Terug

Aangepaste openingstijden in nieuwe handreiking buurt- en dorpshuizen

 

Per 13 november 18.00 uur gelden nieuwe maatregelen met als doel: terugdringen van het aantal covid-19 besmettingen, de zorg ontzien.

 

LSABewoners heeft in samenwerking met Sociaal Werk Nederland en het Ministerie VWS een update gemaakt van de handreiking (versie 6). Deze is gecheckt en goedgekeurd door de juristen van VWS.

DIRECT NAAR Handreiking versie 6.

 

Openingstijden

De grootste verandering zit in de openingstijden. 

Voor reguliere ontmoetingsactiviteiten in het buurt- en dorpshuis gelden géén verplichte sluitingstijden. Beheerders en besturen kunnen er wel voor kiezen een buurthuis eerder dan normaal te sluiten (bijvoorbeeld in overleg met de gemeente).

De horeca binnen een buurthuis dient in ieder geval om 20.00 uur te sluiten.
Evenementen (waaronder zaalverhuur) sluiten om 18.00 uur.

Deze verplichte sluitingstijd geldt niet voor kunst- en cultuurvoorstellingen. Wel sluit in alle gevallen de horecafunctie om 20.00 uur.


Corona Toegangs Bewijs verandert (nog) niet 

De toepasbaarheid van de coronapas (het Corona Toegangs Bewijs) verandert niet.
Wel geldt nu de regel: indien er geen coronapas wordt gebruikt om toegang te verlenen, is anderhalve meter afstand houden verplicht. Ook het dragen van een mondkapje is in dat geval verplicht.

Maak weloverwogen afspraken  


Wij begrijpen dat u veel vragen heeft over de interpretatie van deze regels. Helaas is het niet in één regel samen te vatten. Juist in dorps- en buurthuizen bestaan veel grijze gebieden. Dit komt voort uit het open en sociale karakter van gemeenschapshuizen. Discussie kan ontstaan of activiteiten in deze fase doorgang kunnen vinden.

Blijf met elkaar in gesprek. Besturen en beheerders roepen we op om samen weloverwogen afspraken te maken over de doorgang of annulering van activiteiten en welke huisregels nageleefd worden. 

Basisregels belangrijk

Uiteraard gelden te allen tijden de basisregels, laat deze regels nogmaals aan alle bezoekers en (vrijwilligers)personeel weten.

  • klachten? blijf thuis en laat u testen
  • houdt 1,5 meter afstand
  • draag een mondkapje bij rondlopen
  • zorg voor voldoende ventilatie
  • hoest en nies in uw elleboog
  • schudt geen handen  
  • was uw handen regelmatig met water en zeep 

 

Handreiking versie 6  

Download de handreiking HIER.

Deze handreiking is per 15 november 2021 geüpdatet.

Deze geautoriseerde handreiking wordt ook via www.rijksoverheid.nl en de VNG onder de aandacht gebracht bij gemeenten en veiligheidsregio’s.

 

Met dank aan LSAbewoners.

 

Artikel geplaatst op 16 november 2021.  

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn