Vereniging Dorpswerk Noord-Holland

is op 1 januari 2017 tot stand gekomen door de fusie van de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland en de stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland. 

 

Aangesloten dorpshuizen en dorpsraden

Dorpswerk Noord-Holland behartigt de belangen van haar leden: 47 dorpsraden en 85 dorpshuizen.  

De vereniging int contributiegelden van haar leden. 

De vereniging werft actief middelen van derden, bijvoorbeeld via de samwerkingsrelatie met provincie Noord-Holland; via de Landelijke Vereniging van Kleine kernen; bij gemeenten; en bij vermogensfondsen. Met deze middelen kunnen we activiteiten en projecten uitvoeren.

Partner provincie Noord-Holland

Vereniging Dorpswerk en de provincie Noord-Holland hebben een langlopende samenwerking. Tussen 2016-2019 voert Dorpswerk jaarlijks het Activiteitenplan uit; de provinciale bijdrage is vastgesteld op € 60.000,- per jaar.  
Wij verantwoorden de werkzaamheden in een jaarlijkse rapportage. 

 

 

Bekijk onze flyer voor dorpshuizen en dorpsraden (pdf)