In ongeveer 130 Noord-Hollandse kleine kernen zijn dorpsraden of andere vormen van bewonersinitiatieven actief (o.a. contactcommissies, gemeenschapsraden, platforms). Deze dorpsraden, verenigingen en stichtingen met een vrijwilligersbestuur, zetten zich op tal van manieren in voor de leefbaarheid van het dorp en omgeving. De belangrijkste functies van dorpsraden zijn:

  • Ze komen op voor de algemene belangen van het dorp en haar inwoners.
  • Ze vertegenwoordigen het dorp in gesprekken met overheden en (maatschappelijke) organisaties.
  • Organiseren activiteiten en ontmoeting in het dorp.
  • Zetten in eigen beheer of in samenwerking met anderen projecten op.
  • Zijn aanjager van projecten van en voor het dorp en ondersteunen inwoners bij het realiseren van hun plannen ten behoeve van het dorp.
  • Stellen samen met de inwoners een dorpsvisie op met daarin plannen voor de toekomst.

De oudste dorpsraden in onze provincie bestaan al ruim honderd jaar, zoals de Vereniging Dorp Vijfhuizen. Andere dorpsraden zijn recent gestart, bijvoorbeeld naar aanleiding van een gemeentelijke herindeling. Er zijn ook gemeenten waar nog geen dorpsraden actief zijn. Dorpswerk Noord-Holland denkt graag mee bij het opstarten van nieuwe dorpsraden.