Vereniging Dorpswerk Noord-Holland

is op 1 januari 2017 opgericht, na een fusie van de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland en de stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland. 

 

Aangesloten dorpshuizen en dorpsraden

Dorpswerk Noord-Holland behartigt de belangen van haar leden: 51 dorpsraden en 87 dorpshuizen (stand eind 2018). De vereniging int contributiegelden van haar leden voor de basis verenigingszaken.
 

Projectfinanciering

Voor de uitvoering werken we in projecten. De vereniging werft hiertoe actief middelen van derden, bijvoorbeeld via de samenwerkingsrelatie met provincie Noord-Holland; via de Landelijke Vereniging van Kleine kernen; bij gemeenten; en bij vermogensfondsen. Met deze middelen kunnen we activiteiten en projecten uitvoeren.

Partner provincie Noord-Holland

Vereniging Dorpswerk en de provincie Noord-Holland hebben een langlopende samenwerking. Tussen 2016-2019 voert Dorpswerk jaarlijks het Activiteitenplan uit; de provinciale bijdrage is vastgesteld op € 60.000,- per jaar.  Voor de collegeperiode 2020 - 2023 verwachten we een nieuwe opdracht van provincie Noord-Holland. De gesprekken hierover zijn medio 2019.

Wij verantwoorden onze werkzaamheden in een jaarlijkse rapportage. 

 

Landelijk netwerk

Dorpswerk Noord-Holland maakt deel uit van de Landelijke Vereniging van Kleine kernen (LVKK) en het netwerk Dorpshuizen.nl 

 

 

Bekijk onze flyer voor dorpshuizen en dorpsraden (pdf)