Terug

Pilot op Marken, verduurzaming van monumentale objecten

                        
Marken kent veel monumenten en (woon)panden met een beschermd dorpsgezicht. Het verduurzamen van dit soort gebouwen gaat moeizaam door allerlei regels en hoge kosten.

Eilandraad Marken keek naar het huidige systeem en constateert een tegenstrijdigheid. De gemeente dringt er bij bewoners op aan hun woning of andere panden te verduurzamen. Tegelijkertijd worden aanpakken en projecten die verduurzamen tot doel hebben afgewezen op basis van de wet- en regelgeving op monumenten zoals uitgedragen door een welstandscommissie.

Pilot respecteert het cultureel erfgoed  

Daarom heeft de Eilandraad Marken het initiatief genomen tot een pilot. Samen met partners - gemeente, architecten, bouwkundigen, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en anderen - gaat zij onderzoeken hoe je de verduurzaming van monumenten toch kan combineren met de instandhouding van cultureel erfgoed. 

Presentaties 

Op 11 mei 2023 zal het plan aan de gemeenteraad van Waterland worden gepresenteerd d.m.v. inspreken voorafgaand aan de raadsvergadering. Het verdere verloop is vanzelfsprekend afhankelijk van de reactie van raad en gemeentebestuur Waterland waar het eventuele medewerking betreft.

LEES: Verduurzaming momumentale objecten in gemeente Waterland - pilot

De Eilandraad Marken gaat aan de slag voor het behalen van de doelstellingen. Dat begint met het uitdragen van de pilot. Zoals informeren van alle kernraden in de Gemeente Waterland met nadere toelichting tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van 31 mei.
                                                                   
Op 15 mei presentatie van het plan aan de inwoners van Marken tijdens de Openbare Vergadering;
Op 17 mei presentatie tijdens de Thematafels voorafgaand aan de jaarvergadering van Dorpswerk Noord-Holland.

 

Vragen? 

Stuur uw vraag naar
E-mail: verduurzamingmarken@eilandraad.nl

Dorpswerk Noord-Holland staat positief tegenover deze pilot en volgt de ontwikkelingen omdat hierin ervaringen en lessen worden opgedaan die mogelijk bruikbaar zijn voor meer Noord-Hollandse dorpen met beschermd dorpsgezicht en waardevol cultureel erfgoed. Wij hebben op dit moment geen uitvoerende rol in de pilot. 

Marken-Cover-Verduurzaming-monumentale-objecten-Marken-pilot

Artikel geplaatst op 7 mei 2023.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn