04 april 2018

Partnerschap tussen dorpshuizen en gemeenten belicht in rapport Toekomstbestendige dorpshuizen

Dorpshuizen zijn voor het verenigingsleven maar ook voor gemeenten kansrijke partners. De Wmo is de enige wet die dorpshuizen en gemeenten bindt. Hoe vul je dit maatschappelijk partnerschap gezamenlijk in? Uit het project en gelijknamig rapport 'Toekomstbestendige dorpshuizen, versterking van de maatschappelijke functie' 2015 - 2017,  zijn interessante lessen geleerd hoe de maatschappelijke functie van dorpshuizen middels Wmo-gerelateerde activiteiten versterkt kan worden. Het mes snijdt aan twee kanten: gemeenten vertalen Wmo doelen naar een concrete praktijk en dorpshuizen kunnen met nieuwe activiteiten de continuïteit van de dorpsvoorziening verbeteren.

Partnerschap versterken

Onderliggend doel was het experimenteren met vernieuwing van het partnerschap tussen gemeenten en dorpshuizen. Het rapport neemt u mee naar zowel het proces als de concrete uitkomsten van dit bovenregionaal project. Deelnemers waren de gemeenten Alkmaar, Langedijk en Schagen en de dorpshuizen aldaar. Jaap de Knegt, adviseur van (eerst PDNH en daarna via) Dorpswerk Noord-Holland heeft een aantal deelexperimenten zoals de methodiek Maken van een Wmo-scan, voor zijn rekening genomen.

Rapport biedt een schat aan informatie

De publicatie biedt een schat aan informatie en inspiratie voor gemeente en dorpshuisbestuur.  Maar ook andere dorpsorganisaties, gemeenschapshuizen, bewonersondernemingen, et cetera kunnen lering trekken uit het gelopen proces, de genomen stappen, de uitdagingen en succesmomenten. De vele praktische tips en concrete adviezen inspireren tot actie.

Naar publicatie Toekomstbestendige dorpshuizen

Dit Regionale Sociale Agenda-(RSA)project is uitgevoerd met steun van provincie Noord-Holland. De regeling is inmiddels beëindigd. 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn