Wat is een dorpshuis?

Dorpshuizen zijn openbare ontmoetingsplaatsen voor de dorpsbewoners. Ze hebben een sociaal-culturele functie, bieden onderdak aan het verenigingsleven en  dragen zo bij aan de sociale cohesie. Soms is het dorpshuis de enig overgebleven voorziening.

Kenmerk van dorpshuizen is dat ze multifunctioneel zijn, een breed scala aan functies en activiteiten is mogelijk. Daarom worden dorpshuizen wel de spiegel van de plattelandssamenleving genoemd: functies komen en functies gaan, al naar gelang de behoeften van de gebruikers en de actuele thema's in de dorpssamenleving.

Noord-Holland telt circa 130 dorpshuizen, circa 100* daarvan zijn aangesloten bij de vereniging Dorpswerk Noord-Holland.
*) Ook buurthuizen, ontmoetingsruimtes en verenigingsgebouwen die voldoen aan bovengenoemde kenmerken en criteria kunnen lid worden.


Bestuur en beheer door vrijwilligers

Dorpshuizen worden bestuurd door vrijwilligers. Als het gebouw geen eigendom is van de gemeente, is de rechtsvorm meestal een stichting. De omzet van de bar en het verhuren van ruimten zijn het fundament voor de exploitatie. De draagkracht van de primaire doelgroepen (verenigingen, ouderen, jongeren) maken een puur commerciële uitbating van dorpshuizen moeilijk. Circa de helft van de dorpshuizen in Noord-Holland draait helemaal op vrijwilligers. Anderen hebben een beheerder in dienst of hebben de horeca verpacht.

Wat vind je zoal in een dorpshuis?

Lees mee met ons A, B, C:

Apotheek, Bibliotheek, binnen- en buitensport, bejaardensoos, buitenschoolse opvang, Condoleances, commerciële huurders, cursussen, Disco, dorpsraad, Exposities, Fanfare, film- en theateruitvoeringen, Gezamenlijke maaltijden, gymnastiek voor ouderen, Huisarts, Jeugdhonk, jeugdsoos, Kaartclubs, kinderactiviteiten, koersbal, koren, Lezingen, Peuterspeelzaal, speel-o-theek, stembureau, Tandarts, toneelvereniging, Uitvaartvereniging, vergaderingen, vrouwenvereniging, Yoga.


Beleid van de gemeenten

De ene gemeente heeft veel over voor een goed functionerend dorpshuis, terwijl een andere gemeente vindt dat het zijn eigen boontjes moet doppen. Sommige gemeenten financieren groot onderhoud, anderen de activiteiten, ondersteunen de exploitatie of doen niets.

Dorpshuizen zijn verschillend georganiseerd. Hoe maak je daar beleid voor? Meer hierover leest u in de brochure 'Dorpshuizenbeleid', die is te vinden in de Vraagbaak dorpshuizen.nl.


Belangenbehartiging en de Vraagbaak

Dorpswerk Noord-Holland treedt al sinds 2002 op als adviseur en belangenbehartiger van dorpshuizen. De meeste provincies in Nederland hebben een vergelijkbare koepelorganisatie. Bestuurders en adviseurs treffen elkaar vier maal per jaar in het platform Dorpshuizen.nl. Om ervaringen uit te wisselen, items voor gezamenlijke belangenbehartiging te bespreken, trends te signaleren.

Gezamenlijk onderhouden ze de website dorpshuizen.nl. Met nieuws en de 'Vraagbaak voor dorpshuizen': een website met praktische tips, voorbeelden en uitleg over tal van onderwerpen waar ieder dorpshuisbestuur en beheerder zijn of haar voordeel mee kan doen.


Vragen?

Neem contact op met de adviseurs of met ons verenigingsbestuur.

Knipsel_drieluik_DH

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn