Programma Ontzorgen bij Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Provincie Noord-Holland voert het 'Programma Ontzorgen bij Verduurzamen maatschappelijk vastgoed' uit in de periode 2021 - 2023.

Doelstelling: eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed met informatie, advies en subsidies helpen hun pand(en) te verduurzamen. Dorpswerk Noord-Holland is een van de partners.   


Duurzaamheidscoach 


Wie kunnen bij ons terecht met vragen over verduurzamen en over het programma?

Eigenaren met de rechtsvorm stichting of vereniging, van: 

  • wijkcentra
  • buurt- en dorpshuizen
  • verenigingsgebouwen
  • overige ontmoetingsruimtes met een maatschappelijke functie 

Neem contact op 

Duurzaamheidscoach Martijn Mewe.

E-mail: maatschappelijkvastgoed@dorpswerknh.nl

mobiel: 06-50215282

 

Subsidies voor aanschaf materialen  en systemen    

1. Provincie Noord-Holland opent op 15 oktober 2022 het loket voor aanvragen van subsidie door eigenaren van klein maatschappelijke vastgoed.
De subsidie is bedoeld als bijdrage in de kosten van de aanschaf van materialen en systemen voor het verduurzamen van het gebouw.
Kijk op https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/V/Verduurzaming_dorpshuizen_buurthuizen_en_wijkcentra_Noord_Holland_subsidie

2. Een Rijkssubsidieregeling, lees meer over:  Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA).

 

 

Video:  Wat doen de duurzaamheidscoaches voor jullie?

 Opname gemaakt op 29 september 2021.

 

Presentatie in powerpoint

Open de dia's van de presentatie HIER.

 

Infographic over het traject

De duurzaamheidscoaches ondersteunen bij maken van een eerste energiescan en het benoemen van maatregelen. Ook zoeken naar financieringsmogelijkheden en ondersteuning bij de uitvoering is onderdeel van het programma.

Bekijk deze infographic in PDF voor het traject in 8 stappen.

infographic-uitsnede

Copyright afbeelding: provincie Noord-Holland.

 

NHD-editieZW-25APR2022-kop-subsidie-voor-verduurzamen

Foto: NHD, editie Zaanstreek-Waterland. 12 april 2022.

 

 

Samenwerking

Het programma Verduurzamen Maatschappelijk vastgoed wordt uitgevoerd door:

- Royal Haskoning DHV, die richt zich op de kleinere gemeenten en sportbedrijven;

- Dorpswerk Noord-Holland samen met Energieke Regio, voor dorpshuizen en wijk- en buurtcentra;

- De Groene Grachten gaan de kleinere culturele instellingen met een ANBI-status ondersteunen.

Adviseurs nemen namens de provincie contact op met de betreffende kleine vastgoedeigenaren. Zo kan ondersteuning en advies op maat gegeven worden.

Aanmelden kan ook via dit Belangstellingsformulier

Bijdrage provincie

De provincie Noord-Holland zet hiervoor € 2 miljoen in die zij heeft ontvangen van het Rijk om kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Voor deze kleine eigenaren is verduurzaming van hun gebouwen vaak een uitdaging.

De provincie vult de rijksbijdrage aan met een bedrag uit het herstelfonds voor compensatie van schade door coronamaatregelen van € 100 miljoen.   

provNH

Knipsel-vier-logos

 

 

In opdracht van provincie Noord-Holland.

nh-logo vierkant

 Pagina geactualiseerd op 1 juni 2022.

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn