Wat heeft Dorpswerk u te bieden?

Bent u een Dorpsraad, Vereniging dorpsbelang, Contactcommissie, of andere bewonersorganisatie met een algemeen belang?

Aanbod voor leden:

 • U kunt vragen stellen aan onze adviseurs over allerlei onderwerpen; per mail, telefoon, via beeldbellen; of we komen langs

 • We delen praktische kennis en ervaringen: online, via workshops of in themabijeenkomsten bij u in de regio

 • U ontvangt minimaal vijf keer per jaar de digitale nieuwsbrief

 • Adviseurs kunnen u helpen aan praktische en leuke werkvormen voor het bevragen en betrekken van uw dorpsbewoners bij uw acties. Vraag ernaar bij de adviseur.

 • 'Wat voor dorpsraad willen we zijn?' Ons advies: speel het Kleine kernenspel.

 • Advies op maat bij het maken van een leefbaarheids- of toekomstplan voor uw dorp. Lees meer ...

 • De landelijke digitale Vraagbaak voor dorpshuizen is ook voor u interessant  

 • Verwijzing naar collega's die verenigingen en burgerinitiatief ondersteunen.
    
 • We verwijzen als het nodig is door, naar collega kenners van bewonersinitiatief en verenigingsleven.

Niet-leden kunnen ons altijd benaderen, vragen staat vrij. We bespreken wel altijd met u de voordelen van lidmaatschap.  

 

Knipsel_drieluik_welkom_statenleden

Waarom?

In dorpsraden zijn vrijwilligers actief. Die zijn heel capabel voor de taken die ze voor het dorp willen uitvoeren. Maar uw tijd is schaars en soms wilt u dat een vakkundige, betrokken buitenstaander met u meedenkt.

Veel dorpsraden werken samen met de gemeente. U kunt terecht bij een contactambtenaar, een kernconsulenten, gebiedsregisseur of participatiemedewerker. Waar kunt u terecht als zo'n gemeentefunctionaris er niet is? Hoe komt u verder als uw dorpsraad van mening verschilt met de gemeente?

 

Dorpswerk Noord-Holland is onafhankelijk van overheden en derden.
Onze vereniging is van en voor de leden. Wij bieden u een steun in de rug bij het 'zelf doen'.

Spreekbuis - Voor gemeente-overstijgende zaken kan Vereniging Dorpswerk optreden als spreekbuis en belangenbehartiger van alle 120 dorpsraden gezamenlijk. Bijvoorbeeld naar Provincie Noord-Holland, de waterschappen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

stappenplan_cartoon

 

Veelgestelde vragen

 • Wij krijgen weinig respons vanuit het dorp op onze activiteiten, hoe doen andere dorpsraden dit?

 • Wij gaan [een speelplek, parkje, wandelpad, ... etc. ] opknappen. Welke tips zijn er voor fondsenwerving, nu de gemeentelijke subsidiepotjes schaars zijn?

 • Het hele dorp staat achter ons plan voor herinrichten van de openbare ruimte. Maar de gemeente geeft niet thuis. Hebben jullie tips?

 • De meningen in ons dorp over [...onderwerp naar keuze invullen...] lopen zeer uiteen. Hoe stellen wij ons op?

 • Wij willen graag aan de slag met het maken van een dorpsvisie. Hoe pakken we dit aan? Hebben jullie leuke werkvormen?
 • Hoe betrekken we meer jongeren bij onze dorpsraad en onze plannen voor het dorp?

 • We hebben intern discussie over doelstelling en taken van onze dorpsraad. Kunnen jullie helpen? Lees meer over het Kernenspel.

sandorpaulus dorpsvisie kerkplein
copyright afbeelding Dorpsraad Son en Breugel


Wat doet Dorpswerk Noord-Holland niet?

Wij nemen geen taken van u over. Onze adviseurs beperken zich tot advies. Dit is kosteloos tot een maximum aantal uren per jaar. De reden is dat we zoveel mogelijk dorpsraden willen bedienen en onze capaciteit beperkt is.

Dorpswerk Noord-Holland is een kleine organisatie. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Het werk van professionele adviseurs wordt betaald uit de contributie van de leden, subsidie van de provincie Noord-Holland en incidentele projectgelden.

Wat als uw dorpsraad geen lid is?

Noord-Holland telt circa 120 dorpsraden, kijk HIER voor de ledenlijst.

Is uw dorpsorganisatie nog geen lid? U wordt uitgenodigd voor activiteiten als themabijeenkomsten of workshops. Daar kunt u kennis maken met de vereniging en ons aanbod.

U kunt altijd kosteloos de adviseur vragen om langs te komen voor een kennismakingsgesprek.

 

Initiatiefgroepen

Initiatiefgroepen die een bewonersorganisatie voor het algemeen belang oprichten, kunnen kosteloos advies vragen tot de organisatie echt van start gaat.

Vragen?

Neem contact op met de adviseurs.

 Cartoon_vragenlijst

 

Landelijk netwerk

Dorpswerk is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Kleine kernen (lvkk.nl), dit is dé belangenbehartiger van alle dorpen en platteland naar de Rijksoverheid en derden.

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube