Terug

Medewerker Jan Stam stelt zich voor

 

 

Even voorstellen...           

Wat een geluk dat een vriend mij wees op de vacature bij Dorpswerk Noord-Holland. Nog leuker dat ik ook daadwerkelijk aan de slag ga als procesbegeleider voor Maak een dorpsplan of kernvisie: klaar voor de Omgevingswet.

Ik ben geboren en getogen in Egmond aan Zee en woon daar al mijn hele leven, nu samen met mijn vrouw, mijn volwassen kinderen zijn al jaren de deur uit.

Het is een mooie uitdaging om klankbord te zijn voor mensen van dorpsraden, bewonersverenigingen en andere initiatiefnemers. Iedere gemeenschap is uniek en heeft zijn eigen dynamiek als het gaat over mogelijkheden en kansen zien en ergens samen voor gaan.

Samenwerken

In mijn werkzame leven was ik eerst onderwijzer op basisscholen in West-Graftdijk en in De Rijp. Daarna rolde ik in de vakbeweging, eerst bij de onderwijsbond, later in de FNV en als bestuurder voor een aantal sectoren. Mijn laatste functie was regio-coördinator voor de FNV in Rotterdam.

Werken bij een vakbond, een ledenorganisatie, brengt veel afstemmen en echt samenwerken met zich mee. Wat speelt er? Wat willen we oppakken en bereiken? Hoe krijgen we de mensen mee? Wat is een effectieve strategie voor onze doelen? Ik zat altijd dichtbij en soms zelfs op de huid van de leden, en zij bij mij.

Dicht bij de inwoners  

Ik ben ook lokaal politiek actief geweest. Lange tijd nam ik deel aan de gemeenteraad van het zelfstandige Egmond en daarna in de raad van Bergen NH. Ook was ik een aantal perioden wethouder. Ook in de politiek probeerde ik dicht bij de inwoners te staan. Huiskamergesprekken, en startten projecten waarin de mensen van de dorpen veel zeggenschap hadden.

Klankbord en adviseur 

Ik stap graag in de rol van klankbord, meedenker, adviseur. Informatie en uitleg geven over de Omgevingswet hoort er ook bij. Ik ga ervan uit dat er veel kennis en ervaring lokaal aanwezig is. Ook bij collega dorpsraden. Daarom hecht ik eraan om bijeenkomsten te organiseren waarop die ervaring en kennis gedeeld kan worden.

Ik stel mij dienstbaar en flexibel op bij jullie plannenmakerij. Maar soms helpt het om advocaat van de duivel te spelen, een duwtje te geven in de richting van het vastgestelde doel. Ik verheug mij erop om jullie te ontmoeten.

Meer over het project Maak een toekomstplan voor het dorp.

Contact    

Jan Stam
E-mail: janstam@dorpswerknh.nl

mob. 06 5795 2098


Geschiedenis en cultureel erfgoed inzetten

Verhalen ophalen over de historie en aanwezig erfgoed in het dorp is een goede invalshoek bij Maken van een dorpsplan. Laat bijvoorbeeld jongeren de oudere generatie interviewen over hoe dorp en gemeenschap eruitzagen in de jaren zeventig, tachtig van de 20ste eeuw.

Foto: Jan Stam tijdens een van zijn passies, vertellen over de geschiedenis van Derp, het kustdorp Egmond aan Zee. 

Jan-Stam-geschiedenis-vertellen_uitsnede

Foto aangeleverd, Jan Stam.

 

 

 

 

 

Artikel geplaatst op 18 augustus 2023.

 

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn