Terug

Praktisch: brochure over de nieuwe Omgevingswet

Na een aantal keren uitstel is het nu zover, de Eerste Kamer stemde onlangs vóór de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

LEES meer in deze brochure De omgeving maken we samen.

 

Vervanger van bestemmingsplan

In de Omgevingswet wordt een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving gebundeld. Overheden willen meer en sneller inspelen op diverse ontwikkelingen in onze leefomgeving en goede plannen sneller door procedures loodsen.

Kerngedachte: meer ruimte bieden aan initiatief vanuit de maatschappij - dat kunnen zijn: bewoners, (grote en kleine) ondernemingen, verenigingen, maatschappelijke organisaties. De partij die aan de slag wil met een plan moet daarover wel eerst in gesprek gaan - dus: participatie organiseren - met andere belanghebbenden in het gebied.

Onze tip: wacht niet af. Maak als buurt of dorp zelf een plan voor ontwikkelingen in de openbare ruimte. Lees meer over dit project: Maak zelf een dorpsplan, kernvisie of leefbaarheidsplan.

Brochure

De Omgevingswet heeft een lange aanlooptijd gehad. Onze koepelorganisatie de LVKK heeft enkele jaren geleden een brochure gemaakt, de inhoud daarvan is nog altijd actueel! 

In de brochure staan tips en inspiratie voor dorpsinitiatieven. Dus, willen jullie meer weten, 'Wat betekent invoering van deze wet, wat verandert er voor ons, etc.'  .... LEES LVKK-brochure De omgeving maken we samen.

 

Omgevingswet-brochure-LVKK

Artikel geplaatst op 24 maart 2023.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn