Terug

"Geachte Statenleden, gefeliciteerd met uw verkiezing"

 

Oproep aan de onderhandelaars: Graag zetten wij de samenwerking voort met een nieuw provinciebestuur.

Neem Dorpswerk mee in uw gesprekken en steun ruimhartig ons werk.

Niet voor onszelf, maar voor de vrijwilligers in dorpen en kleine kernen. Zij doen het echte werk voor leefbare dorpen en voor sociale en vitale gemeenschappen. ZIJ VERDIENEN ONZE STEUN.

Vrijwilligers

Al bijna 20 jaar werkt Vereniging Dorpswerk Noord-Holland met haar leden aan vitale gemeenschappen in de dorpen en kleine kernen. Onze vereniging steunt de vrijwilligers die dorps- en buurthuizen draaiende houden; en de vrijwilligers in dorpsbelangenverenigingen die werken aan vitale gemeenschappen voor jong en oud.

Wij continueren graag de samenwerking met het provinciebestuur van Noord-Holland. Dat is ook in uw belang. Hoe het programma er straks ook uitziet, u kunt uw doelen niet zonder de inwoners bereiken. Dorpswerk kan helpen in de dialoog met inwoners én bij het uitvoeren van concrete projecten en acties. Wij zijn adviseur, aanjager, verbinder en spreekbuis.

Graag tot ziens!

Namens het bestuur,

Kees Sietsema
Voorzitter Dorpswerk Noord-Holland

E-mail: voorzitter@dorpswerknh.nl

 

Noord-Holland heeft gestemd.

Noord-Holland heeft gestemd

Artikel geplaatst op 17 maart 2023.

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn