Aartswoud, Kolhorn en Waarland dingen mee naar Dorpsvernieuwingsprijs 2019

Noord-Holland is goed vertegenwoordigd in prijsvraag voor dorpen die werk maken van leefbaarheid en vitaliteit.

Lees verder

Brochure 'De kerk is toch van de gemeenschap?'

Vereniging van Kleine kernen in Limburg (VKKL) biedt met brochure praktische handleiding voor dorpen die nadenken over herbestemming of andere functies voor de dorpskerk.

Lees verder

Vermindering OZB-belasting aanvragen? Gebruik de voorbeeldbrief

Met ingang van 2019 is het aan gemeenten om zelf te besluiten de WOZ-belasting voor buurt- en dorpshuizen onder het lagere belastingtarief van woningen te laten vallen. Platform Dorpshuizen.nl biedt een voorbeeldbrief.

Lees verder

Laatste kans! Aanmelden voor Dorpsvernieuwingsprijs 2019: tot 7 februari, 12uur

Dorpen die actief werken aan de leefbaarheid voor nu en op de langere termijn kunnen een steun in de rug krijgen met deze prijs.

Lees verder

Nieuwe gezichten in bestuur van Dorpswerk Noord-Holland

Dit zijn de namen.

Lees verder

Vacature: Dorpswerk Noord-Holland zoekt zelfstandig professionals als adviseur

Aanvang zo snel als mogelijk

Lees verder

Gezocht: dorpen die jongeren willen betrekken bij activiteiten voor leefbaarheid

Jong Platteland is in 2019 een broedplaats voor dorpse projecten met jongeren aan het stuur

Lees verder

Publicatie: uitnodigend besturen, hoe organiseer je ruimte voor initiatief?

Overheden denken vaker na over hoe zij initiatieven kunnen mobiliseren en aanzwengelen, maar ook kunnen faciliteren en verrijken. Boeiend essay van bestuurskundige Arwin van Buuren.

Lees verder

VSBfonds komt naar u toe met Donatie op locatie

VSBfonds wil vaker met aanvragers in gesprek in de eigen regio

Lees verder

Eilandraad Marken trekt jongeren aan in bestuur

Jan, Nicolette, Suzan en Remco, twintigers en dertigers, gaan de kar trekken van deze dorpsraad

Lees verder

Plattelands Parlement, verslagen in de media

We kunnen terugkijken op een geslaagde dag! NHD was aanwezig en deed verslag.

Lees verder

Nieuw! Brochure Bestemming bereikt

Tijdens het PlattelandsParlement lanceerde Gedeputeerde Joke Geldhof de online brochure Bestemming bereikt!

Lees verder

Publiciteit voor Noord-Hollands PlattelandsParlement

De Alkmaarsche Courant publiceerde op 21 november mooi artikel.

Lees verder

Meld u aan voor NLdoet van het Oranje Fonds

Maak kans op een bijdrage van maximaal € 400,--

Lees verder

Provinciale Staten stellen Omgevingsvisie NH2050 vast

Na bespreking van 24 amendementen heeft Provinciale Staten de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 vastgesteld.

Lees verder

Bekijk dit filmpje, burgerinitiatieven aan zet tijdens PlattelandsParlement

NHNieuws maakt mooi item over woonproject Eureka Wonen in Westwoud en het NHPP2018.

Lees verder

Rijsenhouters willen meer leefbaarheid in hun dorp. 'Het is vijf voor twaalf'.

De ene na de andere kwestie rolde over het dorp. Daar moet met de nieuwe gemeenteraad verandering in komen, vertellen bewoners aan NH Nieuws. 

Lees verder

Bekijk dit filmpje! Zo overtuigde dorpsraad Broek in Waterland de provincie van hun plannen

Voorlopig geen keuze voor doorgang N247. Variant van de dorpsraad blijft in beeld.

Lees verder

Grote belangstelling voor 4e Noord-Hollands Plattelands Parlement (NHPP2018)

De lancering van provinciale Omgevingsvisie en 15 workshops tijdens het NHPP trekt volle zalen: de inschrijving is stopgezet.

Lees verder

Schrijf je in voor Kern met Pit editie 2019!

Maak kans op het predicaat Kern met Pit, € 1000 en een eigen adviseur van KNHM.    

Lees verder

Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 aangescherpt

Op basis van ruim 100 reacties hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland de Omgevingsvisie NH2050 aangescherpt.

Lees verder

Maak met een natuurinitiatief kans op € 250

Initiatiefnemers van buurtboomgaard, voedselbos, bijenlint of ander natuurinitiatief maken kans op extra geld bij starten van een campagne op Crowdfunding voor natuur

Lees verder

Jeugdbestuurder Rodney Stolk vergadert via de app

'Verdiep je in de jeugd van nú!' Tijdens het NHPP2018 geeft Rodney nog meer gouden tips hoe jongeren actief te betrekken bij dorpse zaken. 

Lees verder

Uitnodiging: 4 oktober Kijkje in de keuken in Badhoevedorp

Een avondbijeenkomst voor besturen van dorpshuizen en dorpsraden 

Lees verder

Dorpsraad Broek in Waterland oogst waardering voor rol in plan onderdoorgang N247

Op 4 september kwam een delegatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties naar Broek in Waterland op werkbezoek.

Lees verder

Met 'Jong Platteland' de betrokkenheid van jongeren zichtbaar maken

Jongeren via vrijwilligerswerk laten ervaren wat zij kunnen bijdragen aan de uitdagingen van het platteland. 

Lees verder

Informatiebijeenkomst PostNL voor lokale belangenorganisaties

Vrijdagmiddag 21 september informeert PostNL belanghebbenden over locatiebeleid brievenbussen, de voorgestelde veranderingen en hoe u kunt deelnemen aan het adviesproces. Dit proces start in februari 2019. 

Lees verder

'Van dorpsbewoners wordt teveel verwacht'

Vooral voor dorpen zijn de verwachtingen van de overheid over gezamenlijke inzet en vrijwilligerswerk hooggespannen. Maar zijn de dorpelingen daar wel toe bereid?

Lees verder

Expeditie Begonia: nieuwe woonvariaties voor sterke sociale netwerken

Langer zelfstandig thuis wonen is het beleid. Hoe dragen (nieuwe) woonvormen bij aan sterke sociale netwerken? Ontdek de trends op 10 oktober tijdens Expeditie Begonia. Vrijwilligers en dorpsorganisaties krijgen korting op de toegangsprijs. 

Lees verder

'Alleen inspraak organiseren is niet meer genoeg'

Helder artikel over moeilijke keuze voor dorpsraden: op dezelfde voet doorgaan of overbodig worden. Gemeenten mogen de hand in eigen boezem steken, overheidsparticipatie staat nog in de kinderschoenen

Lees verder

Maatschappelijke diensttijd straks ook mogelijk via Dorpswerk Noord-Holland

Vanaf september kunnen jongeren hun maatschappelijke diensttijd invullen bij drie verenigingen voor kleine kernen, in Groningen, Limburg én in Noord-Holland. 

Lees verder

Provincie steunt lokale energiecoöperaties

Half augustus gaat een nieuwe subsidieregeling in waarmee burgercollectieven maximaal 10-duizend euro kunnen aanvragen voor organisatiekosten zoals de inhuur van deskundigen, training van vrijwilligers of de inzet van meetapparatuur voor hun duurzaamheidsinitiatief.

Lees verder

Met ingang van 2019: btw 6% wordt verhoogd en vrijstelling sportbeoefening verruimd

Voor dorpshuizen die btw-plichtig zijn, staat per januari 2019 een wijziging te wachten! Het lage btw-tarief gaat omhoog van 6 naar 9%. Wat betekent dit voor u?

Lees verder

Publicatie Aan de slag met de coöperatieve samenleving

Overzicht van soorten, aantal en de huidige positie van burgerinitiatieven met een coöperatieve structuur of andere juridische vorm op de domeinen wonen, zorg en welzijn, energie en veiligheid.

Lees verder

13 juni: Symposium Democratie in de kern

Nico Bijman, voorzitter Dorpswerk Noord-Holland, bepleit tijdens symposium: 'raadsleden en bestuurders, maak gebruik van de lokale kennis, netwerken en innovatiekracht in dorpen en kleine kernen'

Lees verder

Minister Hugo de Jonge: Bewonersinitiatieven verbeteren de zorg

Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen van NL bundelt behoeften, knelpunten en successen van burgerinitiatieven in welzijn, zorg en wonen. 

Lees verder

Workshop 'Hoe word ik AVG-proof?'

In één bijeenkomst praten wij u bij over uw eigen privacyverklaring en -beleid. Na deze workshop heeft u alle kennis in huis om AVG-proof te zijn. Kosteloos voor leden van Dorpswerk Noord-Holland.

Lees verder

Activerende rol bewonersorganisaties noodzaak voor verbetering leefbaarheid

De noodzaak van bewonersini­tiatieven voor de leefbaarheid van dorpen en platteland wordt steeds manifester. Dorpsraden die een activerende rol willen spelen zijn belangrijker dan ooit. 

Lees verder

Stap voor stap naar een duurzame dorpskerk

Provincie Noord-Holland heeft een stappenplan gemaakt om kerkbesturen te helpen bij het verduurzamen van kerkgebouwen.

Lees verder

1e Nationale Dialoog Gemeenschapskracht

Op 17 mei 2018 vindt de eerste Nationale Dialoog Gemeenschapskracht plaats in de Galgenwaard te Utrecht. Een bijeenkomst voor actieve dorpsbewoners die zorg dichtbij, gezondheid, welzijn en dorps- en wijkparticipatie stimuleren of in praktijk brengen. 

Lees verder

Aan de fracties van Provinciale Staten van Noord-Holland...

Dorpswerk vraagt aan de fracties om de ondersteuning aan actieve bewoners op het platteland op te nemen in de verkiezingsprogramma's 

Lees verder

25 april 2018 in Westzaan: welkom in het Kenniscafé en op de Algemene Ledenvergadering

Alle dorpshuisbesturen, dorpsraden en ander dorpsorganisaties zijn vanaf 18 uur welkom in het Kenniscafé. Om 20 uur start de Algemene Ledenvergadering van vereniging Dorpswerk Noord-Holland.

Lees verder

Dorpsraad Schagerbrug pleit vóór plan woningbouw bij Gedeputeerde

"Straks wonen hier alleen nog maar genpensioneerden." Plan Buitenvaert Schagerbrug biedt kans op betaalbare woningen voor jonge gezinnen. 

Lees verder

Partnerschap tussen dorpshuizen en gemeenten belicht in rapport Toekomstbestendige dorpshuizen

De Wmo is de enige wet die dorpshuizen en gemeenten bindt. Maar hoe vul je dit maatschappelijk partnerschap samen in? In het rapport Toekomstbestendige dorpshuizen doen Alkmaar, Langedijk, Schagen en dorpshuizen verslag van hun gezamenlijke zoektocht. 

Lees verder

Felicitaties aan en kennismaking met nieuwe leden gemeenteraden

Dorpswerk Noord-Holland vraagt aan alle geledingen van de gemeente om vernieuwing van de samenwerking met bewonersinitiatieven in de dorpen 

Lees verder

Kor Berghuis, nieuwe adviseur bij Dorpswerk Noord-Holland

Bij Dorpswerk is een tweede nieuw gezicht aangetreden: Kor Berghuis, 55 jaar, wonend in Amsterdam en afkomstig van het Groninger platteland. 

Lees verder

Adviseur Dorpshuizen Jaap de Knegt zag aantal dorpshuizen alleen maar groeien

Na twaalf jaar advieswerk aan de dorpshuizen neemt Jaap de Knegt afscheid. "Ik heb veel bewondering voor alle vrijwilligers die zo actief zijn in de Noord-Hollandse dorpshuizen en vond het een oprecht genoegen om met ze in gesprek te zijn." Op 25 april, na de algemene vergadering , kunt u Jaap persoonlijk gedag zeggen.   

Lees verder

Drie miljoen extra voor openbaar vervoer in Noord-Holland Noord

Op initiatief van Provinciale Staten investeert de provincie Noord-Holland in de komende tien jaar ruim drie miljoen euro extra in het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord.

Lees verder

Gemeente Schagen introduceert in 4 dorpen gebiedscoördinator

De dorpen Tuitjenhorn, Dirkshorn, Schagerbrug en Sint Maarten krijgen een vaste contactpersoon bij de gemeente om ideeën voor het verbeteren van buurt of dorp beter te faciliteren.  

Lees verder

De Algemene Verordening Gegevensbescherming komt eraan!

Heeft u vragen over wat de AVG voor u betekent? Kom naar het Kenniscafé op 25 april in Westzaan . Of stel uw vraag via dorpen@dorpswerknh.nl  

Lees verder

Nieuwe modelovereenkomsten verpachten in de VRAAGBAAK

De Vraagbaak is weer geactualiseerd met een artikel over de keuzes over de barexploitatie en het een artikel over het Verpachten van uw dorpshuis of gemeenschapshuis.

Lees verder

Start Netwerk Zorgzame Dorpen Groningen

Voorbeelden Zorgzame Dorpen Groningen

Lees verder

Magazine Democratie: Door de bril van de inwoners

Om een werkelijke partner te kunnen zijn voor bewonersinitiatieven is het essentieel dat de overheid beter door de (democratische) bril van inwoners leert kijken.

Lees verder

Brood en Spelen. Ontwerpprijsvraag platteland

Het College van Rijksadviseurs is gestart met ontwerpprijsvraag Brood en Spelen. Doel is om de creativiteit van ontwerpers en het pragmatisme van grondeigenaren, ondernemers en initiatiefnemers te combineren en zo kansrijke en innovatieve ideeën te creëren voor vernieuwing op het platteland.

Lees verder

Handreiking Kernendemocratie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland is voor de versterking van democratie in dorpen, wijken en buurten. Een handreiking met ideeën en voorbeelden is op 20 februari aangeboden aan Ries Jansen, voorzitter van de Zuid-Hollandse vereniging van kleine kernen. 

Lees verder

Veranderende rol van dorpsraden besproken tijdens Noordelijk Krimpcafé

Dorpen doen steeds meer zelf. Soms omdat de gemeente dit van ze verwacht, vaker nog omdat dorpen dit zelf willen. De vraag is: hoe geef je hier vorm aan binnen je dorp, en hoe verhoudt zich dat met de rol van de gemeente? In Noord-Nederland bespraken dorpsbelangenorganisaties de democratische uitdagingen van nu. 

Lees verder

Organisatie vierde Plattelands Parlement uit de startblokken

Eind november strijkt het NHPP2018 neer in Hoogkarspel, in het gemeentehuis van Drechterland. Burgerinitiatieven leren van elkaar; en gaan in gesprek met beleidsmakers en politici. 

Lees verder

Statendag Bereikbaarheid Platteland

Op maandag 29 januari praten statenleden over de bereikbaarheid van voorzieningen op het platteland. Hoe is het daarmee gesteld?      

Lees verder

Komen alle groepen inwoners in uw dorpshuis? Vind het antwoord in de Wmo-scan

Download de scan en doe de test!

Lees verder

Dorpswerk Noord-Holland zoekt een zelfstandig professional als adviseur

Aanvang zo snel als mogelijk

Lees verder

'Bestuurswerk moet je leuk en flexibel maken'

Verenigingen hebben moeite bestuursleden te vinden. In 'Passend Besturen' staan voorbeelden uit de wereld van sport, cultuur en scouting over hoe het wel kan. 

Lees verder

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nieuwe regels voor het bewaren van persoonsgegevens: kom 25 april naar het Kenniscafé. 

Lees verder

Dorpsontmoetingspunt Petten is 100 procent burgerinitiatief

In steeds meer dorpen nemen bewoners het heft in eigen hand voor het organiseren van zorg, welzijn en wonen. Zoals het Dorpsontmoetingspunt in Petten. 

Lees verder

Wieringerwaard heeft nu ook een dorpshuis

De Oude School is op 18 november geopend.

Lees verder

Terugblik op bijeenkomst Duurzame Dorpen, 8 november Landsmeer

Lees meer over deze avond en in de informatieve bijlagen

Lees verder

Provincie steunt Noord-Hollands Plattelandsparlement 2018

Gedeputeerde Joke Geldhof kwam op 15 november naar Waarland voor een werkbezoek door Dorpswerk Noord-Holland georganiseerd. Ook zeven Statenleden waren present. 

Lees verder

Woningbouw gesprekspunt tijdens werkbezoek Gedeputeerde aan Waarland

Geef ruimte aan woningbouw in dorpen. Dit komt de leefbaarheid ten goede. 

Lees verder

Cees Kooy, nieuwe adviseur bij Dorpswerk Noord-Holland

Bij Dorpswerk komt een wisseling van de wacht. Anita Blijdorp neemt per januari afscheid. Haar opvolger is Cees Kooy, 36 jaar, wonend in Slootdorp in de Wieringermeer. "Bij alles wat ik doe kijk ik naar de mogelijkheden."

Lees verder

Oude horecadiploma’s vervallen

Vraag voor 1 mei 2018 een SVH diploma Sociale Hygiëne aan.

Lees verder

Kijkje in de Keuken bij Dorpshuis De Kolfweid

Dertig geïnteresseerden van dorpshuizen en dorpsraden namen onlangs in Callantsoog een Kijkje in de keuken van Dorpshuis Kolfweid.

Lees verder

Herbestemming kerken

Welk dorp heeft er niet een staan? Een mooie kerk die vraagt om een nieuwe bestemming.

Lees verder

Kansfonds draagt bij aan sociale projecten

Zodat niemand buitengesloten raakt

Lees verder

Wat voor dorpshuis willen we zijn?

Een brochure voor besturen van dorps- en buurthuizen.

Lees verder

Jubileum De Oude Stal in Haringhuizen

Gefeliciteerd!

Lees verder

En de winnaar is...

Zaterdag 23 september is de tweejaarlijkse Dorpsvernieuwingsprijs uitgereikt aan het dorp Witteveen (Drenthe). Gastlocatie was het dorp Hoonhorst, de winnaar van 2015. 

Lees verder

Provincie: meer geld voor collectieve zelfbouw

De provincie Noord-Holland stelt meer subsidie beschikbaar voor zelfbouwgroepen die of bestaande gebouwen (kantoren, scholen) ombouwen tot woningen of groepen die nieuwbouw neerzetten. 

Lees verder

Extra inkomsten via SponsorKliks

Bent u als penningmeester of bestuurslid op zoek naar extra inkomsten? Dan is SponsorKliks misschien iets voor u.

Lees verder

Alle vergaderingen PS live te volgen

Vanaf deze week kunt u alle politieke discussies van Provinciale Staten (PS) en de Statencommissies thuis of op de werkplek live volgen via internet. 

Lees verder

Geeft u het platteland een stem in reizigersadviesraad Rocov-NH?

Het bestuur van Dorpswerk Noord-Holland is op zoek naar vrijwillige adviseurs voor de reizigersadviesraad Rocov-NH. Ligt goed openbaar vervoer op het platteland u na aan het hart? Reageer! 

Lees verder

Kansfonds geeft geld voor steun aan kwetsbare mensen

Heeft uw dorp(sorganisatie) een plan waarmee u kwetsbare mensen helpt om uit de cirkel van armoede en uitsluiting te komen? Kansfonds komt graag met u in contact. 

Lees verder

Oud worden in Nederland

Hoe geven mensen vorm aan hun oude dag? Wat zorgt ervoor dat zij prettig kunnen leven? En welke rol speelt de buurt of het dorp daarin? Oud worden in Nederland staat vol met actuele inzichten en praktijkverhalen. 

Lees verder

Raadpleeg de kenners van het platteland

Dorpswerk Noord-Holland vraagt raadsfracties om aandacht in de verkiezingsprogramma's voor de leefbaarheid en voorzieningen in Noord-Hollandse dorpen

Lees verder

Zet uw dorp op de kaart bij politieke partijen - tips!

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een prachtig moment om aandacht te vragen voor ideeën, wensen en knelpunten van uw dorp en dorpshuis. Wij geven u tips. 

Lees verder

Hallo! Badhoevedorp, een digitaal dorpsplein

Iedereen mag informatie plaatsen op deze interactieve website voor en door inwoners van Badhoevedorp, Lijnden en Nieuwe Meer. 

Lees verder

Benieuwd hoe uw gemeente het doet?

Provincie Noord-Holland beoordeelt per jaar hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Vanaf nu zijn de gegevens per gemeente te zien op de website van de provincie.  

Lees verder

Ruimtelijke plannen verdienen een goed advies

Bebouwing in dorpslinten, schaalvergroting in de landbouw, windenergie en de waarde van cultuurhistorie. Allemaal belangrijke onderwerpen van ruimtelijke plannen in een jaar tijd. Het Jaarverslag 2016 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) geeft een boeiende inkijk in de landschappelijke veranderingen in Noord-Holland.

Lees verder

€ 160 Miljoen extra subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen

Het Rijk stelt tot en met 2020 € 160 miljoen extra subsidie beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwde omgeving.  Zowel woningbezitters als ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen. ,

Lees verder

Samen Ouder, een nieuw programma van Oranje Fonds

Eenzaamheid is een groeiend sociaal probleem. Het Oranje Fonds wil een stap zetten in de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Misschien iets voor uw dorpshuis of dorpsraad?

Lees verder

Vanaf 2018 meer en schoner openbaar vervoer in Noord-Holland Noord

Vervoerder Connexxion heeft de opdracht gekregen voor verzorgen van het openbaar vervoer in de regio Noord-Holland Noord. De concessie gaat van start in juli 2018 en duurt 10 jaar.

Lees verder

Snel internet in buitengebied komt dichterbij

Provincie Noord-Holland wil kansrijke lokale initiatieven voor het aanleggen van glasvezel ondersteunen door garant te staan voor de benodigde leningen.

Lees verder

Bereikbaarheid gebied Hoorn - Amsterdam, hoe kan het beter?

Op 9, 10 en 11 mei, tussen 16 - 21 uur, kan iedereen deelnemen aan een van de drie informatiebijeenkomsten over maatregelen die de samenwerkende overheden willen nemen om de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren. 

Lees verder

Dezelfde vrijwilligersvergoeding voor alle uitkeringsgerechtigden

Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen voor maximaal € 150 per maand met een maximum tot € 1.500 per jaar een (onkosten)vergoeding ontvangen zonder dat het verrekend wordt met hun uitkering. Staatssecretaris Klijnsma heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de wijziging ingaat op 1 april.

Lees verder

Provincie Noord-Holland wil door met subsidieregeling collectieve zelfbouwprojecten

Met een subsidieregeling voor zelfbouw heeft de provincie Noord-Holland een positieve bijdrage geleverd aan zowel collectieve als individuele zelfbouwprojecten. 

Lees verder

Actief in alledaagse democratie: Jaarverslag LVKK 2016 online

De Landelijke Vereniging van Kleine kernen (LVKK), de koepel van alle provinciale dorpenorganisaties, publiceerde vorige week haar jaarverslag 2016. Actief in alledaagse democratie is het credo van de nieuwe website én van het jaarverslag 2016. 

Lees verder

Dorpsleven tussen Stad en Land. Nieuwe publicatie SCP

Dit rapport schetst een beeld van het dorpsleven van de vijf miljoen Nederlanders die wonen op het platteland; en van veranderingen in de dorpen sinds grofweg de millenniumwisseling. 

Lees verder

Nieuwe website Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

Onze partner op nationaal niveau, de LVKK, heeft een nieuwe website. 

Lees verder

Nederland Zorgt Voor Elkaar lanceert website

Nederland Zorgt Voor Elkaar  lanceerde op 25 maart haar nieuwe website en een manifest. 

Lees verder

Graft heeft nu ook een dorpshuis

Zo'n 100 vrijwilligers zetten in anderhalf jaar een prachtig gebouw neer.

Lees verder

MFA's vaak als problematisch ervaren

Bijna de helft van de MFA ’s is in bezit van gemeenten. De gebouwen, gedeeld door diverse maatschappelijke organisaties, worden door gemeentes vaak als problematisch ervaren. MFA ’s zouden te duur, te groot en te complex zijn.

Lees verder

Wie wordt de nieuwe busvervoerder in Noord-Holland Noord vanaf medio 2018?

Tot vandaag konden vervoerders zich inschrijven voor de aanbesteding openbaarvervoerconcessie Noord-Holland Noord. Deze nieuwe concessie gaat in op 22 juli 2018 en is voor de duur van 10 jaar. Dorpswerk Noord-Holland heeft in de zomer van 2016 haar zienswijze op het openbaar vervoer in deze regio gegeven. 

Lees verder

Provincie start publiekscampagne Jouw Noord-Holland

Hoe moet Noord-Holland eruit zien, nu en in de toekomst? De provincie roept iedereen op mee te praten over zijn of haar leefomgeving. Hoe wilt u leven, wonen, werken en spelen in 2050? 

Lees verder

Komst supermarkt in Waarland stap dichterbij

Dorpsraad Waarland steekt de vlag uit. De Raad van State heeft bezwaren tegen het bestemmingsplan met daarin ruimte voor de bouw van een supermarkt afgewezen. 

Lees verder

Verbinding van zorgorganisaties en dorpsorganisaties is bevorderlijk voor goede zorg

Dorpshuis Waarland wil zorg dichterbij halen

Lees verder

Geld en CO2 besparen in dorpshuizen Haarlemmermeer

Oude dorpshuizen in Hoofddorp, Beinsdorp, Vijfhuizen en Lisserbroek krijgen de komende maanden een opknapbeurt. De panden scoren beroerd op het vlak van energetische efficiency. En dat moet onderhand maar eens veranderen, vindt de gemeente Haarlemmermeer. "Ons maatschappelijk vastgoed kan er zo niet langer bij blijven staan." 

Lees verder

Hygiënecode van NOC*NSF gratis beschikbaar voor dorpshuizen

Europese wetgeving regelt dat alle levensmiddelenbedrijven volgens de HACCP-beginselen moeten werken. Deze HACCP-eisen zijn uitgewerkt in de hygiënecode. De hygiënecode geldt voor dorpshuizen wanneer er structureel bedrijfsmatig eten wordt bereid en verstrekt.

Lees verder

Dorpswerk Noord-Holland: inzetten op 'nieuwe' vrijwilliger

Vandaag in Noord-Hollands Dagblad interview met bestuursleden Nico Bijman en Rens Cappon. 

Lees verder

Campagne glasvezel Zeevang van start

Op 1 januari gaat in de Zeevang de wervingscampagne voor aanleg van snel internet van start. 

Lees verder

Dorpsraad Broek in Waterland uniek in samenwerkingsafspraken met provincie

Dorpsraad Broek in Waterland en provincie Noord-Holland hebben de samenwerking in het project 'Onderdoorgang N247' vastgelegd in een unieke verklaring.

Lees verder

Netwerk Duurzame Dorpen groeit!

Op netwerkduurzamedorpen.nl  presenteren 20 Noord-Hollandse dorpen hun initiatieven rondom duurzaamheid. 

Lees verder

De sociale kracht van het platteland

In het decembernummer van Sociaal Bestek schrijft Leidy van der Aalst, voorzitter LVKK, met verve over de bijdrage van het platteland aan vernieuwing van de economie, lokale democratie en burgerschap,...

Lees verder

Leden ondersteunen fusieplannen

Dorpswerk Noord-Holland is de werknaam waaronder het Platform Dorpshuizen en de Vereniging van Kleine kernen de plannen voor een fusie verder vorm willen gaan geven de komende maanden. Met Dorpswerk Noord-Holland willen beide organisaties de krachten van ruim 130 dorpshuizen en dorpsraden bundelen.

Lees verder

Is jouw dorp al duurzaam?

Steeds meer dorpen zetten zich in voor een duurzame leefomgeving. Er worden lokale energiecoöperatie opgezet, dorpshuizen leggen zonnepanelen op hun dak of schaffen ledverlichting aan.

Lees verder

'Geld voor goede ideeën' (verslag)

Verslag van de succesvolle avond over fondsen en fondsenwerving voor de Noord-Hollandse dorpsraden en dorpshuizen.

Lees verder