19 mei 2018

Minister Hugo de Jonge: Bewonersinitiatieven verbeteren de zorg

Minister Hugo de Jonge (VWS) nam donderdag 17 mei in Utrecht het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen in ontvangst. De opsteller, het landelijk netwerk Nederland zorgt voor elkaar (NLZVE), een netwerk van lokale burgerinitiatieven in welzijn, zorg en wonen, heeft tijdens een Verkennerstocht behoeften, knelpunten en successen uit alle wijken en dorpen opgehaald. 

Burgerinitiatieven in welzijn en zorg schoten als paddenstoelen uit de grond

Het knelt al jaren in de wereld van zorg en welzijn. Burgers nemen het heft in eigen hand en gaan de zorg en ondersteuning organiseren voor ouderen en andere kwetsbare inwoners van hun wijk of dorp. Zij vragen zich af: wat kunnen wij zelf doen om de omgeving geschikt te maken om daar zo lang mogelijk zo goed mogelijk te leven?

Concrete initiatieven schoten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. En lopen massaal tegen allerlei hobbels, knelpunten en problemen op. De Verkennerstocht (oktober 2017 - maart 2018) richtte zich op het ophalen van informatie over waar het wringt en oplossingen voor beter en makkelijker organiseren van zorg en welzijn door burgerinitiatieven. 

Knellende wet- en regelgeving

Uit het brede palet aan diensten die burgerinitiatieven aanbieden, ervaart 50% tot 60% minimaal één groot tot zeer groot knelpunt ten aanzien van wet- en regelgeving, financiën, samenwerking met de gemeente of met aanbieders van zorg en ondersteuning.

De grootste uitdaging zit 'm in het herkennen en erkennen van burgerinitiatieven als oplossing voor een deel van de problemen in de systeemwereld van zorg en welzijn. NLZVE roept op: beschouw deze (nieuwe) burgerorganisaties als volwaardige partners. De minister heeft toegezegd met het actieprogramma aan de slag te gaan, samen met bewonersinitiatieven en gemeenten.

Achtergrond NLZVE

Nederland staat voor een enorme uitdaging om de zorg voor onze kwetsbare inwoners op een duurzame wijze te organiseren. We staan nog maar aan het begin van de vergrijzingsgolf en de ouderenzorg kraakt nu al in zijn voegen.

Er is in grote mate van consensus dat wij als burgers meer zelf voor onze ouderen en andere kwetsbare mensen moeten zorgen, al was het alleen maar omdat anders de zorg onbetaalbaar en onuitvoerbaar wordt. Maar het is een illusie om te denken dat dit gaat lukken als we dit aan de individuele burger overlaten. 

Lees alles over het Actieprogramma NLZVE

logo NLZVE

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn