Wat heeft Dorpswerk u te bieden?

Bent u een Dorpsraad, Vereniging dorpsbelang, Contactcommissie, of andere bewonersorganisatie met een algemeen belang?

  • U kunt vragen stellen aan onze adviseurs over allerlei onderwerpen; per mail, telefoon of we komen (kosteloos) langs

  • We verwijzen soms ook door, naar collega kenners van bewonersinitiatief en verenigingsleven  

  • We delen praktische kennis en ervaringen: online, via workshops of in themabijeenkomsten bij u in de regio

  • U ontvangt zes keer per jaar de digitale nieuwsbrief     

  • De landelijke digitale Vraagbaak voor dorpshuizen is ook voor u interessant

  • Participatie toolkit, praktische werkvormen en methodieken voor het betrekken van bewoners bij uw acties. Vraag ernaar bij de adviseur 
      
  • Eén keer per twee jaar organiseren we een groter evenement, het Noord-Hollands Plattelands Parlement

Waarom?

In dorpsraden zijn vrijwilligers actief. Die zijn heel capabel voor de taken die ze voor het dorp willen uitvoeren. Maar uw tijd is schaars en soms wilt u dat een vakkundige, betrokken buitenstaander met u meekijkt en meedenkt. Dorpswerk Noord-Holland biedt u een steun in de rug bij het 'zelf doen'.

Veel dorpsraden werken samen met de gemeente. Tegenwoordig voert iedere gemeente een 'kernen- of dorpenbeleid'; er zijn contactambtenaren, kernconsulenten of participatiemedewerkers bij wie u terecht kunt. Maar waar kunt u terecht als u hier geen beroep op kunt doen? Of hoe komt u verder als uw dorpsraad van mening verschilt met de gemeente? Wij zijn een particuliere, onafhankelijke vereniging die meedenkt over de inhoud én het proces.

In heel Noord-Holland zijn circa 120 dorpsraden. Uw werkterrein is primair het dorp, de kleine kern en bijbehorend buitengebied; misschien werkt u samen met de andere dorpsraden in uw gemeente.  Voor gemeente-overstijgende zaken kan Vereniging Dorpswerk optreden als spreekbuis en belangenbehartiger van alle dorpen en kleine kernen gezamenlijk. Bijvoorbeeld naar Provincie Noord-Holland, de waterschappen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Veel gestelde vragen

[ tekst volgt nog ]


Wat doet Dorpswerk Noord-Holland niet?

Wij nemen geen taken van u over. Onze adviseurs beperken zich tot advies. Dit is kosteloos tot een maximum aantal uren per jaar. De reden is dat we zoveel mogelijk dorpsraden willen bedienen en onze capaciteit beperkt is.

Dorpswerk Noord-Holland is een kleine organisatie. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Het werk van professionele adviseurs wordt betaald uit de contributie van de leden, subsidie van de provincie Noord-Holland en incidentele projectgelden.

Wat als uw dorpsraad geen lid is?

Noord-Holland telt circa 120 dorpsraden, kijk HIER voor de ledenlijst. Is uw dorpsorganisatie geen lid? Dan kunt u geen gebruik maken van onze diensten. U wordt wel uitgenodigd voor activiteiten als themabijeenkomsten of workshops. Daar kunt u kennis maken met de vereniging en ons aanbod.

U kunt altijd kosteloos de adviseur vragen om langs te komen voor een kennismakingsgesprek.

Initiatiefgroepen die een dorpsraad, of een andere bewonersorganisatie voor het algemeen belang oprichten, kunnen kosteloos advies vragen tot de dorpsraad echt van start gaat.

Vragen?

Neem contact op met de adviseurs.

 

Landelijk netwerk

Dorpswerk is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Kleine kernen (lvkk.nl), dit is dé belangenbehartiger van alle dorpen en platteland naar de Rijksoverheid en derden.