Vereniging Dorpswerk Noord-Holland is er voor actieve bewoners, dorpsorganisaties en dorpshuizen in de provincie Noord-Holland


Onze missie 

Wij ondersteunen dorpsgemeenschappen en dorpshuizen bij hun inspanningen voor de lokale of regionale vitaliteit, leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen, kleine kernen en het platteland. 


Onze visie 

Wij vinden het van het grootste belang om bewoners van dorpen en kleine kernen:

  • zelf te laten nadenken, onderzoeken en bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid van hun dorp en gemeenschap 
  • ruimte en verantwoordelijkheid te geven voor het verbeteren van de leef- en woonomgeving 
  • te verbinden met elkaar en ook met ondernemers, maatschappelijke organisaties, instellingen en overheden.

Vitale gemeenschappen zijn de basis van vitale dorpen, nu en in de toekomst!

  

Strategie

Onze strategie formuleren we in drie functies:

  • Verbinden van de leden in een netwerk -  via informatie-uitwisseling, advies en ondersteuning op maat, scholing via workshops, bijeenkomsten, kennis delen via online middelen (website, nieuwsbrieven, sociale media)
  • Ontwikkelen en aanjagen  - van nieuwe thema’s; van projecten; van allianties
  • Spreekbuis zijn en behartigen van belangen van het collectief - naar overheden en bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 

 

Leefbaarheid en vitaliteit in Noord-Holland

Voor goed wonen, werken en leven in de dorpen van Noord-Holland is het belangrijk dat de plattelandssamenleving vitaal en veerkrachtig blijft. Want vitale gemeenschappen dragen bij aan onderhoud van voorzieningen en aan oplossingen voor concrete problemen en uitdagingen.

Denk hierbij aan wonen, zorg en welzijn, onderwijs, mobiliteit en bereikbaarheid, gezondheid, energietransitie en duurzaamheid. Oplossingen die direct ten goede komen aan de dorpsgemeenschap zelf, aan het platteland én aan de stad.

Initiatieven van onderop verdienen onze waardering en steun. Actieve bewoners, het vitaal houden van hun organisaties, activiteiten en projecten zijn vertrekpunt en focus bij al onze activiteiten.

 

Vereniging Dorpswerk Noord-Holland

Lees meer over de vereniging bij Bestuur

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn