Bestuur Dorpswerk NH

Bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis, zij zijn gekozen door de leden. Zij hebben ervaring en/of affiniteit met:

  • dorps- en buurthuizen, het beheren en besturen van
  • dorpsraden en georganiseerde bewoners voor het algemeen belang  
  • thema's die samenhangen met vitaliteit, leefbaarheid, burgerparticipatie, sociale samenhang in dorpen en op het platteland

Vertegenwoordiging 

Eén lid van het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en één lid heeft zitting in de landelijke werkgroep Dorpshuizen.nl.

Bestuurssamenstelling

Per 1 juni 2023 is de samenstelling als volgt:

Kees Sietsema, voorzitter, Mail
Yvonne Jonkman, secretaris, Mail
Wilma Boddeke, penningmeester, Mail
Hans Verschoor, lid

Het bestuur werkt aan versterking.  

Vergaderen op locatie

We vergaderen op steeds wisselende locaties bij aangesloten dorpshuizen en dorpsraden.
Wilt u het bestuur graag een keer ontvangen, stuur dan een mailtje naar de secretaris.  

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur roept jaarlijks de leden van de vereniging bijeen in een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden onder andere de jaarstukken en de Activiteitenplannen besproken.

De financiële situatie van de vereniging wordt jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie. Die brengt verslag uit tijdens de Algemene Ledenvergadering. 

Financiën

De vereniging:

  • int contributiegelden van haar leden, dit zijn de aangesloten dorpsraden en dorpshuizen.

  • ontvangt een basissubsidie van Provincie Noord-Holland (2024-2027, jaarlijks € 65.000,-); de vereniging overlegt hiervoor jaarlijks een activiteitenplan en een verslag.

  • werft actief actief extra middelen voor het uitvoeren van specifieke projecten, onder andere bij provincie Noord-Holland, vermogensfondsen en via de LVKK

Download hier documenten

Vereniging Dorpswerk Noord-Holland, de STATUTEN (PDF).

Inhoudelijke documenten 2024
- Meerjarenbeleidsplan 2024 - 2027
- Activiteitenplan 2024 (financier provincie Noord-Holland)


Inhoudelijke documenten 2023
- Concept verslag ALV 17 mei 2023 te Beets. [volgt ]  Kijk voor uitnodiging en agenda HIER.
- De verantwoording Activiteitenplan 2023  (financier provincie Noord-Holland)
- Projectplan Activiteitenplan 2023     

Inhoudelijke documenten 2022
- Verslag ALV 11 mei 2022 te Warder (het concept werd ongewijzigd goedgekeurd). Download PDF.
- Jaarverslag secretaris, jaar 2022.
- Verantwoording Actitiviteitenplan 2022 naar financier provincie Noord-Holland.
- Verslag Noord-Hollands PlattelandsParlement 2022.

Meerjarenprojecten

- Meerjarenproject Toekomstplan voor dorp en dorpshuis, 2021-2024. Afronding en verslag: verwacht najaar 2024.  
- Meerjarenproject 'Ontzorgen bij verduurzamen van klein maatschappelijk vastgoed', 2021 - 2024. N.b. Provincie Noord-Holland is de budgethouder.

 

FINANCIELE RAPPORTAGES     

2022/2023
Financieel verslag 2022, de cijfers. Download PDF.
Financieel verslag 2022, toelichting. Download PDF.

Begroting 2023 en realisatie 2022. Download PDF.

Rapport kascontrolecommissie over het jaar 2022. Download PDF.  

Kamer van Koophandel: nummer 37138622

iban: NL90 RABO 0130 8734 54 

 

Rooster van aftreden  

Bekijk het rooster van aftreden per 2024: [ tekst volgt ] 
Rooster van aftreden, situatie 2023: PDF.

- Penningmeester Jaap Boes is bestuurslid af per 1-1-2023
- Bestuurslid Ruud Bakker is bestuurslid af per 1-1-2023
- Secretaris Yvonne Jonkman is op 11 mei 2022 herkozen voor een nieuwe periode van vier jaar.
- Nico Bijman heeft op de ALV 2022 afscheid genomen van het bestuur.

Bestuur en team, wie is wie     

In Oudeschild, op Texel - 20 september 2023.

Texel-bestuur-en-team-DWNH

Achterste rij staand, v.l.n.r.: Martijn Mewe, Renske Keur, Jan Stam, Kees Sietsema, Anita Blijdorp, Hans Verschoor
Yvonne Jonkman, Gitte Cappelle. Op de foto ontbreekt Wilma Boddeke.

Namen in cursief: lees meer over onze adviseurs.

 

- Pagina bijgewerkt tot 15 februari 2024 -


Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn