Terug

Avond 'Verkeersveiligheid in dorpen, hoe kan het beter?' groot succes

In de sfeervolle kantine van SSV Stompetoren, vatte Femke Haitsma Mulier, voorzitter van dorpsraad Middelie, de sfeer en inhoud van deze avond bondig samen: 'Goede informatie gekregen, contacten gelegd, de opkomst (>60 personen) was geweldig.'

Onder de indruk 

Vanwege de aanstaande verkiezingen stonden er presentaties over N-wegen op het programma. Inwoners van de dorpen Warder en Middelie hebben te maken met een gevaarlijke kruising van de lokale verbindingsroute Klemweg met de N247. Het dorp Zijdewind heeft te maken met veel sluipverkeer als gevolg van gebrekkige doorstroming op N-wegen.

Acht (kandidaat) Statenleden legden in Stompetoren hun oor te luister. Zij waren onder de indruk van de kennis en kunde die deze actieve bewoners met verve uitdragen over Wat helpt voor meer verkeersveiligheid?

Instemming klonk met de wens van bewoners: 'Provincie-wegbeheerder maak het makkelijker voor ons om met de ambtelijke organisatie in contact te komen.'

Dorpswerk stuurde op 9 maart 2023 deze brief aan GS: 'Maak het contact makkelijker voor georganiseerde inwoners die vragen hebben over verkeersveiligheid'.


Tekst gaat door onder de afbeelding
Verkeersveiligheid_2023-02-22-KeesSietsema-verkleind
Kees Sietsema, voorzitter Dorpswerk Noord-Holland, loodste ons door het programma.
Foto: Yvonne Jonkman.

 

Vier presentaties  

Reactie van de politiek    

Aan het eind van de avond stelde Kees Sietsema de vraag '(Kandidaat) Statenleden, Wat nemen jullie van deze avond mee naar je werk in de politiek?'

CDA'er Wilma van Andel: 'Het contact met de provincie moet voor jullie echt makkelijker gemaakt worden'. Verder: 'Dorpswerk doet goed werk met het organiseren van dit soort bijeenkomst, dit werk moet structureel met subsidie gesteund worden.' 50PLUS'er Anneke van der Helm sloot zich hierbij aan.

Yvonne Buit, van ChristenUnie NH, noemde het 'van grote waarde als de provincie met meer dorpsraden contact zou hebben'. Dat beaamde ook Yvonne Bosch van Namens Noord-Hollanders.

 

Tekst loopt door onder de foto.
Verkeersveiligheid_2023-02-22-Aandachtige-luisteraars2
Foto: Yvonne Jonkman.

Netwerk

Dorpswerk Noord-Holland faciliteert sinds oktober 2022 het netwerk van actieve bewoners die kennis uitwisselen en leren van elkaar op het thema Verkeersveiligheid in dorpen en op het platteland.

De bijeenkomsten staan open voor zowel leden als niet-leden. Eerdere bijeenkomsten waren op 14 oktober en (online) op 30 november 2022. Geïnteresseerden kunnen zich melden via: dorpen@dorpswerknh.nl


Achtergrond

In veel dorpen bestaan al jaren zorg en ergernis over onveilige verkeerssituaties, toegenomen verkeer, te zwaar verkeer door oude dorpsstraten. De problematiek speelt overal, in de bebouwde kom als ook op wegen in het buitengebied én op N-provinciale wegen. Het gedrag van weggebruikers is in veel gevallen een belangrijke oorzaak én oplossing.

Bewoners denken graag mee over oplossingen, er is veel praktische kennis. Hier wordt in sommige gemeenten gebruik van gemaakt, bewoners praten mee in werkgroepen met politie, verkeersdeskundigen, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.

Zorgpunt is de soms gebrekkige communicatie en samenwerking tussen alle betrokkenen. Bewoners willen graag contact met en gehoord worden door wegbeheerders, dat is allereerst de gemeente en soms ook het waterschap.

Contact van actieve bewoners met de ambtelijke organisatie van wegbeheerder provincie Noord-Holland is overal anders, er is niets geregeld in de werkorganisatie en hangt dus af van de goedwillendheid van individuele projectleiders en regiomanagers. 'Contact moet echt makkelijker gemaakt worden', vinden bewoners.

 

Ieta Polman, Werkgroep Veilig Verkeer Zijdewind: 'Zorg voor aansluiting, invloed
en besluitvorming'.

Verkeersveiligheid_2023-02-22-Ieta-Polman-VVZijdewind
Foto: Yvonne Jonkman.
Ieta Polman van Veilig Verkeer Zijdewind geeft toelichting op hun werkwijze.

 

 

Artikel geplaatst op 23 februari 2023. Aangevuld op 9 maart 2023.

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn