Bepaal zelf de toekomst van jullie dorp, maak een plan!

 

VOOR DORPSRADEN EN ANDERE BEWONERSBELANGENGROEPEN

Willen jullie een dorpsplan, kernvisie of leefbaarheidsplan maken? Wacht niet af, kom in actie.

Bedenk samen met bewoners wat belangrijk is voor prettig wonen, werken, leven en spelen en laat dit de gemeente weten.

LEES OOK: 5 tips bij maken van een leefbaarheidsplan, kernvisie of dorpsplan.

 

Hoe doe je dit? Een dorpsplan of leefbaarheidsplan maken? 

Veel dorpen maken een dorpsplan, kernvisie of leefbaarheidsplan om zelf meer grip te houden op toekomstige ontwikkelingen. Een plan geeft structuur aan jullie werk, wat doe je wel en wat niet.

Goed nieuws! Een visie of plan opstellen hoef je niet alleen te doen! Neem contact op met onze adviseur, voor tips, voorbeelden of begeleiding:

Jan Stam
E-mail: janstam@dorpswerknh.nl

mob. 06 5795 2098


Wees proactief

De Omgevingswet gaat (na vele malen uitstel) in op 1 januari 2024. Deze wet bepaalt dat iedere gemeente een Omgevingsvisie moet opstellen. Hierin legt de gemeente haar ambities en integrale beleidsdoelen vast voor het fysieke grondgebied en voor de lange termijn. Veel gemeenten zijn al bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie of hebben die al vastgesteld.

Participatie is een belangrijk onderwerp in de Omgevingswet. De wet benadrukt de proactieve rol die zowel bewoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven kúnnen spelen als initiatiefnemers van projecten in de openbare ruimte. Dit biedt kansen voor dorpsraden en ander bewonersinitiatief om zelf met plannen te komen en zo zelf meer invulling te geven aan de toekomst van dorp, buurt, streek.

LEES MEER:  Inwerkingtreding Omgevingswet verwacht op 1 januari 2024.


Aan de slag   

Wacht niet af, bedenk samen met de inwoners van jullie dorp, wijk of buurt wat jullie belangrijk vinden. Voor nu en voor toekomstige ontwikkelingen in de openbare ruimte en voor andere sociale initiatieven.
Zet jullie ideeën en wensen in een plan en laat dit de gemeente weten.

Jan Stam gaat graag met jullie in gesprek over deze en andere vragen:

-          hoe betrek je zo veel mogelijk verschillende mensen bij het maken van een visie of plan?

-          welke werkvormen en methoden zijn er voor het ophalen van ideeën?

-          waar kun je informatie halen die de gemeente en maatschappelijke organisaties hebben over ons dorp, ons gebied?

-          gaat zo'n plan altijd over heel het dorp? Kun je een plan maken voor een deelthema? Of voor een bepaalde buurt?

-          wat zijn handige publicatievormen van zo'n plan?

-          welke hulp kunnen we van de gemeente verwachten bij het maken van ons plan? 

 

Voorbeelden


Nog veel meer dorpen in Noord-Holland werken succesvol met een leefbaarheidsplan of dorpsvisie.

LEES: 5 tips bij maken van een leefbaarheidsplan, kernvisie of dorpsplan.

 

Dorpswerk denkt mee

  • Ons aanbod voor kosteloos advies loopt tot medio 2024.
  • Zowel leden als niet-leden van Vereniging Dorpswerk Noord-Holland kunnen meedoen. 
  • Na aanmelding maken we telefonisch kennis en een eerste afspraak bij jullie in het dorp.

 

Zelfwerkzaamheid versus advisering door Dorpswerk

Jan Stam bespreekt graag met jullie de mogelijkheden. Wat kunnen jullie zelf? Bijvoorbeeld consulteren van bewoners, organiseren bewonersoverleg, opzetten en uitvoeren van b.v. enquêtes, etc. Waar heb je Jan Stam voor nodig? Informatie over bijvoorbeeld: Wat is een Omgevingsvisie? Met wie binnen de gemeentelijke organisatie nemen we contact op? Welke creatieve werkvormen zijn er om onze inwoners te vragen wat zij ervan vinden? Hoe betrekken we ook jongeren bij het maken van plannen?

 

Contact  

T: 06 5795 2098

E-mail: janstam@dorpswerknh.nl 

Jan-Stam_uitsnede
Jan Stam, adviseur Maken van een dorpsplan

 

 

provNH

 


 sandorpaulus dorpsvisie kerkplein
Een tekening als samenvattend beeld van een dorpsvisie.

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn