Dorpswerk Noord-Holland werkt structureel samen met: 

Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen
Dorpshuizen.nl
Netwerk Duurzame Dorpen 

 

Met deze partners stemmen we af of werken we samen in tijdelijke projecten

Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland (voorheen Kenniscentrum Wmo en Wonen NH)
KNHM, Adviesteam Noord-Holland
Vereniging NOV, Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk
Sportservice Noord-Holland
Wonen Plus Welzijn
Plattelandsjongeren.nl
Kenniswerkplaats Noord-Holland