De vereniging Dorpswerk Noord-Holland is op 1 januari 2017 tot stand gekomen door een fusie van de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland en de stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland. 

Dorpswerk Noord-Holland behartigt de belangen van ruim 55 aangesloten dorpsraden en 81 aangesloten dorpshuizen.  

De vereniging int contributiegelden van haar leden, de aangesloten dorpsraden en dorpshuizen. Daarnaast ontvangt de vereniging een financiële bijdrage van Provincie Noord-Holland. Voor de periode 2016-2019 is deze bijdrage vastgesteld op € 60.000,- per jaar. De vereniging overlegt hiervoor jaarlijks een Activiteitenplan en een Jaarverslag aan de Provincie. Daarnaast werft de vereniging actief middelen voor het uitvoeren van haar activiteiten en projecten.