Vereniging Dorpswerk Noord-Holland

  • ondersteunt georganiseerde bewoners die actief zijn voor de leefbaarheid en sociale samenhang in ca. 140 dorpen en kleine kernen en hun buitengebied
  • samen vertegenwoordigen onze leden ca. 400.000 inwoners van Noord-Holland
  • onze belangrijkste functies zijn:
     - faciliteren van het ledennetwerk via (online en fysiek) uitwisseling van kennis en ervaring, advies en ondersteuning op maat, scholing, etc.
     - ontwikkelen en aanjagen van thema's, projecten, allianties
     - spreekbuis zijn en uitvoeren van de belangenbehartiging van het collectief

 

Aangesloten dorpshuizen en dorpsraden

Dorpswerk Noord-Holland behartigt de belangen van haar leden, Dorpsraden en besturen van Dorps- en buurthuizen in de provincie Noord-Holland.
De vereniging int contributiegelden van haar leden voor de basis verenigingszaken.
 

Projectfinanciering

Voor de uitvoering werken we in projecten. De vereniging werft hiertoe actief middelen van derden, bijvoorbeeld via de samenwerkingsrelatie met provincie Noord-Holland; via de Landelijke Vereniging van Kleine kernen; bij gemeenten; en bij vermogensfondsen. Met deze middelen kunnen we activiteiten en projecten uitvoeren.

 

Partner provincie Noord-Holland

Vereniging Dorpswerk en de provincie Noord-Holland hebben een langlopende samenwerking, gestart in 2012. In de collegeperiode 2020 - 2023 voert Dorpswerk Noord-Holland meerdere opdrachten uit met de provincie Noord-Holland als financier. Kijk voor actuele informatie bij Projecten; en bij Bestuur.

Wij verantwoorden onze werkzaamheden in jaarlijkse rapportages. 

 

Landelijk netwerk

Dorpswerk Noord-Holland maakt deel uit van de Landelijke Vereniging van Kleine kernen (LVKK) en het netwerk Dorpshuizen.nl 

 

Bestuur en Financiën

De vereniging wordt bestuurd op basis van vrijwillige inzet, door deskundige en betrokken personen. Bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur en gekozen door de Algemene Vergadering.

Lees HIER meer over samenstelling van het bestuur, statuten, Algemene Ledenvergadering (ALV) en financiën.

 

 

Bekijk onze flyer voor dorpshuizen en dorpsraden (pdf)

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn