Dorpsvisies

Datum: 09 oktober 2024 19:00:00
Details:

Veel kernen in onze provincie zijn de afgelopen tijd met een dorpsvisie aan de slag gegaan, met als doel grip te krijgen op de ontwikkelingen in je dorp, je gemeenschap. Startpunt is het formuleren van de zogenaamde 'pit' van je drop, samen met inwoners: waarom vind je het prettig om in je dorp te wonen, waar ben je daar trots op. Op basis van die concrete formulering ga je kijken wat er de komende jaren kan gaan gebeuren, dan wel moet gaan gebeuren om de kracht van het dorp in stand te houden of te versterken. Het gaat daarbij om 'harde zaken', zoals woningbouw, voorzieningen als een dorpshuis, de veiligheid op weg. Maar ook om de sociale samenhang van het dorp, blijven er voldoende vrijwilligers, houden we de sociale kracht van de gemeenschap in stand? 


Het opstellen van een dorpsvisie is iets van het dorp. Bij de concrete uitvoering van de plannen, heb je natuurlijk de gemeente en andere instanties nodig. Daarom moeten zij ook weten dat je ermee bezig bent. 


Het afgelopen jaar heeft Dorpswerk een flink aantal dorpen begeleid bij het ontwikkelen van een dorpsvisie. En we gaan daarmee door! Op 9 oktober organiseren we een bijeenkomst op locatie om met de dorpen die hebben meegedaan en met hen die dat zouden willen over het onderwerp te spreken. Ook nodigen we gemeentebesturen uit, om te horen wat zij er van vinden.

Plaats en tijd volgt, maar reserveer alvast woensdagavond 9 oktober in je agenda. 

 

Contact

Het maken van een dorpsvisie blijft voor Dorpswerk een zeer actueel thema. Indien je informatie wilt, neem contact op met Jan Stam. Hij komt graag bij jullie langs!

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn