Terug

Algemene Ledenvergadering en Thematafels op 17 mei in Beets

UITNODIGING


Datum
: woensdag 17 mei
Locatie: Dorpshuis De Drie Hamers te Beets

Adres: Beets 48, 1475 JD Beets.
Let op! U kunt bij Beets de N247 NIET verlaten, zoals Google dat aangeeft!

  • vanuit het noorden dient u de N247 te verlaten naar de parallelweg bij Oudendijk.
  • vanuit het zuiden de N247 verlaten via de 2e afslag op de rotonde Oosthuizen.

 


AANMELDEN voor de jaarvergadering/ALV, kan HIER.
>>>> Geef aan met hoeveel mensen u naar de ALV komt.

 

Deel 1 Thematafels, inloop 18.00 uur met soep en broodje.
>>>> Aanmelden via de link in het programma Thematafels.

 

ALV: vooraf vragen stellen  

Leden konden per mail vragen stellen over geagendeerde onderwerpen (tot 9 mei).

 

DEEL 2 - ALV  

Tijd: 20.00 – 20.20 uur Algemene Ledenvergadering.
Voor Agenda, scroll naar beneden.

Of download Uitnodiging en agenda ALV 2023 in pdf.

Tijd: 20.25 uur – Koers van onze vereniging.

Inbreng door SESAM academie, Niek van der Linden, Eric Jansen en bestuur Dorpswerk.
Een concept/praatstuk wordt u nagezonden.

Einde: circa 21.45 uur

 
Agenda van de ALV  

1. Opening door voorzitter Kees Sietsema

2. Ingekomen en uitgaande stukken/mededelingen

3. Notulen ALV 2022, bijlage 1  

4. Jaarverslag secretaris 2022, bijlage 2   

5. Financiën
- Bijlage 3A: resultaat 2022.

- Bijlage 3B: financieel jaaroverzicht 2022

- Bijlage 3C: financieel verslag 2022

6. Verantwoording projecten 2022, verslag:
- Activiteitenplan 2022, bijlage 4A  
- Ontzorgen bij verduurzamen van klein maatschappelijk vastgoed, bijlage 4B
- Toekomstplan voor dorp en dorpshuis, bijlage 4C   
- NHPP 2022, bijlage 4D   

7. Kascontrolecommissie: Marjan Houtman en Marijke Twisk, bijlage 5   

8. Voorstel tot kwijting aan het bestuur

9. Bestuurszaken
- Concept Sesam academie
- Rooster van aftreden, bijlage 6    

10. Wat verder ter tafel komt

11. Afscheid van bestuursleden Jaap Boes en Ruud Bakker

12. Sluiting ALV omstreeks 20.20 uur.

 Jaarvergadering-hamer 

Artikel geplaatst op 2 mei 2023.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn