Webinar Verkeersveiligheid en doorstroming op N-wegen

Datum: 13 november 2023 19:45:00
Details:

U I T N O D I G I N G

Datum: maandag 13 november
Tijd: 19.45 - 20.45 uur

Deelnemen Zoom, Webinar. Neem deze link over in uw browser:

https://us02web.zoom.us/j/84804547206?pwd=WU5KYUpoSnlxZGRrdlQ2eElEU2g3dz09

Vergadering-ID: 848 0454 7206
Wachtwoord: 435698 

 

Aanmelden, JA GRAAG!  Via dit FORMULIER.

 

Verkeersveiligheid raakt ons allemaal, elke dag. Iedereen die deelneemt aan het verkeer wil zich op een prettige manier verplaatsen en weer veilig thuiskomen. Als we thuis zijn, willen we graag dat verkeersdeelnemers met de nodige voorzichtigheid onze dorpen en buurten passeren of bezoeken. Dit gaat niet vanzelf.

Het onderwerp verkeersveiligheid staat hoog op de agenda van dorpsbelangenorganisaties. Het gedrag van sommige automobilisten (ook eigen inwoners) laat te wensen over, maar er is meer. Veel en zwaar verkeer zorgt voor overlast in dorpskernen. Drukte op het provinciale wegennet speelt een rol. Bij reconstructie van N-wegen is er tijdelijk overlast. Hoe kunnen we, provincie en dorpen, beter afstemmen en samenwerken?


Inhoud webinar  

Hoe gaat de provincie te werk bij beheer en bij groot onderhoud? Waar kunnen we terecht met wensen, vragen, meldingen? Wanneer kunnen bewoners meepraten over wensen bij reconstructie van N-wegen en 'kunstwerken' in Noord-Holland? Dit doen we aan de hand van een casus: de verbetering van twee provinciale wegen N239/N240 in gemeente Medemblik.

LEES: flyer Wie doet wat rond Verkeersveiligheid, Beheer & onderhoud in de provinciale organisatie.


Sprekers

dhr. ing. B.J. (Bram) Derix, beleidsadviseur - Mobiliteit,
en dhr. Stef Bakker, Omgevingsmanager.

Met medewerking van: dorpsraad Opperdoes, dorpsraad Twisk (onder voorbehoud).
Een vertegenwoordiger van dorpsraad Spanbroek - Opmeer zal tips geven vanuit opgedane ervaring met reconstructie N241 - A.C. de Graafweg.

 

Onderwerpen - indeling

Blok 1. Waar kun je terecht voor:

 • waarvoor is de provincie verantwoordelijk?
 • meldingen
 • klachten
 • vragen
 • inspraak (politiek en ambtelijk)
 • bijdragen in projecten* rond N-wegen

Blok 2.: hoe werkt een project* qua inbreng van de omgeving; denk aan gemeenten, belanghebbenden en bewoners.

*projecten voor groot onderhoud, vernieuwing, uitbreiding van wegen en/of kunstwerken.

Voorbeeld: N240 bij Opperdoes, inclusief verzoek voor tijdelijk toestaan agrarisch verkeer 

LEES: Herinrichting N239/N240, pagina van provincie Noord-Holland 

 • Hoe komt een verzoek binnen?
 • Wat wordt daarmee gedaan?
 • Wie van de provincie komt wanneer aan tafel? (Onderscheid tussen Beleid/ontwerpen en uitvoering)
 • Met wie van 'de omgeving' - denk aan: gemeente, belangenorganisaties, bewoners - praat de provincie?
   

Blok 3.: De uitvoering van een afgesproken plan: rol van de omgevingsmanager

 • Hoe kan jullie bewonersorganisatie / dorpsraad aangehaakt blijven?
 • Hoe krijgen jullie de benodigde informatie? 
 • Wat als jullie dorpsraad het ergens niet mee eens is?

Blok 4.: Input van dorpsraden Opperdoes en Twisk

In de achterliggende jaren hebben beide dorpsraden o.a. over het onderwerp 'overlast door groot landbouwverkeer in de lintdorpen' meermalen aan de bel getrokken bij de betrokken overheden, gemeente Medemblik en provincie. Ook over een gevaarlijke kruising op de N240, de toegang tot Agriport (grondgebied Hollands Kroon) waren wensen voor verbetering.

Beide dorpsraden zijn in het afgelopen jaar als 'belanghebbende namens bewoners' betrokken bij het plan- of ontwerpproces. Wat hield dat precies in?

 • Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
 • Welke tips hebben zij voor collega dorpsraden en bewonersgroepen die ook werken aan betere Verkeersveiligheid in kleine kernen?


Einde webinar: ca. 20.45 uur.

 

Informatie     

LEES meer over het Wegennet van provincie Noord-Holland.

Op deze pagina vindt u oa. (kijk in rechterkolom) de pdf Meerjarenprogramma 2024 - 2031.

provNH

 

 

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn