Ons bestuur is samengesteld uit personen die op vrijwillige basis de vereniging besturen. Ze zijn gekozen door de leden van de vereniging.
Bestuursleden hebben ervaring en/of affiniteit met het werk van dorpshuizen, dorpsraden, andere bewonersinitiatiefgroepen; en met vitaliteit en leefbaarheid in dorpen en platteland in het algemeen.

Eén lid van het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK); en een lid heeft zitting in de landelijke werkgroep Dorpshuizen.nl.

 

Kom jij ons bestuur versterken?  LEES ONZE OPROEP

 

Bestuurssamenstelling

Per mei 2020 (scroll naar beneden voor foto):

Nico Bijman, voorzitter, Mail 
Yvonne Jonkman, secretaris, Mail
Ad Ruiter*, penningmeester, Mail 
Ruud Bakker, lid
Petra Taams, lid
Hans Verschoor, lid
Wilma Boddeke, lid

*Sam Mulder en Ad Ruiter (penningmeester) hebben tijdens de jaarvergadering 2019 afscheid genomen. 
Ad Ruiter blijft aan tot zomer 2020.

 

 

Vergaderen op locatie

Het bestuur vergadert op steeds wisselende locaties bij aangesloten dorpshuizen en dorpsraden. Wilt u het bestuur graag een keer ontvangen, stuurt u dan een mailtje naar de secretaris.

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur roept jaarlijks de leden van de vereniging bijeen in een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden onder andere de jaarstukken en de Activiteitenplannen besproken.

De financiële situatie van de vereniging wordt jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie. Die brengt uit tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Financiën

De vereniging int contributiegelden van haar leden, de aangesloten dorpsraden en dorpshuizen. Daarnaast ontvangt de vereniging een financiële bijdrage van Provincie Noord-Holland. Voor de periode 2020-2023 is deze bijdrage vastgesteld op € 60.000,- per jaar. De vereniging overlegt hiervoor jaarlijks een activiteitenplan en een jaarverslag aan de Provincie.

Daarnaast werft de vereniging actief extra middelen voor het uitvoeren van specifieke projecten.

Download hier documenten

Statuten 

Activiteitenplan 2019

Jaarverslag 2018


Financiële rapportages: 


Begroting 2019

Balans 2018 

Resultaat 2018

Kamer van Koophandel: nummer 37138622

IBAN: NL90 RABO 0130 8734 54 

Bestuur_18april2019_uitsnedeP1010202

Bestuursleden, situatie voorjaar 2019 - Van links naar rechts: Petra Taams, Ad Ruiter (penningmeester), Yvonne Jonkman, Sam Mulder (secretaris), Ruud Bakker, Corry Leijen (adviseur), Nico Bijman (voorzitter).
nb. niet op de foto: Hans Verschoor en Wilma Boddeke. Nieuwe foto volgt maart 2020.