Vereniging Dorpswerk Noord-Holland

is op 1 januari 2017 opgericht, wij zijn de rechtsopvolger van de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland en de stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland. 

 

Aangesloten dorpshuizen en dorpsraden

Dorpswerk Noord-Holland behartigt de belangen van haar leden, Dorpsraden en besturen van Dorps- en buurthuizen in de provincie Noord-Holland.
De vereniging int contributiegelden van haar leden voor de basis verenigingszaken.
 

Projectfinanciering

Voor de uitvoering werken we in projecten. De vereniging werft hiertoe actief middelen van derden, bijvoorbeeld via de samenwerkingsrelatie met provincie Noord-Holland; via de Landelijke Vereniging van Kleine kernen; bij gemeenten; en bij vermogensfondsen. Met deze middelen kunnen we activiteiten en projecten uitvoeren.

Partner provincie Noord-Holland

Vereniging Dorpswerk en de provincie Noord-Holland hebben een langlopende samenwerking, gestart in 2012. In de collegeperiode 2020 - 2023 voert Dorpswerk Noord-Holland meerdere opdrachten uit met de provincie Noord-Holland als financier. Kijk voor actuele informatie bij Projecten; en bij Bestuur.

Wij verantwoorden onze werkzaamheden in jaarlijkse rapportages. 

 

Landelijk netwerk

Dorpswerk Noord-Holland maakt deel uit van de Landelijke Vereniging van Kleine kernen (LVKK) en het netwerk Dorpshuizen.nl 

 

 

Bekijk onze flyer voor dorpshuizen en dorpsraden (pdf)

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube