Terug

Zelf een kernvisie of dorpsplan maken, ja het kan!

 

Jan Stam is adviseur Kernvisie of Dorpsplan maken.
Na zijn introductie in augustus 2023 ging Jan op tournee door de provincie: luisteren en kijken naar de praktijk.

Wij vroegen Jan: 'Wat kom je tegen en wat wil je meegeven aan dorpsraden die overwegen een Dorpsplan te maken of willen meer willen weten?'

Aandacht  

Jan: ‘Ik val met mijn neus in de boter. Een rondgang door de provincie leert mij dat in meerdere dorpen onlangs een dorpsvisie is gelanceerd of een bestaand plan is geactualiseerd. Zoals in Middelie, Opperdoes, Hobrede, Schagerbrug. Het maken van een dorpsvisie krijgt gelukkig de aandacht die het verdient.’

Uniek  

’Ik vind het mooi om te lezen dat in al die visies de "pit", of de unieke "kern" van het dorp te lezen is. De een noemt het vrijwilligerswerk als pijler en waar men terecht heel trots op is. Een ander dorp wijst op de betrokkenheid op het culturele leven. In weer een andere dorpskern staat het "denken om elkaar" centraal. Voor elk dorp is het weer anders en er zijn ook overeenkomsten. Zo vinden de dorpsraden die al bezig zijn zelf "initiatief nemen" heel belangrijk.

Samen een visie maken

Jan vervolgt met tips: ‘Zie het als uitdaging om "de pit" met zo veel mogelijk bewoners te formuleren. Zet een (woon)enquête in, organiseer een dorpsgesprek, spreek met de organisatie die thuiszorg of welzijnsdiensten levert. Kijk om je heen. Wat werkt elders goed en is toepasbaar in ons dorp? Voor oplossingen die de verkeersveiligheid ten goede komen. Voor wonen en zorg, is er bijvoorbeeld behoefte aan het concept Kangoeroewoning (een extra woonunit op een bestaand erf)? Zodat ouders en kinderen met elkaar kunnen blijven wonen én voor elkaar zorgen.’

LEES: 5 tips bij het maken van een kernvisie of dorpsplan.
 

Provinciebestuur beweegt

‘Het nieuwe provinciebestuur erkent, zie coalitieakkoord Verbindend Vooruit, dat goede voorzieningen, zoals scholen, sportaccommodaties, dorpshuizen en toegang tot cultuur, cruciaal zijn. In de discussie over versnellen van de woningbouw zit beweging, GS spreekt zich uit voor woningbouw aan de randen van de dorpen.

Voor dorpsraden betekent dit alles: Straal vertrouwen uit en toon lef. Denk in mogelijkheden en kansen! Wees pro-actief, maak een kernvisie of dorpsplan. Of actualiseer jullie bestaande visie of plan, en laat dit de gemeente weten!’

Durf te vragen     

Jan Stam kan met jullie meedenken. Hoe pak je zoiets aan, een kernvisie of dorpsplan maken? Welke stappen zet je en hoe zorg je voor goede randvoorwaarden zoals planning en realistische doelen formuleren?

LEES: Bepaal zelf de toekomst van jullie dorp, maak een plan! 

Recent maakte Jan afspraken met de dorpen Oudeschild en De Cocksdorp (beide op Texel), hij gaat langs om met de betreffende dorpscommissies te bespreken hoe zoiets kan, een Dorpsplan maken. Wie volgt?

E-mail: janstam@dorpswerknh.nl

Mob.  06 5795 2098 

Middelie-16-dorpsvisie-voorkant
Middelie, klaar voor de toekomst. Oktober 2023.

 

 

Artikel geplaatst op 23 oktober 2023.

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn