Terug

Geef jullie organisatie en gebouw een boost met de vitaliteitsscan

'Waar staan we met ons sociaal-cultureel centrum of dorpshuis?'
De vitaliteitsscan helpt u verder.

Vitaliteitsscan, waarom?

Het besturen van een vereniginggebouw, sociaal-cultureel centrum of buurt-/dorpshuis is een pittige klus. Herkent u een of meer van deze vragen?

  • Zijn we aantrekkelijk genoeg voor vaste en nieuwe huurders?
  • Is ons gebouw nog wel op orde wat betreft energiegebruik of ventilatie? 
  • Maken we onze rol als ontmoetingsruimte waar?
  • Zijn onze vrijwilligers nog gemotiveerd?
  • enzovoort

Hoe fitter en vitaler u bent, hoe soepeler u de dagelijkse dingen kunt doen. En u houdt energie over voor zaken die een langere adem vragen.

Kortom: de vitaliteitsscan helpt u om uw 'conditie' als bestuur door te meten. U krijgt concreet advies wat u moet doen om uw organisatie en pand weer fit en vitaal te maken.

De scan is voor besturen:

  • die open staan voor nieuwe en andere richtingen
  • die echt in de spiegel willen kijken...
  • kortom, voor besturen met ambitie!  

Vitaliteitsscan, wat is het?

De scan is een lijst met aandachtspunten en vragen. Adviseur dorpshuizen Martijn Mewe helpt uw bestuur om inzicht te verkrijgen in de parels, de kansen en de aandachtspunten van jullie accommodatie.

De uitkomst is een bondig rapport, jullie krijgen gerichte adviezen en actiepunten waarmee u direct aan de slag kunt.   

Vitaliteitsscan, hoe werkt het?

U meldt zich aan bij de adviseur. Deze bereidt zich eerst inhoudelijk voor en komt bij jullie langs, uiteraard op afspraak. Jullie verzorgen een rondleiding door het gebouw. De adviseur gaat in gesprek over thema's als:

- Programmering en doelgroepen
- Exploitatie en beheer
- Gebouw
- Bestuur / organisatie / vrijwilligers
- Samenwerking binnen en buiten het dorp
- Toekomstvisie

De rondleiding en het gesprek duren in totaal 2,5 uur.

Uit al jullie input volgt een document waarin de parels, aandachtspunten, kansen en bedreigingen per thema duidelijk omschreven staan. Martijn Mewe gaat met jullie in gesprek over deze punten.

Uit de praktijk  

Dit zei bestuurslid Wilma Remmé van Sociaal Cultureel Centrum De Brink (Obdam) eind 2021:

"We hebben op een prettige manier het traject doorlopen. Dit bracht ons nieuwe inzichten en het is sowieso fijn om met het bestuur eens stil te staan bij de vraag: hoe staan we er nu eigenlijk voor? Wat doen we goed en wat kan beter?

Een concrete uitkomst is bijvoorbeeld dat we stappen gaan zetten met de verduurzaming van ons pand. Ook daarbij worden we kosteloos geholpen door adviseur Martijn Mewe.

Ik raad alle buurt- en dorpshuizen aan om de Vitaliteitsscan bij Martijn aan te vragen."

 

Interesse?

Neem contact op met Martijn Mewe  

E-mail: adviseur@dorpswerknh.nl          

Mobiel: 06 5021 5282

 

Vitaliteitsscan-drieluik

 

Artikel oorspronkelijk geplaatst in maart 2019. Geactualiseerd in oktober 2021 en maart 2023.        

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn