Terug

Renske Keur, nieuwe medewerker bij Dorpswerk, stelt zich voor

 

Even voorstellen...

Wat een geluk dat ik zomer 2020 de vacature voor procesbegeleider bij Dorpswerk Noord-Holland op LinkedIn voorbij zag komen. En nog leuker dat ik ook daadwerkelijk voor Dorpswerk aan de slag ga als projectleider van het project Toekomstplan voor dorp en dorpshuis: klaar voor de omgevingswet.

Thuis in Noord-Holland  

Ik woon in Haarlem met mijn man Jasper en dochter Nieka. Ik ken Noord-Holland goed. Oorspronkelijk kom ik uit Schagen en heb veel familie wonen in Noord-Holland. Daarnaast heb  ik ook voor verschillende Noord-Hollandse gemeenten gewerkt en de provincie.   


Burgerparticipatie  

Ik ben van huis uit politicologe. Na mijn studie werkte ik een aantal jaren in de politiek, met name in het lokaal bestuur. Hier ontstond mijn belangstelling voor de communicatie tussen overheid en burgers. Dit is altijd een rode draad gebleven in mijn werkzaamheden.

In 2004 startte ik mijn eigen bedrijf in communicatieadvies en trainingen. En daar ben ik nooit meer mee gestopt. Wel zijn de laatste jaren mijn werkzaamheden verschoven naar gespreksleiding en het adviseren over burgerparticipatietrajecten. Mijn opdrachtgevers zijn overheden, waterschappen en woningbouwcorporaties en wijkraden. 


Democratie  

Ik vind het belangrijk dat mensen gehoord worden. Over hun omgeving of over beleid dat hen raakt. Deze kennis en ervaring maakt beleid of een project beter en is ook goed voor de democratie. Hier lever ik ook bij Dorpswerk Noord-Holland graag een bijdrage aan.

Ik hoop u snel te ontmoeten ergens in Noord-Holland of online!

Het project Toekomstplan voor dorp en dorpshuis: klaar voor de Omgevingswet staat open voor leden en niet-leden van vereniging Dorpswerk Noord-Holland, voor dorpsraden, besturen dorpshuizen, bewoners- en burgerinitiatieven, in dorpen, buurten en wijken.

Contact  

mob. 06 5586 3321
E-mail: renskekeur@dorpswerknh.nl

Foto Renske Keur-verkleind
foto: Renske Keur

 

Artikel geplaatst op 25 september 2020, aangepast op 30 september 2021.

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn