Thematafels, kies uw onderwerp

Datum: 17 mei 2023 18:00:00
Details:

Datum: WOENSDAG 17 mei 2022

Locatie
Dorpshuis De Drie Hamers
Beets 48,
1475 JD Beets 

Let op! U kunt bij Beets de N247 NIET verlaten, zoals Google dat aangeeft!

----vanuit het noorden dient u de N247 te verlaten naar de parallelweg bij Oudendijk.
----vanuit het zuiden de N247 verlaten via de 2e afslag op de rotonde Oosthuizen.DEEL 1 - THEMATAFELS 

AANMELDEN voor Thematafels kan HIER.

18.00 uur - inloop, soep en een broodje

18.30 - 19.50 uur - Tafelgesprekken, uitwisseling over 5 thema's.


PROGRAMMA    Thematafels

18.00 u   Inloop, we serveren soep en een broodje.

18.30 u   Introductie op 5 onderwerpen met korte pitch, 3 minuten.

18.50 u   U kiest een onderwerp en schuift aan bij de betreffende tafel.

Bij elke tafel zit een gespreksleider en iemand op de inhoud van het onderwerp.

19.50 u   Afsluiting thematafels.

Welkom bij de jaarvergadering/ALV om 20 uur!


ONDERWERPEN Thematafels  

1. Geld nodig voor uw initiatief of project?

Buurt- en dorpsinitiatieven met een goed plan, kunnen altijd aankloppen voor tips of een donatie bij het VSBfonds. Dit fonds gelooft in sterke dorpen, buurten en wijken waar veel gelegenheid is om elkaar te ontmoeten. Op plekken waar ruimte is voor het verenigingsleven en waar mensen meedoen aan activiteiten. Binnen en buiten. Het fonds geeft financiële steun voor de ontwikkeling van deze ontmoetingsplekken, buurt- en dorpshuizen en huiskamers van het dorp. Sinds kort is ook een bijdrage aan het verduurzamen van het pand mogelijk.

VSBfonds, Regio-adviseur Jouke van Buuren
is aanwezig voor tekst en uitleg.
Meer over regio Noord-Holland en dit fonds: https://www.vsbfonds.nl/over-vsbfonds/contact/noord-holland.  


2. Verkeersveiligheid in dorpen, hoe kan het beter?   

Gesprek tussen actieve bewoners in dorpen en kleine kernen. Het gaat om elkaar informeren over tips en kennis uit de praktijk. Leren van elkaar. U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan het gesprek.

Voorzitter Femke Haitsma Mulier, van dorpsraad Middelie brengt haar wens voor veiliger bushaltes en andere punten in.
Gespreksleiding: Anita Blijdorp, adviseur bij Dorpswerk.

 

3. 'Wat voor dorpshuis willen we zijn?'         

De wereld verandert voortdurend. Hoe ziet ons buurt- of dorpshuis er over vijf jaar uit? Of over tien jaar? Het is goed om eens stil te staan bij de vraag Wat voor dorpshuis willen we zijn? Tal van maatschappelijke thema's (een plek voor de jeugd, aanpak eenzaamheid, etc.) krijgen al onderdak in dorps-/buurthuizen, maar wat is nog meer mogelijk? Dorps- en buurthuizen zijn er in soorten en maten. Zo verhuurt het Klassieke dorpshuis alleen ruimtes, organiseert het Dorpshuis Plus ook zelf activiteiten. En sommige dorpshuizen functioneren als een Netwerk Huis. Aan deze tafel gaan we met elkaar in dialoog over waarom en hoe van een toekomstbestendig Dorpshuis zijn.

Bestuursleden van Dorpshuis De Nesse (Nes a/d Amstel) vertellen o.a. over organiseren van hun verbindende activiteit Soep & Sandwich.
Gespreksleiding: adviseur Dorpshuizen Martijn Mewe.

 

4. Versterken samenwerking dorpsraad en gemeente                                    

Als dorpsraad werk je op allerlei manieren aan de leefbaarheid van het dorp. Daar heb je de gemeente hard bij nodig, het gemeentebestuur (wethouder) en ambtenaren. Hoe zorg je ervoor dat het bestuur jullie dorpsraad serieus neemt? Hoe ziet de samenwerking eruit? In sommige gemeenten werken ze voor het onderhouden van contact met een jaarlijkse dorpsschouw: het college of een wethouder komt op bezoek. Op andere plekken loopt het contact via een gebiedscoördinator of kernconsulent.
In gemeente Edam-Volendam is er een Gemeenschappelijk Dorpsradenoverleg (GDO), daar nemen alle acht dorpsraden aan deel. Ook in gemeente Schagen bestaat zo'n gemeenschappelijk overleg.

Hilda Raasing, onafhankelijk voorzitter van het GDO Edam-Volendam, vertelt over hun aanpak en de voor- en nadelen. 
Gespreksleiding: Kees Sietsema, voorzitter Dorpswerk.

5. Verduurzamen van monumentale objecten, een pilot op Marken                        

Marken kent veel monumenten en (woon)panden met een beschermd dorpsgezicht. Het verduurzamen van dit soort gebouwen loopt echter moeizaam door allerlei regelgeving en hoge kosten. Eilandraad Marken keek naar het huidige systeem en constateert een tegenstrijdigheid. De gemeente dringt er bij bewoners op aan hun woning of andere panden te verduurzamen. Tegelijkertijd worden aanpakken en projecten die verduurzamen tot doel hebben afgewezen op basis van de wet- en regelgeving op monumenten zoals uitgedragen door een welstandscommissie. Daarom heeft de Eilandraad het initiatief genomen tot een pilot. Samen met partners - gemeente, architecten, bouwkundigen, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en anderen - gaat zij onderzoeken hoe je de verduurzaming van monumenten toch kan combineren met de instandhouding van cultureel erfgoed. 

Cees Altena, voorzitter Eilandraad Marken vertelt over deze pilot. 
Gespreksleiding: Gitte Cappelle, Dorpswerk Noord-Holland.


AANMELDEN voor de Thematafels kan HIER

NB. Vooraf kiezen van een thema hoeft niet, dit doet u op 17 mei.


Deel 2 - ALV van Dorpswerk Noord-Holland  

start om 20 uur. Naar het programma.

AANMELDEN voor ALV/jaarvergadering kan HIER.

Vragen over Thematafels?

Neem contact op via e-mail: dorpen@dorpswerknh.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn