Terug

Publiciteit voor Noord-Hollands PlattelandsParlement

Alkmaarsche Courant over NHPP

WEST-GRAFTDIJK - Er is veel werk aan de winkel voor de dorpshuizen en dorpsraden in de regio. Want de overheid kijkt meer en meer naar de rol die inwoners van kleine kernen zelf kunnen spelen als het om de leefbaarheid gaat.

Het Plattelandsparlement gaat hierover in gesprek. Motto van de debatten bij de organisatie Dorpswerk Noord-Holland: de kwaliteit van het platteland is bij haar bewoners in goede handen. Doel van het parlement is om onderling eens te kunnen praten over de eigen aanpak en wat de ander doet.

Projectleider

De behoefte is nogal groot, merkt projectleider Anita Blijdorp uit West-Graftdijk tevreden op. „Het aantal aanmeldingen gaat nu zo hard, dat we een wachtlijst moeten invoeren. Want zoveel plek is er gewoon niet.” Het vele vrijwilligerswerk in alle dorpen staat volgens Blijdorp voor één ding: de wens van de bewoners om de eigen dorpskern levendig en leefbaar te houden. „En dan hebben wij het over dorpen en kleine kernen tot zo’n vijfduizend inwoners”, vertelt zij.

Feit is wel dat in elke kern en in elk dorpshuis de uitdaging weer net een tikkie anders is, benadrukt Blijdorp. „Het is daarom zo waardevol dat al die vrijwilligers ook eens met anderen hierover kunnen praten.” Tijdens het Noord-Hollands Plattelandsparlement zijn er meerdere workshops, zodat zoveel mogelijk aspecten aan bod komen.

Ambities

Het thema voor het vierde Parlement dat in deze regio wordt gehouden, is ’SAMEN Dromen, durven en doen’. Dat slaat volgens de projectleider vooral op het feit dat het ook echt de moeite loont om als kleine gemeenschap of als dorpshuis zelf na te denken over de eigen ambities. „En laat je niet op voorhand tegenhouden”, is haar oproep.

De gastheer van dit Parlement, Drechterland, heeft in de afgelopen jaren prettige ervaringen opgedaan met het project Vitale Dorpen. Daarbij werden inwoners van alle kernen uitgedaagd zelf mee te praten over de wensenlijst voor een leefbare kern. „Je ziet overal dat de gemeente een nieuwe benadering kiezen”, zegt Blijdorp. „Participatie krijgt in de nieuwe Omgevingswet een nog groter gewicht. Want nog altijd is het de gemeenteraad die over de dingen beslist: een bewonersinitiatief of dorpsraad kan alleen advies geven. Leefbaarheid is een zaak voor de mensen in de kernen zelf, om er actief bij betrokken te zijn.”

Speelbal

„Een dorpshuis of een dorpsraad hoeven geen speelbal te zijn van gemeentelijke belangen. Dat geven we dus ook aan de vrijwilligers in de besturen mee: denk na welke kansen er zijn voor een dorpshuis anno 2018. En wat voor dorpsraad men zelf wil zijn.”

Dit keer is het gemeentehuis van Drechterland in Hoogkarspel de plaats van bijeenkomst op vrijdag 23 november.

NHD_Meepraten_over_Leefbaarheid_21nov2018

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn