Terug

Bepaal zelf toekomst van dorp of dorpshuis, maak een plan!


Wij denken mee

Ons project Toekomstplan voor dorp en dorpshuis, klaar voor de Omgevingswet loopt tussen 2020 en 2022.

Het gaat om advies en begeleidingsuren voor dorpsraden, dorpshuizen en andere georganiseerde bewonersinitiatieven die zelf een toekomstvisie of -plan willen ontwikkelen voor dorp, wijk of gebied.

Dit project wordt uitgevoerd met financiering van provincie Noord-Holland. Zowel leden als niet-leden van Dorpswerk Noord-Holland kunnen meedoen.

Meldt uw belangstelling bij Renske Keur.

 


Proactief 

De Omgevingswet, die ingaat op 1 juli 2022, bepaalt dat gemeenten een omgevingsvisie moeten opstellen. Hierin legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de openbare ruimte vast voor de lange termijn. Participatie vormt hierbij een belangrijk onderdeel.

De wet benadrukt de proactieve rol die bewoners als initiatiefnemers van projecten in de openbare ruimte kunnen nemen. Dit biedt kansen aan dorpsraden en dorpshuizen om zelf meer invulling te geven aan de eigen toekomst.

Lees meer over nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet.


Aan de slag   

Wacht niet af tot de gemeente start met het maken van een omgevingsvisie maar neem zelf actie voor de toekomst van jullie dorpsgemeenschap. Bedenk samen met de bewoners wat jullie belangrijk vinden en laat dit de gemeente weten.

Maar hoe doe je dit?

-          hoe betrek je als dorpsraad iedereen in het dorp en buitengebied?

-          Hoe weet je zeker dat je namens je dorpsgenoten spreekt?

-          Hoe zorg je er als dorpshuis voor dat je een (meer) centrale rol in het dorp krijgt?

-          Hoe werken we als gezamenlijke dorpen in één gemeente goed samen?

-          Hoe leggen we wensen en ideeën vast in een (dorpen- of gebieds)plan? Een plan dat voor de gemeente ook goed bruikbaar is? 

 

Dorpswerk kan meedenken en adviseren!

Renske Keur biedt begeleiding bij het ontwikkelen van toekomstplan voor dorp(en) en gebied.

Aanmelden

Het project loopt door tot eind 2022. Dorpswerk kan tot de einddatum in totaal 25 dorpsraden en/of dorpshuizen ondersteunen.

Na aanmelding maken we telefonisch kennis en een eerste afspraak bij u in het dorp.

Wij verwachten zelfwerkzaamheid en tijdsinzet van uw dorpsraad / bewonersoverleg bij activiteiten als: consulteren van bewoners, organiseren bewonersoverleg, opzetten en uitvoeren van b.v. enquêtes, etc.

De begeleidingstijd van Renske Keur bestaat uit (gemiddeld) drie tot vier contactmomenten en/of gesprekken: start, voortgang en afronding.

Contact
mob. 06 5586 3321
E-mail: renskekeur@dorpswerknh.nl 

Renske Keur, procesbegeleider

 

LEES OOK: Dorpshuisplan-maken-is-een-samen-spel

 

Knipsel_boom_wortels_dorpsvisie_verkleind

 

Artikel geplaatst op 25 september 2020.

Aangepast op 30 mei 2021.

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube