Terug

Elke regio telt! LVKK stuurt brief aan minister Hanke Bruins Slot

Onze koepel, de Landelijke Vereniging voor kleine kernen (LVKK) stuurde deze brief naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

LEES de brief in pdf of lees de integrale tekst hieronder.

 

Assen, 25 april 2023


Geachte mevrouw Bruins Slot,

Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio's! Dit advies en nog enkele andere recent verschenen rapporten geven goed de actuele vraagstukken van het platteland weer. Ook een bevestiging van wat we al wisten namelijk dat bepaalde regio’s achtergesteld zijn. Dat vraagt om een doelgerichte aanpak. Als LVKK kunnen we daarin een belangrijke rol vervullen.

We hebben in de afgelopen periode enkele keren de vraagstukken van het platteland met elkaar gedeeld. De vraagstukken staan intussen wel op de agenda: woningbouw, mobiliteit, behoud van voorzieningen, energietransitie. Het is nu tijd voor antwoorden en oplossingen.

Elke regio telt!

In het rapport Elke regio telt! wordt onder meer gepleit voor kansenagenda’s, opgesteld door en mét de regio’s. De LVKK heeft hiervoor de geschikte infrastructuur; de provinciale verenigingen hebben de contacten met de lokale bewonersorganisaties. Het mobiliseren van de bewoners voor de kansenagenda’s zodat bewoners ook echt inbreng hebben kan via de provinciale verenigingen.

Landelijk kunnen we als LVKK het aanspreekpunt zijn. Voor de extra inzet, vooral in de provincies waar geen provinciale verenigingen zijn, moeten we samen, landelijk en in overleg met de provincies, oplossingen kunnen vinden zodat in elke
regio samen met bewoners een kansenkaart wordt gemaakt. Gemeenschapskracht is daarbij voor ons de kern.


Graag zien we een uitnodiging voor een gesprek op korte termijn tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Leidy van der Aalst-Wolken, Voorzitter LVKK
Klaske Piebenga, Bestuurssecretaris LVKK

E-mail: info@lvkk.nl
www.lvkk.nl

mob. 06 1956 6435

 

De LVKK vertegenwoordigt provinciale verenigingen voor kleine kernen in 10 provincies.

LVKK-logo2022
Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio's

Elke regio telt maart 2023 adviesrapport RLI

Artikel geplaatst op 3 mei 2023.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn