Terug

Met elkaar voor een leefbare kern

Op 14 maart heeft de gemeenteraad van Medemblik het Lange Termijn Accommodatiebeleid (LTA) vastgesteld. Het LTA beschrijft hoe de gemeente omgaat met maatschappelijke accommodaties, zoals dorpshuizen en sportaccommodaties. “En het neemt ook de onrust weg die leefde in sommige kernen over het voortbestaan van maatschappelijke voorzieningen,” zegt wethouder Gerben Gringhuis. “Afgelopen anderhalf jaar heb ik veel verenigingen en organisaties bezocht en gesproken. Uit die gesprekken bleek duidelijk dat zij trots zijn op hun faciliteiten en dat er een grote wens leeft om in stand te houden wat er al is. Daar zijn we mee verdergegaan en het beleidsplan dat er nu ligt, sluit daar goed op aan,” aldus de wethouder. 

Creatieve oplossingen

Het LTA is gericht op de functies van gebouwen en niet per se op de gebouwen zelf. Het uitgangspunt van het beleidsplan is om de leefbaarheid in alle kernen te behouden. Dit door zoveel mogelijk functies van lokale faciliteiten in stand te houden. Het gaat hierbij met name om school, sport en samenkomst (ontmoetingen). “Daarmee willen we er vooral voor zorgen dat de activiteiten in de kernen kunnen voortbestaan. Dit maakt creatieve en slimme oplossingen, zoals multifunctioneel gebruik door verschillende partijen, mogelijk en soms noodzakelijk,” zegt Gringhuis.

Subsidie

Om de organisaties en verenigingen hierbij te ondersteunen, stelt de gemeente geld beschikbaar in de vorm van een investerings- en onderhoudssubsidie voor maatschappelijke accommodaties. Per goedgekeurde aanvraag subsidieert de gemeente 40% van het aangevraagde bedrag. De aanvrager moet zelf 30% bijdragen en kan de overige 30% lenen met een garantstelling van de gemeente.

Gemeente Medemblik gaat nu aan de slag met het uitwerken van de subsidieregeling, zodat deze zo snel mogelijk beschikbaar komt op de gemeentelijke website. En dan ziet zij de aanvragen graag verschijnen.

Interesse in het volledige beleidsplan? Lees hier meer op de website van gemeente Medemblik.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn