Wat heeft Dorpswerk de dorpsraden te bieden?

 

Dorpswerk Noord-Holland ondersteunt het belangrijke werk van alle dorpsraden en andere bewonersinitiatieven (en hun vrijwilligers) in de kleine kernen van Noord-Holland. Jaarlijks stellen we hiervoor een Activiteitenplan vast. Het aanbod van de vereniging richting de dorpen bestaat uit:

  • We adviseren en ondersteunen van dorpsraden en bewonersinitiatieven op het gebied van onder andere projecten, communicatie met het dorp en gemeente, organisatievragen en oprichting van dorpsraden, fondsenwerving.
  • We adviseren en ondersteunen dorpen bij het opstellen van dorpsvisies of dorpsplannen. Hiervoor hebben we tal van methoden en werkvormen samengebracht in een map, 'Zo maak je een dorpsvisie’.
  • We leggen contacten met overheden, maatschappelijke organisaties en fondsen en zoeken actief de samenwerking met deze organisaties.
  • We mobiliseren kennis bij kennispartners in de provincie en op landelijke schaal ten behoeve van het werk van dorpsraden.
  • We organiseren kennisdeling en –ontwikkeling en inspiratie via bijeenkomsten, cursussen, nieuwsbrieven en publicaties.
  • We organiseren periodiek een Noord-Hollands PlattelandsParlement waarbij het gesprek tussen vertegenwoordigers van dorpen en van lokale en provinciale politiek centraal staat. Eind november 2018 is het 4e PlattelandsParlement. Eens per twee jaar kunnen Noord-Hollandse dorpen ook deelnemen aan het landelijke PlattelandsParlement.
  • We nemen deel in landelijke, regionale en lokale projecten, pilots en gesprekken/discussies. Recent hebben we actief deel genomen in het provinciale RSA-project “Zorg voor de kleine kernen” en de pilot van SPAR Holding en het ministerie van BZK in Petten.
  • We zoeken aansluiting bij regionale en landelijk netwerken van en voor kleine kernen, zie HIER