Programma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed

 

Provincie Noord-Holland vindt verduurzamen van de gebouwde omgeving belangrijk. Daarom ondersteunt zij het Programma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed.

Het programma duurt drie jaar, 2021 - 2023. Doel is kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren te helpen hun panden te verduurzamen.


Duurzaamheidscoach

Dorps- en buurthuizen, culturele instellingen, sportbedrijven en gemeenten tot 25.000 inwoners kunnen voor advies over verduurzamen van het pand terecht bij een 'Duurzaamheidscoach'.

Namens Dorpswerk Noord-Holland is dit adviseur Martijn Mewe.

Bekijk: Wie is Martijn Mewe?

E-mail: maatschappelijkvastgoed@dorpswerknh.nl

mobiel: 06-50215282

 

Aanpak

De duurzaamheidscoaches ondersteunen bij maken van een eerste energiescan en het benoemen van maatregelen. Ook zoeken naar financieringsmogelijkheden en ondersteuning bij de uitvoering is onderdeel van het programma.

Samenwerking

Het programma Verduurzamen Maatschappelijk vastgoed wordt uitgevoerd door:

- Royal Haskoning DHV, die richt zich op de kleinere gemeenten en sportbedrijven;

- Dorpswerk Noord-Holland samen met Energieke Regio, voor dorpshuizen en wijk- en buurtcentra;

- De Groene Grachten gaan de kleinere culturele instellingen met een ANBI-status ondersteunen.

Adviseurs nemen namens de provincie contact op met de betreffende kleine vastgoedeigenaren. Zo kan ondersteuning en advies op maat gegeven worden.

Aanmelden kan ook via dit Belangstellingsformulier

Bijdrage provincie

De provincie Noord-Holland zet hiervoor € 2 miljoen in die zij heeft ontvangen van het Rijk om kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Voor deze kleine eigenaren is verduurzaming van hun gebouwen vaak een uitdaging.

De provincie vult de rijksbijdrage aan met een bedrag uit het herstelfonds voor compensatie van schade door coronamaatregelen van € 100 miljoen.   

provNH

Knipsel-vier-logos

 

 

In opdracht van provincie Noord-Holland.

nh-logo vierkant

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube