Verkeersveiligheid in dorpen en op platteland, hoe kan het beter?

Datum: 22 februari 2023 19:30:00
Details:

 

THEMA Verkeersveiligheid op provinciale wegen

Datum: woensdag 22 februari 2023

Aanvang: 20.00 uur  (inloop vanaf 19.30 uur)
Eindtijd: ca. 21.45 uur.

Locatie: dorpshuis De Hoeksteen (in de Schermer)
Adres: Vangstraat 2A, 1841 GN Stompetoren


AANMELDEN kan HIER . Van tevoren aanmelden is gewenst.
Aanmelden is vrijwillig maar niet vrijblijvend.
Wanneer u zich aanmeldt, verwachten wij dat u komt.

 

INHOUD

In veel dorpen bestaan zorg en ergernis over onveilige verkeerssituaties. Er is een toename in zwaar verkeer, in te hard rijden, in te veel verkeer op smalle dijken en dorpsstraten. Uit onderzoek blijkt verder dat ca. 80 procent van de verkeersproblemen voortkomt uit het gedrag van weggebruikers.

Bewoners denken graag mee over oplossingen. Er is ook veel praktische kennis en daar wordt in sommige gemeenten gebruik van gemaakt in werkgroepen met politie en verkeersdeskundigen.

De praktijk is weerbarstig. Het vinden en toepassen van effectieve ingrepen is vaak een kwestie van maatwerk. En in de communicatie en samenwerking tussen alle betrokkenen kan nog veel verbeterd worden. Voorlichting, educatie en campagnes voor gedrag(sverandering) zullen nodig blijven. Op dit onderwerp is Veilig Verkeer Nederland (VVN) specialist.

Inbreng uit de praktijk door:

1. Bewonersvereniging Enge Wormer: provincie, waterschap en gemeente, trek samen op met ons in het autoluw maken van de polder Enge Wormer.

2. Dorpsraden Middelie en Warder: snel veiliger maken van de N247, hoe kan het gesprek met de provincie hierover beter?

3. Dorpsraad Schermerhorn: over succesfactoren in de samenwerking met provincie en uitvoerder bij het onderhoudstraject van de N244. 
Ook over de wens tot snelheidsbeperking in de oude dorpskern van maximaal 15km verkeer voor landbouw- en ander zwaar verkeer komt aan de orde. Met medewerking van dhr. J. Hagens, wethouder gemeente Alkmaar.

4. Als dorpsraad samenwerken met een lokale afdeling Veilig Verkeer Nederland (VVN), wat zijn de voordelen?

 

Vanwege de verkiezingen op 15 maart voor de Provinciale Staten van Noord-Holland en voor de waterschappen:
op deze avond leggen we het accent op de verkeersveiligheid van provinciale wegen en de wegen van de waterschappen (straks van de gemeenten).

Lees ook Dorpsraadvoorzitter Anneke Quispel spreekt in bij Commissie ‘Als je je stem kunt laten horen, dan moet je dat doen’

en
 Provincie brengt veiligheid, leefbaarheid en doorstroming van Noord-Hollandse wegen in kaart (nieuwsbericht 18-1-2023)


Voor wie?

Voor: georganiseerde bewoners - dorpsraden, bewonersverenigingen, verkeerscommissies - die werken aan betere verkeersveiligheid.

Wij nodigen kandidaat Statenleden en kandidaten van partijen bij de waterschappen die meedoen aan de verkiezingen op 15 maart uit aanwezig te zijn op deze avond.

Doelen

1. Uitwisseling van praktische tips en informatie aan de hand van praktijkcases.

2. Onderlinge contacten versterken.

3. Een geluid laten horen naar Statenfracties en kandidaten voor waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023.

 

Gespreksleiding  

Gespreksleiding: Kees Sietsema, voorzitter Dorpswerk Noord-Holland

 

Einde avond: ca. 21.45 uur.

 

AANMELDEN kan HIER.

 

Drempels-helpen-wel-uitsnede
Beeld: Teken je verhaal.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn