Terug

Kees Sietsema benoemd als voorzitter van de vereniging

Op 21 december 2022 heeft de Algemene Ledenvergadering van Dorpswerk Noord-Holland de heer Kees Sietsema benoemd tot voorzitter van de vereniging. Sietsema volgt daarmee Nico Bijman op die in mei 2022 na zes jaar voorzitterschap afscheid nam.

Tijdens deze extra ingelaste ALV en van tevoren via de mails wensen de leden Kees veel succes!


Verkiezingen op 15 maart 2023

2023 is een bijzonder jaar vanwege de verkiezingen voor Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland op 15 maart. Dorpswerk wil graag de samenwerking met een volgend provinciebestuur voortzetten. In aanloop naar de verkiezingen zal Kees Sietsema de vereniging vertegenwoordigen in de gesprekken met alle fracties in PS.

Ook tijdens de coalitieonderhandelingen zal Dorpswerk zichtbaar en hoorbaar blijven. Want via de inzet van ons ledennetwerk is effectief provinciaal beleid op tal van onderwerpen mogelijk.

Onze boodschap: 'Steun aan Dorpswerk is steun aan de vele kundige vrijwilligers die in hun eigen kleine kern of dorp werken aan een leefbaar platteland en aan vitale dorpsgemeenschappen.'

Kees Sietsema stelt zich voor

Kees: "Dank voor jullie vertrouwen in mijn aanstelling als voorzitter. De komende tijd hoop ik in contact te treden met veel leden van onze vereniging. Hierbij doe ik alvast een voorzetje voor de kennismaking.

Ik ben een echte Noord-Hollander, geboren en getogen en heb hier vrijwel altijd gewoond en gewerkt. Opgeleid als bedrijfseconoom, ben ik 27 jaar werkzaam geweest in de financiële dienstverlening met als laatste functie lid van de directie van Fortis retailbank. Vervolgens heb ik acht jaar gewerkt als sectordirecteur bij een grote MBO instelling. Naast mijn werk en gezin heb ik me altijd beziggehouden met vrijwilligerswerk, van paardensport tot microkredieten en van monumentenbeleid tot een uitzending naar Bosnië.

Momenteel besteed ik, naast nog enkele andere bestuursfuncties, mijn tijd aan raadslid zijn in de gemeenteraad van Edam-Volendam. Graag tot ziens in het nieuwe jaar."

Cornelis-Sietsema-portret

Artikel geplaatst op 22 december 2022.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn