Terug

Renske Keur, nieuwe medewerker bij Dorpswerk, stelt zich voor

 

Even voorstellen...

Wat een geluk dat ik zomer 2020 de vacature voor procesbegeleider bij Dorpswerk Noord-Holland op LinkedIn voorbij zag komen. En nog leuker dat ik ook daadwerkelijk voor Dorpswerk aan de slag ga als projectleider van het project Toekomstplan voor dorp en dorpshuis: klaar voor de omgevingswet.

Burgerparticipatie is rode draad 

Ik woon in Haarlem met mijn man Jasper en dochter Nieka. Ik ken Noord-Holland goed. Oorspronkelijk kom ik uit Schagen en heb veel familie wonen in Noord-Holland. Daarnaast heb  ik ook voor verschillende Noord-Hollandse gemeenten gewerkt en de provincie.

Ik ben van huis uit politicologe. Na mijn studie werkte ik een aantal jaren in de politiek, met name in het lokaal bestuur. Hier ontstond mijn belangstelling voor de communicatie tussen overheden en burgers. Ook burgerparticipatie bij beleid en praktijk van ruimtelijke ontwikkelingen vind ik boeiend. Het is altijd een rode draad gebleven in mijn werkzaamheden.

In 2004 startte ik mijn eigen bedrijf in communicatieadvies en trainingen. En daar ben ik nooit meer mee gestopt. Mijn werkzaamheden zijn in de loop der jaren verschoven naar gespreksleiding en adviseren over participatietrajecten. Overheden, waterschappen, woningbouwcorporaties en wijkraden.

Democratie  

Ik vind het belangrijk dat mensen gehoord worden. Over hun omgeving of over beleid dat hen raakt. Die lokale, vaak heel praktisch bruikbare kennis en ervaring maakt of beleid en een project beter landt in de samenleving. Goede samenwerking tussen bewoners, burgers en overheden is ook goed voor de democratie. Hier lever ik ook bij Dorpswerk Noord-Holland graag een bijdrage aan.

Actualiteit

Augustus 2023 - Jan Stam is de nieuwe projectleider voor Maak een toekomstplan voor dorp en dorpshuis: klaar voor de Omgevingswet.

Het project staat open voor leden en niet-leden van vereniging Dorpswerk Noord-Holland. Zowel dorpsraden, besturen van dorpshuizen als ook initiatiefnemers van een dorpsproject kunnen contact opnemen.

Contact  

Project Toekomstplan, e-mail: janstam@dorpswerknh.nl

en

Adviseur Dorpsraden algemeen, Renske Keur: renskekeur@dorpswerknh.nl

Foto Renske Keur-verkleind
foto: Renske Keur

 

Artikel geplaatst op 25 september 2020, aangepast op 30 september 2021 en op 18 augustus 2023.

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn