Bepaal zelf de toekomst van jullie dorp, maak een plan!

 

VOOR DORPSRADEN EN ANDERE BEWONERSBELANGENGROEPEN

Willen jullie een dorpsplan, kernvisie of leefbaarheidsplan maken? 

Wacht niet af, kom in actie. Bedenk samen met bewoners wat belangrijk is voor prettig wonen, werken en leven in jullie dorp en laat dit de gemeente weten. Het goede nieuws is, een kernvisie of dorpsplan opstellen hoef je niet alleen te doen! Neem contact op met Jan Stam voor tips, voorbeelden of begeleiding.

E-mail: janstam@dorpswerknh.nl

mob. 06 5795 2098

LEES: 5 tips bij maken van een leefbaarheidsplan, kernvisie of dorpsplan.


Waarom een visie of plan?

Een plan geeft structuur aan jullie werk, wat doe je wel en wat niet. Een plan hebben kan helpen om zelf meer grip te houden op toekomstige ontwikkelingen, zoals met de invoering van de Omgevingswet. Deze wet die ingaat op 1 januari 2024 bepaalt dat iedere gemeente een Omgevingsvisie moet opstellen. Hierin legt de gemeente haar ambities en integrale beleidsdoelen vast voor het fysieke grondgebied en voor de lange termijn. Veel gemeenten hebben in de aanloop naar de nieuwe wet al een Omgevingsvisie vastgesteld.

De wet benadrukt de proactieve rol die zowel bewoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven kúnnen spelen als initiatiefnemers van projecten in de openbare ruimte. Dit biedt kansen voor dorpsraden en ander bewonersinitiatief om zelf met plannen te komen en zo zelf meer invulling te geven aan de toekomst van dorp, buurt, streek.

LEES MEER:  Inwerkingtreding Omgevingswet verwacht op 1 januari 2024.


Aan de slag   

Wacht niet af, bedenk samen met de inwoners van jullie dorp, wijk of buurt wat jullie belangrijk vinden. Voor nu en voor toekomstige ontwikkelingen in de openbare ruimte en voor andere sociale initiatieven.
Jan Stam gaat graag met jullie in gesprek over deze en andere vragen:

 • Hoe betrek je zo veel mogelijk verschillende mensen bij het maken van een visie of plan?
 • Welke werkvormen en methoden zijn er voor het ophalen van ideeën?
 • Waar kun je informatie halen die de gemeente en maatschappelijke organisaties hebben over ons dorp, ons gebied?
 • Gaat zo'n plan altijd over heel het dorp? Kun je een plan maken voor een deelthema? Of voor een bepaalde buurt?
 • Wat zijn handige publicatievormen van zo'n plan?
 • Welke hulp kunnen we van de gemeente verwachten bij het maken van ons plan?

 

Dorpsvisies, voorbeelden


Jan Stam denkt mee

 • Ons aanbod voor kosteloos advies loopt tot eind 2024.
 • Zowel leden als niet-leden van Vereniging Dorpswerk Noord-Holland kunnen meedoen. 
 • Na aanmelding maken we telefonisch kennis en een eerste afspraak bij jullie in het dorp.

Zelfwerkzaamheid versus advisering door Dorpswerk

Jan Stam bespreekt met jullie Wat kunnen jullie zelf? Bijvoorbeeld consulteren van bewoners, organiseren bewonersoverleg, opzetten en uitvoeren van b.v. enquêtes, etc. Waar heb je Jan Stam voor nodig? Informatie over bijvoorbeeld:

 • Welke creatieve werkvormen zijn er om onze inwoners te vragen wat zij ervan vinden?
 • Hoe betrekken we ook jongeren bij het maken van plannen?
 • Met wie binnen de gemeentelijke organisatie nemen we contact op?
 • Wat is een Omgevingsvisie?

Contact  

T: 06 5795 2098

E-mail: janstam@dorpswerknh.nl 

Jan-Stam_uitsnede
Jan Stam, adviseur Maken van een dorpsplan

 

Provincie Noord-Holland vindt Maken van een kernvisie of dorpsplan belangrijk.
Daarom financiert zij Dorpswerk voor het mogelijk maken van deze ondersteuning.

provNH

 


 sandorpaulus dorpsvisie kerkplein
Een tekening als samenvattend beeld van een dorpsvisie.

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn