Terug

Vergroot de leefbaarheid in jouw dorp: drie tips

Welke voorziening mag niet ontbreken in je dorp? Het antwoord van alle aanwezige dorpsraden tijdens de onlinebijeenkomst op 25 maart j.l. was eenvoudig: het dorpshuis of een ontmoetingsplek. Andere voorzieningen zoals winkels, huisarts, sport, bibliotheek of zorgcentrum hangen af van de grootte van het dorp en de ligging ten opzichte van stad of andere dorpen. Zoals de dorpsraad van Jisp aangeeft: ‘We hebben een dorp hier drie-en halve kilometer vandaan met een bibliotheek en huisartsen’.

Regionale voorzieningen akkoorden

Aanleiding voor deze onlinebijeenkomst over voorzieningen is het coalitieprogramma van provincie Noord-Holland, welke aan geeft dat voorzieningen het cement van de samenleving zijn. Provincie Noord-Holland wil de komende maanden samen met gemeenten in beeld brengen welke voorzieningen nodig zijn voor een adequate regionale basisinfrastructuur. Hierbij ziet de provincie een rol voor zichzelf bij de ondersteuning van sport, bibliotheken, dorpshuizen en cultuur.

Wat is nodig om de leefbaarheid te vergroten

Een goed moment voor dorpsraden om na te denken over wat nodig is om de leefbaarheid in het dorp te vergroten? Welke voorzieningen horen daarbij? Dat kan van alles zijn. Een sportvereniging, dorpshuis maar ook bewonersinitiatieven zoals in Sint Maarten, waar bewoners zelf de buurtsuper draaiende houden. In ‘t Veld staat de buurtsuper onder druk, maar zo geeft de dorpsraad aan: ‘Veel mensen doen toch al boodschappen in de plaatsen om ons heen. Wel hebben we bij het zorgcentrum een klein winkeltje waar met name oudere bewoners hun inkopen kunnen doen. Verder zijn hier nog winkels, sportverenigingen, een ontmoetingstafel en boekenkast.’ Ook de dorpsraad van Jisp is positief gestemd: ‘Hier zijn veel vrijwilligers op de been en veel voorzieningen. Ook de bus naar Purmerend is belangrijk, vooral voor jongeren en ouderen.’

Zonder vrijwilligers geen voorzieningen

Veel voorzieningen worden gedragen door vrijwilligers. ’t Veld en Jisp hebben geen problemen om die vrijwilligers te vinden. Opmeer heeft nog voldoende vrijwilligers, maar ziet de regeldruk wel toenemen. De dorpsraad: ‘Neem bijvoorbeeld de Landbouwdag die hier ieder jaar plaats vindt. De tenten moeten gecontroleerd worden en als verkeersregelaar moet je elk jaar bijscholen. Maar er is nog voldoende belangstelling vanuit het dorp voor de activiteiten van de dorpsraad: vorige week werd onze de jaarvergadering door 80 bewoners bezocht waaronder ook jongeren.’ Schermerhorn en Nieuw Vennep zien dat het moeilijk is om mensen te bewegen zich vrijwillig in te zetten voor het dorp. Dorpsraad Nieuw Vennep: ‘Na corona zien we dat mensen zich niet meer zo makkelijk aanbieden als vrijwilliger. We hebben een populaire dierenboerderij Dierenvreugd, maar die kon geen bestuursleden vinden. Daarom heeft de dorpsraad deze taken over moeten nemen.’

Drie tips

Wat is nodig om de voorzieningen te behouden of aan te trekken? Hier een aantal tips:

  1. Dorpsraad Jisp geeft aan: ‘Het is belangrijk om goed contact te hebben met de gemeente. Die heb je nodig om zaken voor je dorp te regelen. Bovendien mogen gemeenten (en andere instanties) ook geprikkeld worden om na te denken over het aanbod van voorzieningen in de dorpen. Niet elk dorp heeft een bibliotheek maar hoe kun je dan toch zorgen dat deze bereikbaar is voor iedereen? En de huisarts is misschien niet gevestigd in het dorp, maar kan er wel een spreekuur houden.

  2. Het maken van een dorpsvisie helpt ‘t Veld en Spierdijk om als dorpsraad samen met de bewoners te bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid van het dorp.

  3. Er zijn subsidies gericht op activiteiten die gericht zijn op het ‘ontmoeten’ zoals het VSB-fonds en Leader (Europese subsidie voor ontwikkelingen op het platteland speciaal bedoeld voor Kop van Noord-Holland en West-Friesland).

 
Meer weten? Stuur Renske Keur een mail.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn