30 maart 2018

Kor Berghuis, nieuwe adviseur bij Dorpswerk Noord-Holland

Kor Berghuis kent het Noord-Hollandse platteland goed vanuit zijn verschillende functies als maatschappelijk adviseur voor gemeenten en organisaties sinds 1995. Kor is ook ondernemer met een eigen bedrijf, adviseren over maatschappelijke ontwikkelingen is daarin de rode draad. Vanaf 1 maart verricht Kor voor ongeveer een dag in de week werkzaamheden uit voor Dorpswerk Noord-Holland.

Kor_Berghuis_verkleind
(c) Wil Spanjer  Kor Berghuis 

Dynamiek in dorpen

Kor Berghuis is van huis uit vertrouwd met het platteland, met de dynamiek in dorpen en met bewonersinitiatief. “Mijn wortels liggen in het hoge noorden van Groningen. Ik kom er nog regelmatig voor familiebezoek en dan zie ik de veranderingen. Maar in Noord-Holland, waar ik ook al meer dan 20 jaar in plattelandsgemeenten en dorpen kom, zie ik de veranderingen als nog ingrijpender dan in Groningen. De uitbreiding en invloed van de steden is in Noord-Holland nog veel meer zichtbaar en voelbaar.”

Meedoen aan de samenleving

Kor kan zijn talenten en ervaring goed kwijt in het sociale domein. Kor: “Ik vind het altijd een uitdaging en genot om bij te dragen aan de maatschappij. Hoe kan het vrijwilligerswerk of informele zorg beter? Of armoede concreet een gezicht geven en vluchtelingen die hier mogen blijven, mee laten doen in onze samenleving. Ik vind het belangrijk dat er aandacht is voor kwetsbare mensen en groepen. Vrijwilligerswerk en vrijwilligers zijn bij alle sociale thema's een rode draad. Bij Dorpswerk zijn het al die vrijwilligers en hun prachtige initiatieven voor een prettige, sociale woonomgeving. Zoals die initiatieven waarmee e 75-plussers, als ze dat willen, prettig en goed kunnen worden op het vertrouwde dorp. Ik zie mooie projecten voor ontmoeting, zinvolle contacten maar ook acties om eropuit te gaan met de ouderen. Slim georganiseerd vrijwillig vervoer, daar is het platteland goed in. Want dit is ook een aandachtspunt: de wereld van de oudste ouderen moet niet te klein worden. Daar helpen al die initiatieven voor erop-uitgaan bij.”

Verbinden 

Voor kinderen is het dorp waar zij opgroeien ontzettend belangrijk.  “De zelfstandige mobiliteit van kinderen tot zo’n 12 jaar is beperkt. Het dorp is hun woon- maar vooral ook dé leefwereld van kinderen. Heel leuk en goed om te zien dat in heel veel dorpshuizen ook activiteiten voor kinderen zijn. Dorpsraden zijn alert op het behoud van basisscholen, ook dat is belangrijk. Ik ben benieuwd om te ontdekken waar jongeren op het dorp tegenwoordig warm voor lopen; ik zie al veel vernieuwende initiatieven, rond sport, duurzaamheid of woonprojecten.”

Mensen samenbrengen

"Onlangs was ik in Waarland, op een bijeenkomst georganiseerd door de dorpsraad. Allerlei professionals en vrijwilligers die iets doen in de formele zorg en informele zorg waren bij elkaar. Het was een heel leuke en nuttige bijeenkomst, juist vanwege de uitwisseling met elkaar. Op die avond werd er samen gewerkt aan ideeën en praktijk voor een betere zorg in Waarland. Een heel goed initiatief. Overigens had het Waarlandse Dorpshuis al twee jaar geleden een start gemaakt met iedereen om de tafel krijgen. Dit vervolg was aangezwengeld door de dorpsraad die telkens bezig is met de vraag Wat er kan er beter op ons dorp?"

“Actieve dorpsraden weten vaak heel goed wat er allemaal gebeurt. Of waar signalen zijn over wat ontbreekt. Zij kunnen initiatief nemen, verenigingen en organisaties bij elkaar halen voor afstemming of nieuwe ideeën naar boven halen. Breng de mensen uit het dorp via actuele onderwerpen met elkaar in contact. Zodat ook weer nieuwe mensen hun interesses kunnen tonen, en in in beeld komt bij wie kennis of interesse zit. 

Pragmatisch 

Bij Dorpswerk Noord-Holland is Kor het eerste aanspreekpunt voor de dorpsraden. Collega Cees Kooy is dat voor de dorpshuizen." Kor: "Zo weet iedereen bij wie je terecht kan. Maar we zijn ook pragmatisch. Cees woont in de Kop van Noord-Holland en ik in Amsterdam. Als er dus vanuit het zuiden van de provincie een vraag komt om langs te komen en waarin ik ook kan adviseren, dan bespreken we dit en ga ik in op de uitnodiging. En omgekeerd. Wij willen onze tijd zo efficiënt mogelijk inzetten en elke minuut voor de leden van Dorpswerk Noord-Holland benutten. We hebben er samen veel zin in, elke vraag is welkom!”

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn