Verkeersveiligheid in dorpen en op platteland, hoe kan het beter?

Datum: 22 februari 2023 19:30:00
Details:

 

THEMA Verkeersveiligheid op provinciale wegen

Datum: woensdag 22 februari 2023

Aanvang: 20.00 uur  (inloop vanaf 19.30 uur)
Eindtijd: ca. 21.45 uur.

Locatie: kantine van sportvereniging SSV
Adres: Noordervaart 63B, 1841 JB Stompetoren

Vanwege grote belangstelling: maximaal twee personen per dorp, commissie, verkeersgroep.
AANMELDEN kan HIER . Vol is vol.

Voor wie?

Georganiseerde bewoners - dorpsraden, bewonersbelangenverenigingen, verkeerscommissies - die werken aan betere verkeersveiligheid.

Wij nodigen (kandidaat) Statenleden en ook kandidaten op de kieslijsten bij de waterschappen uit aanwezig te zijn.


DOEL   

1. Uitwisseling van praktische tips en informatie aan de hand van praktijkcases. Nadruk ligt op: Wat kan wel!?

2. Onderlinge contacten versterken.

3. Een geluid laten horen naar Statenfracties en kandidaten voor waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023.


Gespreksleiding: dhr. Kees Sietsema, voorzitter Dorpswerk Noord-Holland

 

INHOUD

In veel dorpen bestaan zorg en ergernis over onveilige verkeerssituaties. Er is een toename in zwaar verkeer, in te hard rijden, in te veel verkeer op smalle dijken en dorpsstraten. Uit onderzoek blijkt verder dat ca. 80 procent van de verkeersproblemen voortkomt uit het gedrag van weggebruikers. De praktijk is weerbarstig. Het vinden en toepassen van effectieve ingrepen is vaak een kwestie van maatwerk. 

Bewoners denken graag mee over oplossingen, er is veel praktische kennis. Hier wordt in sommige gemeenten gebruik van gemaakt, bewoners praten mee in werkgroepen met politie, verkeersdeskundigen, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Maar de communicatie en samenwerking tussen alle betrokkenen kan beter. Bewoners willen graag contact met en gehoord worden door wegbeheerder provincie Noord-Holland.

Inbreng uit de praktijk door:

1. Dorpsraad Middelie en Dorpsraad Warder zien op de Klemweg (een lokale weg die beide dorpen verbindt via) een gevaarlijke kruising met de N247. Het kostte moeite in contact te komen met de provincie. Toezegging is dat onderhoud van deze N-weg in 2024 zal gebeuren. Tips voor agenderen van je wens bij gemeente én provincie. Wat zijn de ideeën voor verbetering?

2. Veilig Verkeer Zijdewind komt met eigen ontwerp voor meer veiligheid op gevaarlijke rotonde/kruising.  Het toegekomen verkeer op de opgewaardeerde N241 (die parallel aan het dorp loopt) is een extra bron van zorg.

P A U Z E

3. Vereniging belangen Enge Wormer strijd al jaren voor een autoluwe veenpolder. Gemeente, Hoogheemraadschap en provincie zien de problematiek, tot een oplossing komt het (nog) niet.

4. Dorpsraad Schermerhorn geeft tips over de communicatie met uitvoerder Boskalis toen er gewerkt werd aan herinrichting van de Schermerhornerweg (N243). Verder ligt het onderwerp 'Zwaar verkeer' zwaar op de maag van dit dorp met zijn smalle straten. Is het terugbrengen van de maximale sneldheid in de dorpskom tot 15km p/u haalbaar. Hoe verloopt het gesprek met wegbeheerder gemeente Alkmaar? Dhr. J. Hagens, wethouder neemt ons mee in de afwegingen.

AFSLUITING met vraag aan aanwezige (kandidaat) statenleden PS en waterschappen: Wat neemt u mee naar de Staten?


Einde avond ca. 21.45 uur.


INSPRAAK en MEEDENKEN bij PROVINCIE NOORD-HOLLAND  

Over inspraak en meedenken in provinciaal beleid, niet toevallig gaan beide onderwerpen over oplossingen voor problemen op N-wegen!

LEES: Broek in Waterland doet (via de dorpsraad) aan participatie 2.0. 'Dat je als kleine dorpsraad op dit niveau kunt meepraten is weinig gebeurd in Nederland.' 

LEES: Dorpsraadvoorzitter Anneke Quispel spreekt in bij Commissie ‘Als je je stem kunt laten horen, dan moet je dat doen’

BEKIJK: Regiomanagers zijn ingang voor contact met de provinciale organisatie. Ook voor bewoners! Al staat dit niet op de website.


en nieuws:
 Provincie brengt veiligheid, leefbaarheid en doorstroming van Noord-Hollandse wegen in kaart (nieuwsbericht 18-1-2023)

 

AANMELDEN kan HIER.

 

Drempels-helpen-wel-uitsnede
Beeld: Teken je verhaal.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn