Onze projecten:

  • Activiteitenplan 2021 basisprogramma. Informatie, advies en ondersteuning voor dorpsraden en dorpshuizen.

  • Toekomstplan voor dorp en dorpshuis: klaar voor de Omgevingswet, voor dorpsraden

  • Verduurzamen dorpshuizen en maatschappelijk vastgoed; voor buurt- en dorpshuizen  [ start in april 2021 ]

  • Corona - online vragenuur voor buurt- en dorpshuizen; en dorpsraden. Coronoprotocol, Tips, verslagen

  • Project Jong Platteland (2018 - 2019), inclusief Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Voor dorpshuizen én dorpsraden.

  • Noord-Hollands Plattelands Parlement, terugkerend evenement. Bekijk: NHPP2018


    BEKIJK de AGENDA (homepage) voor actuele bijeenkomsten, workshops, vragenuur Corona, etc.