Vrijwillige Inzet

 


Wij ondersteunen onze leden, vrijwilligers

  • bij de uitvoering van hun werk op tal van onderwerpen en thema's

  • met het doorgeven van praktische kennis over trends en vernieuwing van vrijwilligerswerk.  


Trends en tips

In Nederland is veel kennis over vrijwilligerswerk.

 

Kijken en lezen:

 

Wat is beste tijd, dag en maand van het jaar voor plaatsen van uw vrijwilligersvacature?  

Lees de tips (pdf, 2 pagina's)

Beste-dag-van-de-week-vrijwilligers-werven

 

 

Anja-Slendebroek-presentatie-11meiALV      
Presentatie 'Vrijwillig met elkaar' (ppsx bestand).
Klik HIER. Door Anja Slendebroek

 

  

 

Anja-Slendebroek   
Anja Slendebroek | Werkt  
 
Tips voor dorpsraden en dorpshuisbesturen

 

 

 Dorpsraad-Middelie-youtube 
Dorpsraad Middelie vernieuwd, video op youtubekanaal.  

 

 

Afbeelding-Samenwerken-Jongeren
Bekijk de animatievideo Samenwerken met jongeren, het kan echt! 
Kik HIER.

 

 

 NLvoorElkaar        
Trendrapport Vrijwillige Inzet 2021
, klik HIER.

 

 

Knipsel-prof-dr-Lucas-Meijs 
Nabeschouwing in Trendrapport, leest snel en de tekst is verhelderend! Op pagina 22/23. 

 

 

vrijwilligerswf  
Vrijwilligerspunt West-Friesland biedt informatie, advies en ondersteuning rond Vrijwilligersbeleid, voor Westfriese gemeenten

Nb. In alle gemeenten in Noord-Holland kunt u terecht voor tips en advies vrijwilligerswerk. Informeer bij uw gemeente!

 

 

Extra impuls voor vrijwilligerswerk door de Provincie Noord-Holland   

Gemeenten zijn de eerst aangewezen overheid om vrijwilligers en vrijwilligerswerk te ondersteunen. Vanwege de impact van covid-19 en alle overheidsmaatregelen op vrijwilligerswerk hebben Provinciale Staten in mei 2020 een motie aangenomen waarin ook aandacht is voor 'herstel van het sociaal weefsel'.

Zomer 2021 gaat naar verwachting een concrete subsidieregeling in werking voor onder andere stimuleren van ontmoeting en versterken vrijwilligerswerk. Gemeenten in Noord-Holland zullen na overleg met lokale maatschappelijke organisaties hier gebruik van kunnen maken, c.q. aanvragen doen voor co-financiering. Wordt vervolgd.

 

Waarom vrijwilligerswerk?   


Zonder vrijwilligers staat de samenleving stil. Waar mensen zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de (dorps)samenleving ontstaan verbondenheid, gemeenschapszin én ook: nieuwe ideeën en praktijken voor het prettig en goed samen wonen, leven en werken in dorpen, wijken en buurten.

Vrijwilligerswerk is zowel doel als middel: voor individuen, voor de gemeenschap, voor bewonersinitiatieven, voor maatschappelijke organisaties én voor overheden.
Via vrijwilligerswerk doe je mee aan de samenleving én vrijwilligerswerk doen levert veel op: voldoening, vriendschappen, vaardigheden, vitaliteit, opstap naar betaald werk, enzovoort. 

Mensen-maken-vitale-dorpen-in-Noordholland

Dorpswerk doet mee aan de campagne 'Mensen maken Nederland'. 

 

 

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn