bewonersoverleg, opzetten en uitvoeren van b.v. enquêtes, etc.

De begeleidingstijd van Renske Keur bestaat uit (gemiddeld) drie tot vier contactmomenten en/of gesprekken: start, voortgang en afronding.

 

Contact  

T: 06 5586 3321 

E-mail: renskekeur@dorpswerknh.nl 

Foto-Renske-knipsel
Renske Keur, adviseur dorpsraden

 

 

provNH

 


 sandorpaulus dorpsvisie kerkplein
Een tekening als samenvattend beeld van een dorpsvisie.

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube