Ons bestuur is samengesteld uit personen die op vrijwillige basis de vereniging besturen. Ze zijn gekozen door de leden van de vereniging. Bestuursleden hebben ervaring en/of affiniteit met het werk van dorpsraden, dorpshuizen en de leefbaarheid van kleine kernen in het algemeen.

Eén lid van het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK); en een lid heeft zitting in de landelijke werkgroep Dorpshuizen.nl.

LEES ONZE VACATURE

 

Bestuurssamenstelling

Per september 2019 (scroll naar beneden voor foto):

Nico Bijman, voorzitter, Mail 
vacature secretaris, Mail
vacature penningmeester, Mail 
Ruud Bakker, lid
Petra Taams, lid
Yvonne Jonkman, lid
vacature algemeen lid

Sam Mulder (waarnemend secretaris) en Ad Ruiter (waarnemend penningmeester) hebben tijdens de jaarvergadering 2019 afscheid genomen maar blijven nog even aan tot uiterlijk eind 2019.

 

Vergaderen op locatie

Het bestuur vergadert op steeds wisselende locaties bij aangesloten dorpshuizen en dorpsraden. Wilt u het bestuur graag een keer ontvangen, stuurt u dan een mailtje naar de secretaris.

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur roept jaarlijks de leden van de vereniging bijeen in een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden onder andere de jaarstukken en de Activiteitenplannen besproken.

De financiële situatie van de vereniging wordt jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie. Die brengt uit tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Financiën

De vereniging int contributiegelden van haar leden, de aangesloten dorpsraden en dorpshuizen. Daarnaast ontvangt de vereniging een financiële bijdrage van Provincie Noord-Holland. Voor de periode 2016-2019 is deze bijdrage vastgesteld op € 60.000,- per jaar. De vereniging overlegt hiervoor jaarlijks een Activiteitenplan en een Jaarverslag aan de Provincie. Daarnaast werft de vereniging actief middelen voor het uitvoeren van haar activiteiten en projecten.

Download hier documenten

Statuten 

Activiteitenplan 2019

Jaarverslag 2018


Financiële rapportages: 


Begroting 2019

Balans 2018 

Resultaat 2018

Kamer van Koophandel: nummer 37138622

IBAN: NL90 RABO 0130 8734 54 

Bestuur_18april2019_uitsnedeP1010202

Bestuursleden, situatie voorjaar 2019 - Van links naar rechts: Petra Taams, Ad Ruiter (penningmeester), Yvonne Jonkman, Sam Mulder (secretaris), Ruud Bakker, Corry Leijen (adviseur), Nico Bijman (voorzitter).