Terug

Hallo, is daar iemand? Bewoners willen makkelijker contact met een medewerker van de provincie.

 

Brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland                     

Kopie aan: Omgevingsmanagers Dienst Beheer & Uitvoering

 

Oosthuizen, 9 maart 2023

Onderwerp: Maak het makkelijker voor inwoners contact te leggen over Verkeer(sveiligheid)

 

Geachte leden GS,

Met grote interesse hebben wij de berichten gevolgd over lancering van een digitale kaart die de verkeersveiligheid, de doorstroming en het effect op de leefbaarheid en de natuur in onze provincie laat zien (ref. 18 januari 2023, Veiligheid, leefbaarheid en doorstroming in kaart).

U stelt in dit nieuwsbericht dat flinke investeringen nodig zijn voor onderhoud van bestaande infrastructuur én voor aanpassingen en innovaties voor een bereikbaar en leefbaar Noord-Holland.

Samen met inwoners

Uw plannen moedigen wij van harte aan, deze zijn namelijk van groot belang voor 500 duizend inwoners van dorpen, kleine kernen en het landelijk gebied van Noord-Holland.

Dorpswerk Noord-Holland wil graag met u van gedachten wisselen over uw voornemen de aanpassingen en innovaties vooral … “samen [ te doen ] met onze inwoners, de gemeenten, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en kennisinstellingen.”

Het thema Verkeer(sveiligheid) en leefbaarheid staat namelijk al decennia lang hoog op de agenda’s van onze leden en achterban: dorps(belangen)organisaties, dorpsraden en werkgroepen Veilig Verkeer. Bij inwoners leven zorgen over onveilige wegen, toegenomen verkeer dat door de dorpen rijdt, etc. Lokaal is vaak ook informatie en praktische kennis aanwezig die kan bijdragen aan oplossingen.

Eén contactpersoon  

Op 22 februari jl., onze netwerkavond 'Verkeersveiligheid in dorpen, hoe kan het beter?' bleek die betrokkenheid en bekwaamheid eens te meer. Georganiseerde bewoners willen, wat betreft zorgen over N-wegen, graag allereerst snel contact met een medewerker van de provincie. Een mail sturen of bellen naar het Servicepunt geeft lang niet altijd het gewenste resultaat. Heldere, eenduidige informatie over een contactpersoon per regio en hun contactgegevens, dit zou al een stap in de goede richting zijn.

Wij vragen u:

  • Maak het contact met provinciale organisatie makkelijker voor georganiseerde inwoners die een zorg en/of idee willen melden.
  • Een gesprek op korte termijn, waarin wij aantal andere signalen en wensen uit de achterban over Verkeer en leefbaarheid met u kunnen bespreken

Wij vernemen graag uw reactie.


Met vriendelijke groet, 

Kees Sietsema 

voorzitter Dorpswerk Noord-Holland.

 afbeelding_vraag-en-antwoord-sessie

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn