Terug

Bewoners Abbenes praten over thema's voor dorpsvisie

Op 1 juni, tijdens de ALV organiseerde Dorpsraad Abbenes een uitwisseling met bewoners over thema's die belangrijk zijn voor een mooi, veilig, sociaal en levendig dorp, nu en in de nabije toekomst. Het gesprek leverde genoeg stof op voor een dorpsvisie, die wordt komende tijd op papier gezet.

Thema's

Abbenes met 1.190 inwoners is het meest zuidelijke dorp van Noord-Holland. Het ligt direct onder Schiphol en daarmee is een van de thema's meteen duidelijk: wat kunnen we doen aan terugdringen van de overlast van het vliegverkeer? Andere thema's zijn: behoefte aan meer woningen, terugdringen verkeersoverlast, het beschermen van het polderlandschap.

Uit een eerder gehouden peiling onder bewoners blijken er ook zorgen te zijn over welzijns- en sociale voorzieningen: de  inwoners die wel wat steun kunnen gebruiken, vinden zij de weg wel naar de gemeente die hen hierbij zou moeten helpen? Ook over dorpshuis 't Praethuys en de activiteiten bestaat de wens om inwoners beter te informeren wat er mogelijk is.

foto ALV Abbenes-afgeplat
Bestuur dorpsraad Abbenes tijdens de ALV van 1-6-2022 (niet compleet).

Dorpsvisie schrijven 

Dorpsraad Abbenes verzamelt de thema's in een dorpsvisie. Dit doet zij samen met Dorpswerk Noord-Holland die begeleiding biedt vanuit het project 'Toekomstplan voor dorp en dorpsraad, klaar voor de Omgevingswet!'

De vaart zit er goed in, na de zomer komen dorpsraad en adviseur Renske Keur opnieuw bij elkaar. We bespreken onderwerpen als Hoe breng je jouw dorpsvisie onder de aandacht van gemeente en andere belangrijke stakeholders, denk aan provincie Noord-Holland en het waterschap.

Even belangrijk is hoe Dorpsraad Abbenes de bewoners gaat informeren en mobiliseren voor de uitvoering van afspraken en verdere acties bij verschillende thema’s. Ook hierover zullen we na de zomer brainstormen.

Meer over het dorp Abbenes op abbenes.net   


Tekst loopt door onder de foto.

Abbenes-luchtfoto-
Abbenes vanuit de lucht gezien. Afbeelding gemeente Haarlemmermeer.

 

Proactief

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2023. De wet bepaalt dat iedere gemeente een Omgevingsvisie moet opstellen. Hierin legt de gemeente haar ambities en integrale beleidsdoelen vast voor alle het fysieke grondgebied en voor de lange termijn.

Participatie is een belangrijk onderwerp in deze wet. Die benadrukt de proactieve rol die zowel bewoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven kunnen spelen als initiatiefnemers van projecten in de openbare ruimte. Door proactief te zijn, zelf een dorpsvisie op te stellen, zit je als dorp(sraad) meer aan het stuur voor de toekomst van dorp, buurt of streek.

Vraag advies  

Willen jullie ook aan de slag met Maken van een dorpsplan of kernvisie? Lees meer over Hoe maken we een dorpsplan? en neem contact op met adviseur Renske Keur.

E-mail: renskekeur@dorpswerknh.nl

mob. 06 5586 3321

Foto-Renske-knipsel
Renske Keur adviseert over
Hoe maken van een dorpsvisie.

 

 

 

Artikel geplaatst op 26 juni 2022.

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn