Terug

Bepaal zelf toekomst van dorp of dorpshuis, maak een plan!


Wij denken mee

Op 1 oktober 2020 start het project Toekomstplan voor dorp en dorpshuis, klaar voor de Omgevingswet.

Dorpswerk Noord-Holland biedt advies en begeleiding aan dorpsraden, dorpshuizen en andere georganiseerde bewonersinitiatieven die zelf een toekomstvisie of -plan willen ontwikkelen voor hun dorp of wijk.

Dit project wordt uitgevoerd met financiering van provincie Noord-Holland. Zowel leden als niet-leden van Dorpswerk Noord-Holland kunnen meedoen.

Meldt uw belangstelling bij Renske Keur.


Ideeën 

Jullie hebben ongetwijfeld ideeën over de leefbaarheid, veiligheid en welzijn van het dorp. Moeten er meer woningen komen? Zijn er voldoende voorzieningen? Hoe behoud je het historische karakter? Wat kun je doen aan het toenemende verkeer? Duurzaamheid, energiebesparing, wat kan er, waar beginnen we?


Proactief 

De Omgevingswet, die ingaat op 1 januari 2022, bepaalt dat gemeenten een omgevingsvisie moeten opstellen. Hierin legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de openbare ruimte vast voor de lange termijn. Participatie vormt hierbij een belangrijk onderdeel.

De wet benadrukt de proactieve rol die bewoners als initiatiefnemers van projecten in de openbare ruimte kunnen nemen. Dit biedt kansen aan dorpsraden en dorpshuizen om zelf meer invulling te geven aan de eigen toekomst.


Aan de slag   

Wacht niet af tot de gemeente start met het maken van een omgevingsvisie maar neem zelf actie voor de toekomst van jullie dorpsgemeenschap. 

Bedenk samen met de bewoners wat jullie belangrijk vinden en laat dit de gemeente weten. Maar hoe doe je dit?

-          hoe betrek je als dorpsraad iedereen in het dorp?

-          Hoe weet je zeker dat je namens je dorpsgenoten spreekt?

-          Hoe zorg je er als dorpshuis voor dat je een (meer) centrale rol in het dorp krijgt?

-          En hoe leg je dat alles vast in een plan dat voor de gemeente ook goed bruikbaar is? 

Dorpswerk kan meedenken en adviseren!

Op 1 oktober zijn we gestart met het project Toekomstplan voor dorp en dorpshuis; klaar voor de Omgevingswet. Renske Keur biedt begeleiding bij het ontwikkelen van een toekomstplan.

Aanmelden

Het project loopt door tot eind 2022. Dorpswerk kan tot de einddatum in totaal 25 dorpsraden en/of dorpshuizen ondersteunen.

Na aanmelding maken we telefonisch kennis en een eerste afspraak bij u in het dorp. De begeleiding bestaat uit (gemiddeld) drie gesprekken: start, voortgang en afronding.

Contact
mob. 06 5586 3321
E-mail: renskekeur@dorpswerknh.nl 

Renske Keur, procesbegeleider

 

LEES OOK: Dorpshuisplan-maken-is-een-samen-spel

 

Knipsel_boom_wortels_dorpsvisie_verkleind

 

Artikel geplaatst op 25 september 2020