Terug

Verkeersveiligheid: Wie doet wat in de provinciale organisatie

Dorpswerk stuurde op 9 maart jl. een brief naar Gedeputeerde Staten, 'Maak het makkelijker voor bewoners om contact te leggen over Verkeersveiligheid'.

Aan tafel  

Dorpswerk zat op 20 april jl. aan tafel in Haarlem voor een toelichting. Een van de Regiomanagers ontving ons namens Gedeputeerde Jeroen Olthof. 

Binnen de werkorganisatie is er erkenning en begrip dat het voor buitenstaanders vaak onduidelijk is 'Wie over welke onderwerpen gaat binnen het provinciehuis in Haarlem en in de regio's'.

Flyer  

In het contact en de communicatie met inwoners is verbetering mogelijk. Deze beknopte flyer 'Contact maken over Verkeersveiligheid rond provinciale wegen' wijst u de weg.

Op 20 april is ook afgesproken dat Dorpswerk en de provinciale werkorganisatie later dit jaar verder praten over Hoe het contact tussen bewoners die zich inzetten voor Verkeersveiligheid op provinciale wegen te verbeteren.

 


Copyright beeld: provincie Noord-Holland.

Contact-maken-over-Verkeersveiligheid-voorkant-flyer

Artikel geplaatst op 15 juni 2023.

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn