Onze projecten:

  • Activiteitenplan 2023 basisprogramma. Informatie, advies en ondersteuning voor dorpsraden en dorpshuizen.

  • Dorpsvernieuwingsprijs 2023, in samenwerking met de LVKK.
  • Noord-Hollands PlattelandsParlement 2022 (NHPP2022 impressie). Thema: Gemeenschapskracht. Dit project is afgerond.

  • Maak een toekomstplan, 2020 - 2024. Wees goed voorbereid voor de Omgevingswet. Voor dorpsraden en bewonersgroepen.

  • Duurzaamheidscoach, 2021 - 2023: voor buurt- en dorpshuizen, advies bij verduurzamen van het pand.

  • Corona - online vragenuur voor buurt- en dorpshuizen; en dorpsraden. Coronoprotocol, Tips, verslagen
  • Jong Platteland (2018 - 2019), inclusief Maatschappelijke Diensttijd (MDT).

  • Noord-Hollands Plattelands Parlement, terugkerend evenement. Bekijk: NHPP2018


    BEKIJK de AGENDA (homepage) voor actuele bijeenkomsten, workshops, vragenuur Corona, etc.

  

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn