Vrijwillige inzet is de basis voor het besturen van onze vereniging. Bestuursleden zijn gekozen door de leden.
Bestuursleden hebben ervaring en/of affiniteit met het werk van dorpshuizen, dorpsraden, andere bewonersinitiatiefgroepen; en met vitaliteit en leefbaarheid in dorpen en platteland in het algemeen.

Vertegenwoordiging 

Eén lid van het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK); en één lid heeft zitting in de landelijke werkgroep Dorpshuizen.nl.

 

Bestuurssamenstelling

Per 17 november 2020

Nico Bijman, voorzitter, Mail 
Yvonne Jonkman, secretaris, Mail
Jaap Boes, penningmeester
Ruud Bakker, lid
Hans Verschoor, lid
Wilma Boddeke, lid

 

Vergaderen op locatie

Het bestuur vergadert op steeds wisselende locaties bij aangesloten dorpshuizen en dorpsraden. Wilt u het bestuur graag een keer ontvangen, stuurt u dan een mailtje naar de secretaris.

In coronatijd is het vergaderen op locatie opgeschort. Zodra de situatie het toelaat, komen we weer graag in uw dorp(shuis) vergaderen.

 

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur roept jaarlijks de leden van de vereniging bijeen in een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden onder andere de jaarstukken en de Activiteitenplannen besproken.

De financiële situatie van de vereniging wordt jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie. Die brengt verslag uit tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Financiën

De vereniging int contributiegelden van haar leden, de aangesloten dorpsraden en dorpshuizen.

Daarnaast ontvangt de vereniging een financiële bijdrage van Provincie Noord-Holland. Voor de periode 2020-2023 is deze bijdrage vastgesteld op € 60.000,- per jaar. De vereniging overlegt hiervoor jaarlijks een activiteitenplan en een jaarverslag aan de Provincie.

Verder werft de vereniging actief extra middelen voor het uitvoeren van specifieke projecten, onder andere in samenwerking met de LVKK.

 

Download hier documenten

Statuten

 

Project Activiteitenplan 2021            

Project Toekomstplan voor dorp en dorpshuis, 2021-2022  

 

2020 

Verslag (concept) van ALV op 11 mei 2021. Download PDF.

Jaarverslag Vereniging Dorpswerk Noord-Holland 2020. Download PDF. 

Verantwoording Aktiviteitenplan 2020 naar financier Provincie Noord-Holland. Download PDF.

 


FINANCIELE RAPPORTAGES     


2020/2021 

Financieel overzicht 2020, versie 18 april 2021, download PDF   

Begroting 2021 - versie 18 april 2021, download PDF  

Rapport Kascontrolecommissie, download PDF.   

 

2020/2019


Resultaat 2019 en voorlopige Begroting 2020

Balans 2019

 

Kamer van Koophandel: nummer 37138622

IBAN: NL90 RABO 0130 8734 54 

 

Bestuur en team, wie is wie

Bestuur-compleet-JAN2020

Bovenste rij: Nico Bijman (vz.), Yvonne Jonkman (secretaris), Hans Verschoor (lid)
Onderste rij: Wilma Boddeke (lid), Jaap Boes (penningmeester), Ruud Bakker (lid)

 

Pagina bijgewerkt op 18 mei 2021.


Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube