Terug

Dorpswerk versterkt bestuur met Hilda Raasing

Even voorstellen: Hilda Raasing

Vanaf 1 mei ben ik toegetreden tot het bestuur van Dorpswerk Noord-Holland en mijn aandachtsgebied is “verenigingszaken”. Wat mijn rol en bijdrage precies zullen zijn weet ik nog niet. Wat ik wel weet is dat ik graag persoonlijk met zoveel mogelijk dorpsraden en dorpshuizen in contact kom om te horen en zien wat er zoal speelt.

Ik woon al bijna 40 jaar in Warder (Zeevang, Edam-Volendam) samen met mijn man Tom, onze 2 katten Ollie en Sep en de kippen. Het komt goed uit dat ik tuinieren leuk vind, want we hebben een flink stuk grond en dat vraagt de nodige aandacht. Naast de tuin zijn mijn hobby’s wandelen en vogelen. Ik heb al menig lange afstandswandeling gedaan in Nederland en daarbuiten. Daarnaast ga ik graag met een gids op pad om vogels op te zoeken en te bewonderen. Maar ook het bezoeken van musea, exposities en tentoonstelling heeft mijn belangstelling.

Mijn achtergrond is lokale overheid. Ik ben 25 jaar in verschillende adviseurs- en managementfuncties werkzaam geweest in hartje Amsterdam. Daarna heb ik als gemeentesecretaris leidinggegeven aan de organisaties van Enkhuizen en Den Helder. Mijn laatste (betaalde) functie was die van directeur/commandant brandweer bij de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Ik schrijf bewust “betaald” omdat ik sinds mijn pensionering in 2021 werkzaam ben als vrijwilliger in diverse functies. Vrijwilliger, maar niet vrijblijvend; dat is mijn motto. Bij de brandweer heb ik geleerd dat alleen het aanmelden vrijwillig is, maar daarna draag en voel je toch verantwoordelijkheid voor de klus.

Ook ben ik secretaris van de Stichting Etersheimerbraak; dit pareltje (gebied) ligt in de voormalige gemeente Zeevang, nu Edam-Volendam. Ik maak mij sterk voor het behoud en ontwikkelen van het cultureel erfgoed. Daarnaast ben ik voorzitter van de Stichting Kunst en Cultuur Edam-Volendam, lever ik een bijdrage als bemiddelaar bij conflicten tussen buren en maak ik wekelijks een uitstapje met een bewoner van een zorgboerderij. Ook ben ik – en hier ben ik in aanraking gekomen met het werk van wijk- en dorpsraden – voorzitter van het GDO; het Gemeenschappelijk Dorpsraden Overleg in Edam-Volendam. Dit is een tweemaandelijks overleg waarin vertegenwoordigers zitten van de wijk- en dorpsraden binnen de gemeente. Hier komen onderwerpen aan de orde die alle, zo niet de meeste WDR, raken. En die zijn er genoeg. Naast formele bespreekpunten met de gemeente, zoals convenanten, verordeningen en participatiebeleid, komen ook onderwerpen als verkeersbeleid, gaswinning, omgevingsvisie en vele andere items aan de orde. De gemeente (ambtelijk en bestuurlijk) is altijd aanwezig bij het overleg en het wordt goed bezocht door alle betrokkenen.

Druk genoeg zou je zo zeggen en dat is ook zo. Daarom moest ik ook best even nadenken of ik voldoende tijd en aandacht kan besteden aan weer een volgende bestuursfunctie. Dorpswerk Noord-Holland bestaat uit een enthousiast en ambitieus bestuur en deskundige adviseurs, wat een belangrijke basis is om plannen te kunnen realiseren. Naast denken, ook vooral doen, de schouders eronder zetten. Er ligt een mooi meerjarenplan met realistische ambities waar ik mij voor wil inzetten. Dat overheden zuinig moeten zijn op bewoners die met ideeën en initiatieven komen, is mij uit het hart gegrepen. Dat kan en moet echt beter. Onze nieuwe regering heeft in het coalitieakkoord opgenomen groot belang te hechten aan en zich sterk te willen maken voor “het versterken van de leefbaarheid in de dorpen”. Een mooi uitgangspunt! Eerst zien en dan geloven natuurlijk ????.

Foto: door Christy Rijser

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn