"Leden van Dorpswerk Noord-Holland zetten zich in voor behoud en versterking van de leefbaarheid en vitaliteit van hun kern en de omgeving."

Bewonersinitiatieven die zich in bovenstaande herkennen kunnen lid worden.


Scroll naar beneden voor
het  AANMELDFORMULIER.

Onze diensten, voor leden


Lees meer:  Aanbod voor dorpshuizen   en   Aanbod voor dorpsorganisaties

 

Contributie

DORPSRADEN, VERENIGINGEN DORPSBELANG, etc.: 
€ 50,- per jaar

Aspirant-leden betalen het kalenderjaar, waarin men lid wordt, geen
contributie.

 

BUURT- EN DORPSHUIZEN, VERENIGINGSGEBOUWEN, SOC.CULTURELE CENTRA, etc.
de financiële bijdrage is gebaseerd op de omvang van uw wijk, buurt of dorp:

€ 50,- voor accommodaties in wijken en dorpen tot 1000 inwoners
€ 100,- voor accommodaties in wijken en dorpen met 1000 tot 3000 inwoners
€ 200,- voor accommodaties in wijken en dorpen met meer dan 3000 inwoners

Aspirant-leden betalen het eerste kalenderjaar, waarin men lid wordt,
geen contributie.

INITIATIEFGROEP nieuw dorpshuis:

Initiatiefgroepen die de oprichting van een accommodatie nastreven kunnen zich als aspirant aansluiten bij onze vereniging.
Heeft u nog geen omzet (inkomsten)? Dan hoeft u nog geen contributie te betalen. U kunt wel gebruik maken van advies en ondersteuning.

 

LIDMAATSCHAP VAN EEN DUBBEL-BESTUUR

Bent u het bestuur van een buurt- of dorpshuis én ook van de dorps/wijkbelangenorganisatie (er is dus één bestuur):

U wordt voor beide categorieën lid, maar u ontvangt alleen een contributienota volgens de tarievenlijst voor buurt-/dorpshuizen.

Aanmeldformulier


 

 

 

 

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn