15 december 2016

De sociale kracht van het platteland

'Overheidsparticipatie is een kwestie van cultuurverandering. Een gemeente moet meebewegen met de samenleving.' En: 'Het platteland is een bron van economische innovaties.' Deze en andere trends schetst LVKK-voorzitter Van der Aalst in haar pleidooi voor een nationale impuls in technologische innovatie van plattelandsgebieden. Alleen dan zijn er goede economische vooruitzichten en perspectieven voor zorg, onderwijs en leefbaarheid op lange termijn. 
Download het artikel

*)Tijdschrift Sociaal Bestek is hét vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Met actuele informatie over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijk. Met onafhankelijke en kritische beschouwingen, analyses, confrontatie tussen systeemwereld en leefwereld, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en jurisprudentie.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn