Bestuur Dorpswerk

Bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis, zij zijn gekozen door de leden. Zij hebben ervaring en/of affiniteit met

  • dorps- en buurthuizen, het beheren en besturen van
  • dorpsraden en georganiseerde bewoners voor het algemeen belang  
  • thema's die samenhangen met vitaliteit, leefbaarheid, burgerparticipatie, sociale samenhang in dorpen en op het platteland

Vertegenwoordiging 

Eén lid van het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK); en één lid heeft zitting in de landelijke werkgroep Dorpshuizen.nl.

 

Bestuurssamenstelling

Per 1 januari 2023 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Kees Sietsema, voorzitter, Mail
Yvonne Jonkman, secretaris, Mail
Wilma Boddeke, lid en waarnemend penningmeester
Hans Verschoor, lid

Het bestuur werkt aan de aanvulling van het bestuur.

 

Vergaderen op locatie

Het bestuur vergadert op steeds wisselende locaties bij aangesloten dorpshuizen en dorpsraden.
Wilt u het bestuur graag een keer ontvangen, stuurt u dan een mailtje naar de secretaris.

 

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur roept jaarlijks de leden van de vereniging bijeen in een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden onder andere de jaarstukken en de Activiteitenplannen besproken.

De financiële situatie van de vereniging wordt jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie. Die brengt verslag uit tijdens de Algemene Ledenvergadering.

 

Financiën

De vereniging int contributiegelden van haar leden, de aangesloten dorpsraden en dorpshuizen.

Daarnaast ontvangt de vereniging: 

  • in de periode 2020 - 2023 subsidie van Provincie Noord-Holland van € 60.000,- per jaar.
    De vereniging overlegt hiervoor jaarlijks een activiteitenplan en een jaarverslag aan de Provincie.

  • De vereniging werft actief extra middelen voor het uitvoeren van specifieke projecten, onder andere in samenwerking met provincie Noord-Holland en de LVKK. Zie hieronder.

 

Download hier documenten

Vereniging Dorpswerk Noord-Holland, de STATUTEN (PDF).

Beleidsplan, versie 2017. Download PDF.

Inhoudelijke documenten 2022

Verslag (in concept) van ALV 11 mei 2022 te Warder. Download PDF.

Project Activiteitenplan 2022  

Project Toekomstplan voor dorp en dorpshuis, 2021-2023  

Project 'Ontzorgen bij verduurzamen van klein maatschappelijk vastgoed', 2021 - 2023.
             nb. Provincie Noord-Holland is de budgethouder.

Project Noord-Hollands PlattelandsParlement 2022.

 

Inhoudelijke documenten 2021

Algemene Ledenvergadering: 11 mei 2022, 19.30 uur in Warder. Zie ook: Agenda op de homepage

Uitnodiging en agenda ALV 11 mei 2022 te Warder. Download PDF.

Jaarverslag secretaris, Dorpswerk Noord-Holland 2021. Download PDF.

Verantwoording Activiteitenplan 2021 naar financier provincie NH. Download PDF

Toelichting uitvoering project Toekomstplan voor dorp- en dorpshuis 2021. Download PDF.

Toelichting uitvoering project Ontzorgen bij verduurzamen maatschappelijk vastgoed 2021. Download PDF.

 

Inhoudelijke documenten 2020

Verslag van ALV op 11 mei 2021. Goedgekeurd op 11-5-2022. Download PDF.

Jaarverslag secretaris Dorpswerk Noord-Holland 2020. Download PDF. 

Verantwoording Aktiviteitenplan 2020 naar financier Provincie Noord-Holland. Download PDF.

 


FINANCIELE RAPPORTAGES     

2021/2022

Financieel verslag 2021, de cijfers. Download PDF.

Financieel verslag 2021, toelichting. Download PDF.

Begroting 2022 en realisatie 2021 (gecorrigeerd, versie 11mei2022). Download PDF

Rapport Kascontrolecommissie 2022. Download PDF


2020/2021     

Financieel overzicht 2020, versie 18 april 2021, download PDF   

Begroting 2021 en realisatie 2020 - versie 18 april 2021, download PDF  

Rapport Kascontrolecommissie 2021, download PDF.   

 

2020/2019
Resultaat 2019 en voorlopige Begroting 2020

Balans 2019

 

Kamer van Koophandel: nummer 37138622

IBAN: NL90 RABO 0130 8734 54 

 

Rooster van aftreden  

 

Bekijk het rooster van aftreden: PDF.

Secretaris Yvonne Jonkman en bestuurslid Ruud Bakker zijn op 11 mei 2022 herkozen voor een nieuwe periode van vier jaar.

Nico Bijman heeft op de ALV 2022 afscheid genomen van het bestuur.

 

Bestuur en team, wie is wie     

Bestuurslid Hans Verschoor is voorzitter ad interim tot de extra ALV op 21 december 2022.

 

20MEI2022-afscheid-Nico-Bijman-in-Obdam-plat

20 mei 2022 - Afscheid van voorzitter Nico Bijman.
V.l.n.r. Renske Keur, Hans Verschoor (vz. ad interim), Wilma Boddeke, Martijn Mewe, Yvonne Jonkman (secr), Ruud Bakker, Gitte Cappelle, Nico Bijman, Anita Blijdorp, Jaap Boes (penningmeester).

Cursief gedrukte namen, dit zijn onze Adviseurs.

 

Pagina bijgewerkt tot 23 mei 2022.


Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn