Privacyverklaring Dorpswerk Noord-Holland

 

Dorpswerk Noord-Holland verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over hoe Dorpswerk Noord-Holland omgaat met uw persoonsgegevens. Wij doen onze uiterste best hier zorgvuldig mee om te gaan.

 

NB. Bent u op zoek naar voorbeelddocumenten voor uw eigen privacybeleid? Scroll naar beneden. Onderaan de pagina verwijzen wij u naar de weblink van de Autoriteit Persoonsgegevens en naar deze Vraagbaak:  Dorpshuizen.nl > Vraagbaak.

   

Privacyverklaring van Dorpswerk, met wie kunt u contact opnemen?

Met de secretaris van Dorpswerk Noord-Holland via secretaris@dorpswerknh.nl.

 

Welke gegevens verwerken wij?

Dorpswerk Noord-Holland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens verwerken wij:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Daarnaast bewaren we foto’s van activiteiten voor de opmaak van de website, sociale media en drukwerk. We streven ernaar personen die duidelijk in beeld zijn hiervan van tevoren op de hoogte te stellen.

 

Waarvoor verwerkt Dorpswerk Noord-Holland de persoonsgegevens?

Als u lid wordt van Dorpswerk Noord-Holland of een andere relatie met ons aan wilt gaan hebben we persoonsgegevens nodig.

Wij gebruiken de gegevens om u goed van dienst te kunnen zijn: om contact met u te onderhouden en u te informeren over zaken die gerelateerd zijn aan het werk van onze organisatie.

 

Voorbeelden hiervan zijn:

- Verzenden van onze nieuwsbrief;

- Om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren;

- praktische redenen om uw gegevens te verwerken, zoals ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, innen van giften, statische analyses, enz.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Dorpswerk Noord-Holland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wilt u niet meer door ons benaderd worden dat kunt u dit schriftelijk (per post) of per e-mail laten weten aan de secretaris.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dorpswerk Noord-Holland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Van bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht controleren we of ze in voldoende mate onze gegevens beschermen. Waar het gaat om het delen van grote hoeveelheid gegevens sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dorpswerk Noord-Holland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dorpswerk Noord-Holland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dorpswerk Noord-Holland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beheren in een computerbestand naar uzelf of naar een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@dorpswerknh.nl.

We reageren zo snel mogelijk en binnen vier weken, op uw verzoek.
Dorpswerk Noord-Holland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dorpswerk Noord-Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via secretaris@dorpswerknh.nl.
Dorpswerk Noord-Holland heeft onder andere de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 

Wijzigingen privacybeleid

Dorpswerk Noord-Holland houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het bestuur stelt jaarlijks het privacybeleid opnieuw vast.

   

Meer informatie over de AVG

bijvoorbeeld wat u zelf moet regelen rond privacy; plus voorbeelddocumenten:


https://www.dorpshuizen.nl/vraagbaak/

en   

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven-privacyrechten 

 

Jan Holvast (dorpshuis Landsmeer) deelt deze documenten alvast met u:  

 

 

Pagina geactualiseerd in december 2020

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn