Ons bestuur is samengesteld uit personen die op vrijwillige basis de vereniging besturen. Ze zijn gekozen door de leden van de vereniging.
Bestuursleden hebben ervaring en/of affiniteit met het werk van dorpshuizen, dorpsraden, andere bewonersinitiatiefgroepen; en met vitaliteit en leefbaarheid in dorpen en platteland in het algemeen.

Eén lid van het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK); en een lid heeft zitting in de landelijke werkgroep Dorpshuizen.nl.

 

Bestuurssamenstelling

Per 17 november 2020

Nico Bijman, voorzitter, Mail 
Yvonne Jonkman, secretaris, Mail
Jaap Boes, penningmeester
Ruud Bakker, lid
Hans Verschoor, lid
Wilma Boddeke, lid

*Sam Mulder en Ad Ruiter (penningmeester) hebben tijdens de jaarvergadering 2019 afscheid genomen. 
Sam heeft tot mei 2020 de honneurs waargenomen (interim secretaris)
Ad was (vanwege vacature voor de functie penningmeester) interim penningmeester tot 17 november 2020.

 

 

Vergaderen op locatie

Het bestuur vergadert op steeds wisselende locaties bij aangesloten dorpshuizen en dorpsraden. Wilt u het bestuur graag een keer ontvangen, stuurt u dan een mailtje naar de secretaris.

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur roept jaarlijks de leden van de vereniging bijeen in een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden onder andere de jaarstukken en de Activiteitenplannen besproken.

De financiële situatie van de vereniging wordt jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie. Die brengt uit tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Financiën

De vereniging int contributiegelden van haar leden, de aangesloten dorpsraden en dorpshuizen.

Daarnaast ontvangt de vereniging een financiële bijdrage van Provincie Noord-Holland. Voor de periode 2020-2023 is deze bijdrage vastgesteld op € 60.000,- per jaar. De vereniging overlegt hiervoor jaarlijks een activiteitenplan en een jaarverslag aan de Provincie.

Verder werft de vereniging actief extra middelen voor het uitvoeren van specifieke projecten, onder andere in samenwerking met de LVKK.

Download hier documenten

Statuten 

Activiteitenplan 2020

Jaarverslag secretaris, 2019 


Financiële rapportages


Resultaat 2019 en Begroting 2020

Balans 2019

Begroting 2021    

 

Kamer van Koophandel: nummer 37138622

IBAN: NL90 RABO 0130 8734 54 

 

Bestuursleden, foto: volgt nog.