Wat is een dorpsraad?

De naam 'dorpsraad' is een overkoepelende term. Het gaat om elk 'georganiseerd bewonersinitiatief dat opkomt voor de leefbaarheid van het dorp in brede zin'. Ook namen als contactcommissie, gemeenschapsraad, eilandraad, vereniging dorpsbelang, etc. komen voor.

Opkomen voor de leefbaarheid, hoe dit er in de praktijk uitziet, verschilt van dorp tot dorp. Niet één dorpsraad is gelijk, de diversiteit is groot. Alle dorpsraden hebben een ding gemeen: bewoners doen hun werk als vrijwilliger. Van het dorp, voor het dorp.


120 dorpsraden  

Noord-Holland telt circa 120 dorpsraden. De oudste raden bestaan al meer dan honderd jaar, zoals Vereniging Dorp Vijfhuizen (Haarlemmermeer). Andere dorpsraden zijn recent gestart, vaak als reactie op een gemeentelijke herindeling waarbij een kleine gemeente opgaat in een grote gemeente met veel dorpen en/of wijken.

 

Wat voor dorpsraad wilt u zijn?

Dorpsraden en mogelijke taken en rollen:

  • Komen op voor de algemene belangen van dorp en inwoners: representeren.
  • Vertegenwoordigen het dorp in gesprekken met anderen: overheden, bedrijfsleven, (maatschappelijke) organisaties: representeren en adviseren
  • Zetten in op samenwerking met anderen voor concrete projecten en activiteiten: verbinden
  • Zijn aanjager en uitvoerder van vernieuwende ideeën, plannen en projecten ten goede van het dorp: activeren en realiseren

Sommige dorpsraden kiezen voor slechts één rol, anderen combineren verschillende rollen.

Wij denken met jullie mee

De maatschappij en onze leefomgeving is sterk in beweging, veranderingen zijn voelbaar: andere vormen van bewonersinitiatief zien het licht, de afstand tot de gemeente is groter geworden. Dorpsraad zijn is daarom geen zaak van vaste regels, onderwerpen en rollen. Iedere dorpsraad is uniek en af en toe stilstaan bij rollen, taken, werkwijzen is verstandig om van betekenis te blijven voor de dorpssamenleving.

Onze adviseurs dorpsraden, denken graag met jullie mee.

Aanbod voor dorpsraden

Meer over ons aanbod leest u HIER.  

 

Achtergrond: bewonersbetrokkenheid in beweging

De maatschappij en onze leefomgeving is sterk in beweging, veranderingen zijn voelbaar: andere vormen van bewonersinitiatief zien het licht, de afstand tot de gemeente is groter geworden, als dorpsraad alleen inspraak organiseren is niet meer voldoende, ...

De Landelijke Vereniging van Kleine kernen gaf in 2017 aan de Universiteit van Utrecht opdracht voor onderzoek: welke vormen van burger- en bewonersbetrok­kenheid heeft kans van slagen in deze tijd? Het rapport 'Functies van bewonersoverlegorganisaties* in een veranderende samenleving' (2018) leest u HIER.

*afkorting: BOO's

 

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn