04 april 2018

Felicitaties aan en kennismaking met nieuwe leden gemeenteraden

Onderstaande brief is op 4 april naar alle raadsfracties gestuurd van gemeenten met dorpsraden en/of dorpshuizen

Geachte raadsleden, 

Het bestuur van de vereniging Dorpswerk Noord-Holland feliciteert u van harte met uw benoeming als raadslid. Wij wensen u voor de komende raadsperiode veel succes toe als bestuurder van uw gemeente.

Nu de lokale verkiezingen achter de rug zijn, wil Dorpswerk Noord-Holland zich graag aan u voorstellen. Onze leden zijn 130 dorpshuizen en lokale dorpsbelangenorganisaties in Noord-Holland die als vrijwilligers actief zijn in hun eigen dorp of dorpshuis.  Het behouden en verbeteren van de leefbaarheid van de dorpsgemeenschappen is een taak die we samen met onze leden en met uw gemeente op willen pakken.

Bewoners bepalen samen wat leefbaarheid is

Leefbare, vitale dorpen dragen bij aan duurzame, door de samenleving gedragen oplossingen. Wij weten dat de dorpsorganisaties in uw gemeente van groot belang zijn om het platteland aantrekkelijk te houden voor de huidige bewoners en juist ook voor nieuwkomers.

Voor ons is het belangrijk dat bewoners zelf nadenken, onderzoeken en bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid van hun dorp. Dorpswerk Noord-Holland verbindt deze bewonersorganisaties met elkaar en met ondernemers, maatschappelijke organisaties, instellingen en overheden. In gezamenlijkheid kunnen we werken aan een prettige woon- en leefomgeving nu en in de toekomst. 

Gemeente, ondersteun bewoners die initiatief nemen

Actieve dorpshuisbesturen en dorpsraden dragen al jaren zelf verantwoordelijkheid voor voorzieningen zoals gemeenschapshuizen, lokale vervoersdiensten, zorgaanbod op maat of het initiëren van projecten in de openbare ruimte, voor duurzaamheid, enzovoort. Dorpshuizen en dorpsraden en nieuwe dorpsinitiatieven hebben de gemeente nodig om (meer) lokale initiatieven tot een succes te maken. Wij vragen u om samen met ons de komende jaren aan de slag te gaan en het platteland in uw gemeente nog mooier te maken.

Voor meer informatie: www.dorpswerknh.nl
Wilt u weten wat dorpshuizen en dorpsraden kunnen betekenen voor uw gemeente, neem contact op met onze adviseur Cees Kooy, mobiel 06 5024 7343 of ceeskooy@dorpswerknh.nl

Met vriendelijke groet,

Nico Bijman
Voorzitter Dorpswerk Noord-Holland

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn