27 juni 2018

Publicatie Aan de slag met de coöperatieve samenleving

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bracht het kennisinstituut Platform31 de wereld van coöperaties en andere collectieve burgerinitiatieven in kaart.  

Hoeveel van dergelijke burgerinitiatieven zijn er op de verschillende domeinen? Welke (juridische) vormen bestaan er? Welke obstakels komen burgerinitiatieven tegen, onder meer in hun contact met de overheid. Daarnaast richtte de verkenning zich op mogelijke oplossingen voor die obstakels.

Lees het rapport Aan de slag met de coöperatieve samenleving

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn